У Казахстані складений національний рейтинг кращих вузів 2013 року

Рейтинги як інструмент оцінки та порівняння діяльності організацій освіти стимулюють конкуренцію між вузами і вже міцно увійшли в життя нашої країни.

В останнє десятиліття розвиток глобальних тенденцій ставить нові виклики перед вищою школою Казахстану. Одна з важливих завдань, поставлених у Державній програмі розвитку освіти Казахстану на 2011-2020 роки, - включення не менше двох університетів до світових рейтингів. Казахстанські вищі навчальні заклади беруть активну участь в глобальних рейтингах, найбільш успішні результати вони мають в рейтингу QS. Два вітчизняних ВНЗ у 2012 році увійшли в топ-400 найбільш успішних університетів світу за версією британського агентства QS.

Однак національні рейтинги можна назвати більш важливими інструментами, як для підвищення якості освіти, так і для просування вперед вітчизняних вузів, так як вони охоплюють всю систему вищої освіти. Потрібно також відзначити, що вони впливають на підходи укладачів міжнародних рейтингів. Починаючи з 2008 року Незалежне казахстанське агентство по забезпеченню якості в освіті (IQAA-НКАОКО) щорічно проводить і публікує Генеральні рейтинги вузів Казахстану, що стали по суті національними рейтингами.

Сьогодні Незалежне казахстанське агентство по забезпеченню якості в освіті являє Національний (генеральний) рейтинг-2013 кращих вузів Казахстану, сформований на основі аналізу академічних статистичних показників, оцінки експертів та опитування роботодавців. Аудиторія національного рейтингу досить численна. Це абітурієнти та їх батьки, роботодавці, академічна громадськість і адміністратори вузів, міжнародні організації та державні органи. Однак ми сподіваємося, що, перш за все, результати національного рейтингу допоможуть абітурієнтам зробити правильний вибір між різними вузами, вони дають раціональну мотивацію для вкладення інвестицій. Спочатку використовувалися для кращого інформування громадськості, рейтинги університетів в наші дні можуть розглядатися як показник їх конкурентоспроможності. Вузи ставлять перед собою завдання постійного поліпшення якості своєї діяльності, тісніше стали взаємодіяти з роботодавцями, конкурують між собою за таланти і ресурси. Оскільки національний рейтинг вузів НКАОКО враховує різноманіття казахстанських вузів, навчальні заклади представлені, як було раніше, за наступними напрямками: багатопрофільні, технічні, гуманітарно-економічні, медичні, педагогічні та вузи мистецтва.

Представлений рейтинг - багатовимірний, так як академічні статистичні показники охоплюють якість діяльності професорсько-викладацького складу, склад студентів і результати їх навчання, наукову та інноваційну діяльність ВНЗ, міжнародне співробітництво, а також представленість в Інтернеті. Методика розрахунку генерального інституційного рейтингу майже не змінилася, вона заснована на трьох складових. Перша анкета - це оцінка якості академічних ресурсів вузу на основі статистичних показників, якій присвоєно 60%, ці дані представляють вузи. Друга анкета - експертна оцінка якості діяльності вищих навчальних закладів академічної громадськістю, вона становить 20%. Третя анкета - це соціологічне опитування роботодавців і державних органів - 20%. По суті, друга і третя анкети представляють репутаційну складову національного рейтингу. Детально розподіл вагових відсотків по кожному статистичному критерію індикаторів представлено на сайті НКАОКО http://www.nkaoko.kz/rankings/rating-2013/.

Результати по кожній анкеті для кожного вузу унормувати, а потім підсумовували і таким чином визначали інтегральні, кінцеві суми, за якими були отримані рейтингові місця, для кожної групи вузів, вони названі генеральним рейтингом. Методологія схвалена Міжнародною групою експертів по рейтингу (IREG-3), на неї посилаються авторитетні експерти в США, Європі, Китаї. Вона відповідає стандартам, які закладені в Берлінських принципах, розроблених міжнародними експертами IREG-обсерваторії (дивіться на сайті http://www.ireg-observatory.org/), в забезпеченні прозорості, релевантності та валідності індикаторів.

