Вища освіта

  1. Інформація про національну систему вищої освіти України
  2. Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту
  3. Наукові ступені
  4. Типи вищих навчальних закладів
  5. Система забезпечення якості
  6. Структура освіти УкраїниПошук по сайту


Головна > Вища освіта


Інформація про національну систему вищої освіти України

Загальні вимоги до доступу (вступу)

Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі. Вища освіта здійснюється на основі повної загальної середньої освіти. При надходженні подається сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання ). за окремим напрямами підготовки (Спеціальностями) вступники проходять вступний іспит. До вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту.

Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту

У структуру вищої освіти входять освітні (неповна вища освіта, вища освіта, повна вища освіта) та освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

Молодший фахівець . Нормативний термін навчання за програмою підготовки молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти становить 2-3 роки, на основі базової загальної середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти - 3-4 роки. Випускники, які успішно пройшли державну атестацію, отримують диплом молодшого спеціаліста, який дає право на здійснення професійної діяльності та право вступу на програму підготовки бакалавра.

Бакалавр . Підготовка бакалаврів здійснюється на основі повної загальної середньої освіти. Нормативний термін навчання становить 3-4 роки і зменшується на один-два роки в разі навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною напрямом підготовки спеціальності. Випускники, які успішно пройшли державну атестацію, отримують диплом бакалавра, який дає право на здійснення професійної діяльності та право вступу на програму підготовки спеціаліста або магістра.

Спеціаліст . Нормативний термін навчання за програмою підготовки спеціаліста становить 1-1,5 року на основі кваліфікації бакалавра, для спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного спрямувань - 5-6 років на основі повної загальної середньої освіти. Випускники, які успішно пройшли державну атестацію, отримують диплом спеціаліста, який дає право на здійснення професійної діяльності та право вступу до магістратури або аспірантури.

Магістр . Кваліфікація магістра здобувається на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста. Нормативний період підготовки магістра становить 1-2 роки. Випускники проходять державну атестацію, яка включає публічний захист дипломної роботи. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують диплом магістра, який дає право на здійснення професійної діяльності та право вступу до аспірантури.

Наукові ступені

Кандидат наук - науковий ступінь, що отримується особою, яка має кваліфікацію магістра або спеціаліста, і як правило, учням в аспірантурі ВНЗ або наукової установи. Отримання ступеня кандидата наук передбачає публічний захист дисертації. Нормативний термін навчання становить 3 роки.

Доктор наук - вища наукова ступінь, що отримується особою, яка має науковий ступінь кандидата наук і, як правило, знаходяться в докторантурі вищого навчального закладу або наукової установи. Отримання ступеня доктора наук передбачає проведення оригінальних наукових досліджень, отримання наукових результатів, що мають істотну наукову новизну і практичне значення, опублікування їх у наукових виданнях і публічний захист дисертації. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує 3 років.

Типи вищих навчальних закладів

В Україні діють вищі навчальні заклади державної, комунальної та приватної форм власності таких типів: університет, академія, інститут, консерваторія (музична академія), коледж, технікум (училище).

Університети, академії, інститути, консерваторії можуть здійснювати навчання за всіма типами програм підготовки (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук), а також за програмами післядипломної освіти. Університету (академії) може бути надано статус національного за досягнення високих показників у науково-дослідній діяльності.

Система забезпечення якості

Національна система забезпечення якості реалізується через механізми ліцензування та акредитації .

Освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій. Обов'язковою умовою видачі ліцензії є відповідність нормативам, що встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Вищий навчальний заклад має право видавати державний документ про вищу освіту встановленого зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності). Напрям (спеціальність) вважається акредитованим, якщо рівень підготовки за цим напрямом (спеціальністю) відповідає державним вимогам.

Органами, уповноваженими здійснювати контроль за забезпеченням якості вищої освіти в Україні, є: Міністерство освіти і науки (МОН), Державна акредитаційна комісія (ДАК), Державна інспекція навчальних закладів, Вища атестаційна комісія (ВАК).

Вищі навчальні заклади, що мають ліцензії, вносяться в Державний реєстр вищих навчальних закладів .

Структура освіти України

Структура освіти Рівні (ступені), документ про освіту Період навчання (роки, кредити ЄКТС) Цикли ЄПВО Докторантура Доктор наук (науковий ступінь), диплом доктора наук Аспірантура Кандидат наук (науковий ступінь), диплом кандидата наук ≥ 3 років ІІІ цикл Вища освіта Повна вища освіта Магістр , Диплом магістра 1-2 роки (60-120 ЄКТС)
(1-3 роки за напрямками медицина, ветеринарія) ІІ цикл Спеціаліст , Диплом спеціаліста 1-1,5 року (60-90 ЄКТС)
(5-6 років за напрямками медицина, ветеринарія (300-360 ЄКТС)) Базова вища освіта Бакалавр , Диплом бакалавра 3-4 роки (180-240 ЄКТС)
(2-3 роки на основі диплома молодшого спеціаліста) І цикл Неповна вища освіта Молодший фахівець , Диплом молодшого спеціаліста 2-3 роки (120-180 ЄКТС)
(3-4 роки на основі Босо) короткий цикл І циклу Професійно-технічна освіта Кваліфікований робітник, диплом 3 роки (на основі Босо)
1-1.5 року (на основі Посо) Доступ до вищої освіти Загальна середня освіта Повна загальна середня освіта (Посо) атестат 2-3 роки Базова загальна середня освіта (Босо) свідоцтво 5 років Початкова загальна освіта 4 роки Дошкільна освіта

Ця інформація складена з метою використання в додатках до диплому європейського зразка , які видаються ВНЗ України згідно вимог Болонського процесу .Головна > Вища освіта