Відділ історії та культури Стародавнього Сходу

 1. Відділ історії та культури Стародавнього Сходу Співробітники Відділу ведуть міждисциплінарні дослідження,...
 2. Новини підрозділи
 3. Підводно-археологічні дослідження Інституту сходознавства РАН та Севастопольського державного університету...
 4. Akalanka Bhaṭṭa and his Rājavārttika: An Example of Textual Transmission in the Digambara Philosophical Commentary Tradition
 5. Попередні результати підводно-археологічної обстеження акваторії Північної сторони міста Севастополя...
 6. Рецензія на: Під небом Південної Азії. Хула і хвала: комунікативні модальності історичного і культурного...
 7. Кавказ і степ на рубежі епохи пізньої бронзи і раннього заліза
 8. Відділ історії та культури Стародавнього Сходу
 9. Співробітники підрозділу >>
 10. Новини підрозділи
 11. Підводно-археологічні дослідження Інституту сходознавства РАН та Севастопольського державного університету...
 12. Akalanka Bhaṭṭa and his Rājavārttika: An Example of Textual Transmission in the Digambara Philosophical Commentary Tradition
 13. Попередні результати підводно-археологічної обстеження акваторії Північної сторони міста Севастополя...
 14. Рецензія на: Під небом Південної Азії. Хула і хвала: комунікативні модальності історичного і культурного...
 15. Кавказ і степ на рубежі епохи пізньої бронзи і раннього заліза
 16. Відділ історії та культури Стародавнього Сходу
 17. Співробітники підрозділу >>
 18. Новини підрозділи
 19. Підводно-археологічні дослідження Інституту сходознавства РАН та Севастопольського державного університету...
 20. Akalanka Bhaṭṭa and his Rājavārttika: An Example of Textual Transmission in the Digambara Philosophical Commentary Tradition
 21. Попередні результати підводно-археологічної обстеження акваторії Північної сторони міста Севастополя...
 22. Рецензія на: Під небом Південної Азії. Хула і хвала: комунікативні модальності історичного і культурного...
 23. Кавказ і степ на рубежі епохи пізньої бронзи і раннього заліза

Відділ історії та культури Стародавнього Сходу

Співробітники Відділу ведуть міждисциплінарні дослідження, працюють на стику гуманітарних і природничих наук: вивчають давні культурні пам'ятки; займаються аналізом в області філології і текстології, переводять і досліджують стародавні пам'ятники письмових культур. Для групи співробітників основним об'єктом дослідницького інтересу є текстове спадщина древнього і ранньосередньовічного Сходу. При цьому поняття «текстове спадщина» трактується гранично широко, в нього включаються і пам'ятники дописемних культур, і предмети образотворчого мистецтва, і короткі мовні формули, і збережені епіграфічні тексти. Вивчаються і багато жанрів словесності в давнину :, хронікально-історичні, релігійно-філософські, канонічні, пост-канонічні і паломницькі тексти, а також твори художньо-літературної думки. Крім того, співробітники вивчають і ширші проблеми держави і суспільства на Стародавньому Сході.

Наукові співробітники Відділу трудяться переважно в рамках програм «Культура, мови, література, пам'ятники народів Сходу», яку в Інституті курирує член-кор. РАН, д.філол.н., Проф. В.М. Алпатов, і «Загальне та особливе в еволюції різних форм економічної, соціальної, політичної та ідеологічної життя стародавніх і середньовічних суспільств Сходу і Північної Африки». Співробітники проводять дослідження і в рамках ще однієї загальноінститутської програми - «Культурні, релігійні та етнічні чинники в локальних і глобальних процесах сучасності» (підпрограми «Культурна спадщина і сучасність», «Релігія в історичній перспективі і в сучасному світі», «Теоретичні та практичні аспекти взаємини мови і культури »,« Літературний процес в контексті культури »,« Пам'ятки писемності в контексті історико-культурних процесів »,« Мовознавство »).

Якщо названі програми і підпрограми застосувати безпосередньо до проектів і праць співробітників Відділу історії і культури Стародавнього Сходу, то можна виділити наступні напрямки діяльності. Традиційними є: (1) дослідження міфологічного і релігійно-філософської спадщини, а також ритуально-культових особливостей давньосхідних народів, (2) вивчення проблем відносини тексту і культури, досліджуваних на стику різних гуманітарних дисциплін (лінгвістики, семіотики, психології, когнітивістики), ( 3) аналіз суспільного устрою держав на стародавньому Сході, (4) вивчення давньосхідних пам'яток матеріальної культури, (5) розкриття механізмів взаємодії і взаємозбагачення різних культур давнини, (6) вивчення породжують механізмів і функціонування стародавніх сакральних текстів; розробка проблеми зміни релігійної парадигми, (7) коментований переклад писемних пам'яток східних культур (в тому числі з публікацією оригіналів).