Агентство провело величезну роботу зі збору інформації, її уточнення, обробці і коригуванню. Важливу її частина становив аудит достовірності, який був найбільш трудомістким. Не секрет, що деякі вузи свідомо чи випадково спотворюють інформацію про свою діяльність за деякими показниками. Тому дуже важливо, що частина інформації ми отримували з третіх, об'єктивних джерел. Так, АТ «Центр міжнародних програм« Болашак »представив відомості про стипендіатів« Болашак »по кожному вузу, Національний центр тестування - дані по зовнішній оцінці навчальних досягнень студентів, департамент вищої та післявузівської освіти МОН РК - інформацію по вузам про конкурс« Кращий викладач року ». В даний час тільки по першій анкеті, в якій оцінюються академічні ресурси вузу, ми використовуємо шість індикаторів і 36 критеріїв, додатково введено критерій за часткою вітчизняних професорів і викладачів, що мають диплом або вчений ступінь, отриманих в університетах далекого зарубіжжя. Велику увагу було приділено публікаціям професури в рейтингових зарубіжних журналах, які визначаються по базах даних Thomson Reuters і Scopus, так як це загальнодержавна політика в проведенні наукових досліджень.

Рейтинг діяльності вузів розраховувався за такими індикаторами. Індикатор 1 - контингент студентів, індикатор 2 - результати навчання і число освітніх програм, що реалізуються в вузі, індикатор 3 - якість академічних кадрів, професорсько-викладацький склад, індикатор 4 - науково-дослідна та інноваційна робота, індикатор 5 - міжнародне співробітництво, індикатор 6 - інформаційне забезпечення, в якому розглядається інформаційне наповнення сайту для абітурієнтів, студентів, ППС і всіх зацікавлених осіб. Більш докладний розподіл балів (вагових%) до кожного критерію представлено на сайті http://www.nkaoko.kz/rankings/rating-2013. Індикатор 6 відображає рівень інформаційного забезпечення вузу, пов'язаний з наявністю сайту. За даним критерієм враховуються інформаційне наповнення сайтів, кількість веб-сторінок, число документів, частота обновляемости, кількість посилань на сайт і відвідувань, дизайн і зручність в навігації, надання інформації на трьох мовах: українською, російською та англійською. Було проведено експертний аналіз 70 інтернет-ресурсів казахстанських вузів.

У п'ятірку ВНЗ, що мають кращі сайти, увійшли ЄНУ ім. Л. Гумільова, КазНУ ім. Аль-Фарабі, КІМЕП, КазНТУ ім. К. Сатпаєва, ПГУ ім. С. Торайгирова. За кількістю завантажених документів лідирують ЄНУ ім. Л. Гумільова, ПГУ ім. С. Торайгирова, КазНУ ім. Аль-Фарабі, КазНМУ ім. С. Асфендіярова, ПГПИ. Всі вузи розміщують на своїх веб-сайтах документи в word, rar або pdf форматах. При підрахунку кількості згадувань були розглянуті найбільш популярні електронні ЗМІ: http://www.kazpravda.kz/; http://www.egemen.kz/; http://tengrinews.kz/; http://www.zakon.kz/; http://www.inform.kz/; http://www.newskaz.ru/; http://www.aikyn.kz/; http://www.zhasalash.kz/; http://www.liter.kz/; http://www.nur.kz/. Примітно, що було виявлено велику кількість згадок найменувань вузів в зв'язку з призначенням їх випускників на високу посаду. При висвітленні новин про високі призначеннях ЗМІ надає коротку біографію, де згадується рівень освіти героя статті.

За другою і третьою частини рейтингу оцінка ВНЗ проводилася експертами і роботодавцями. Експерти оцінювали вищим навчальним закладам, роботу яких вони знають зсередини, роботодавці оцінювали рівень підготовки випускників, які працювали на анкетованих підприємствах. В якості експертів виступили ректори, проректори вищих навчальних закладів, керівники структурних підрозділів, які неодноразово були в різних навчальних закладах, завідувачі кафедрами, професори. Всього в анкетуванні взяли участь понад 400 експертів, в два рази більше в порівнянні з минулим роком.

На жаль, у зв'язку з оптимізацією вузів число навчальних закладів, які представили свої дані в нинішньому році, скоротилося. Якщо в 2012 році статистичні дані представили 89 вищих навчальних закладів, то в цьому - опитувальник агентства заповнили близько 70 вузів. Проте, агентство своїми дослідженнями з відкритих джерел охопило 130 цивільних вузів Казахстану і один нецивільний.

Анкетування роботодавців проводилося різними шляхами: відправкою анкет поштою в міністерства, акімату країни, національні компанії, опитуванням на місцях представників малого та середнього бізнесу, а також роботодавців за допомогою електронного анкетування через електронну пошту. В результаті проведеної роботи ми отримали близько 1 000 анкет. Висловлюємо подяку всім роботодавцям за участь в дослідженнях. Особливо хотілося б відзначити активну участь в анкетуванні державних органів. Це міністерства юстиції, закордонних справ, нафти і газу, індустрії і нових технологій, охорони навколишнього середовища, транспорту і комунікацій. А також Агентство РК зі статистики, Агентство РК у справах спорту і фізичної культури, Комітет регіонального розвитку РК у справах будівництва і ЖКГ МРР РК, акімату Астани, Алмати, Акмолинської, Актюбінської, Алматинської, Атирауської, Західно-Казахстанської, Жамбилська, Костанайської, Мангістауської , Павлодарської, Північно-Казахстанської областей.

Велику підтримку проекту з оцінки вузів надали такі національні компанії: АТ «Фонд Національного добробуту« Самрук-Казина », ТОВ« Самрук-Казина Інвест », АТ« Самрук-Енерго », АТ« Національна компанія «КазАтомПром», АТ «Національна гірничорудна компанія «Тау-Кен Самрук», АТ «Національна компанія« Қазақстан темір залізниця », АТ« Інвестиційний фонд Казахстану », АТ« KazExportGarant », АТ« Казтелеком », АТ« Соціально-підприємницька корпорація «Тобол», АТ «Національна компанія« Казахстан інжиніринг »і багато інших. Як і в минулому році, компанія системних досліджень «Фактор» здійснювала безоплатну коригування програмного забезпечення та обробку отриманих даних.

У генеральному рейтингу кращих вузів Казахстану представлено 60 ВНЗ країни. У нинішньому році ми почали свій проект по складанню рейтингів за напрямками деяких груп спеціальностей, які будуть представлені на сайті агентства протягом тижня. Інтегровані результати рейтингу по кожній з трьох анкет будуть виставлені у вигляді генерального рейтингу кращих вузів Казахстану за напрямками на сайті агентства www.nkaoko.kz/rating, проект здійснено за рахунок коштів Незалежної казахстанського агентства щодо забезпечення якості в освіті.

Бажаємо успіхів усім вищим навчальним закладам, які потрапили в Національний рейтинг кращих вузів Казахстану, і тим вузам, яким в майбутньому належить потрапити в нього! А всім абітурієнтам та їх батькам бажаємо правильного вибору вузу і сподіваємося, що Національний рейтинг кращих вузів Казахстану допоможе їм в цьому виборі!

Національний (генеральний) рейтинг кращих багатопрофільних вузів Казахстану

Національний рейтинг кращих технічних вузів Казахстану

Національний рейтинг кращих гуманітарно-економічних вузів Казахстану

* Вуз не брав участі в анкетуванні експертів і роботодавців, тому проставлені среднеарифметические дані найближчих вузів.

Шолпан КАЛАНОВА,

науковий керівник Незалежної казахстанського агентства щодо забезпечення якості в освіті,

професор


Більше новин в Telegram-каналі «Zakon.kz» . Підписуйся!