Це загальний, але далеко не повний перелік напрямків наукової творчості співробітників Відділу. До нього можна додати такі мало досліджені області, як (8) вивчення проблеми формування іконографічних канонів і концепції теорії образотворчого мистецтва в древніх (санскритських) трактатах, (9) застосування нових методик у вивченні комплексів пам'яток стародавніх неписьменних культур, (10) перший у світовій єгиптології досвід реконструкції почав давньоєгипетської цивілізації на основі великої природничо інформації, (11) поглиблене вивчення питань етнічної історії та етнолінгвістики, (12) заняття проблемами взаимоотнош ий осілого і кочового населення з точки зору археології та етнографії, (13) проведення археологічних розкопок в Ємені, в Криму, Таджикистані.

Новизна і актуальність завдань, що вирішуються провідними фахівцями Відділу (а такими можна назвати практично всіх), заслужили не лише вітчизняне визнання (наукова діяльність кожного співробітника може розцінюватися як унікальна для Росії). Про міжнародне визнання нашої праці можна з упевненістю судити як по нагород і звань, отриманим співробітниками за кордоном, так і по частоті запрошень з-за кордону в експедиції, на конференції, на роботу в інститути.

Архів відділу Стародавнього Сходу

Співробітники підрозділу >>

Співробітники підрозділу >>

Андросов Валерій Павлович

доктор історичних наук, професор
директор інституту, співголова вченої ради ІВ РАН, голова спеціалізованої вченої ради по стародавньої та середньовічної історії ІВ РАН, експерт Громадської палати РФ, член Ради директорів РАН

Новини підрозділи

нові статті

Підводно-археологічні дослідження Інституту сходознавства РАН та Севастопольського державного університету на місці аварії корабля візантійського періоду XI ст. із застосуванням ТНПА [1].

[1] Робота виконана за підтримки РФФД в рамках наукового проекту № 18-49-920005 «Археологічні дослідження візантійського корабля X-XI ст. біля Балаклави з використанням телекерованих глибоководних підводних апаратів ».

Akalanka Bhaṭṭa and his Rājavārttika: An Example of Textual Transmission in the Digambara Philosophical Commentary Tradition

It is a truth universally acknowledged that the trajectory of the formation and development of philosophical thought in the territory of the Indian subcontinent had quiet a particular vector.

Попередні результати підводно-археологічної обстеження акваторії Північної сторони міста Севастополя (м. Костянтинівський - гирло річки Бельбек).

Дослідження виконувалися учасниками спільної підводно-археологічної експедиції Інституту сходознавства РАН та Севастопольського державного університету (Роботи проводилися за фінансової підтримки гранту РГО Договір №15 / 2017 І від 11 вересня 2017 г.). В ході підготовки до проведення польового сезону 2017-2018 рр. учасниками експедиції був проведений збір і аналіз джерел, фондових і літературних матеріалів, геоморфологічних даних по району дослідження.

Рецензія на: Під небом Південної Азії. Хула і хвала: комунікативні модальності історичного і культурного своєрідності / Рук. проекту І.П. Глушкова; відп. ред. Є.Ю. Ваніна. М .: Наука - Сх. лит., 2017. 927 c .: іл. ISBN 978-5-02-039789-7
До питання про рахунок часу в Середній Азії

В роботі досліджуються календарні і астрономічні уявлення киргиз-козаків, узбеків і гірських таджиків, які свідчать про використання місячно-зіркового календаря, в якому тривалість місяця вимірювалася за допомогою спостереження з'єднань Місяця з Плеядами. Показано, що даний календар ні в чому не поступався місячно-сонячним календарем, хоча для хліборобів він був настільки ж незручний, оскільки початок року в ньому доводилося на різні дати сонячного календаря. На підставі того, що у горян Паміру місячно-зірковий календар зберігся найгірше, висунуто припущення, що спочатку він був винайдений кочівниками-скотарями.

Кавказ і степ на рубежі епохи пізньої бронзи і раннього заліза
Сни матері Джини по «Кальпа-сутри» Бхадрабаху: житіє Джини Махавіра і перша джайнская ікона аягапатта

В історії культури в різні часи імпліцитно і експліцитно виникає проблема співвідношення видимого образу і невербалізуемих сенсу. У сучасному світі ця проблема конкретно впирається в задачу створення інформаційної графіки, яка могла б візуалізувати процеси, яких не існує в зримою формі. При цьому і в сучасній, і в стародавній культурі проблема полягає, з одного боку, в тому, як згорнути, спресувати інформацію, з іншого, як її розгорнути, якщо вона дана в нерозчленованому вигляді і несе безліч смислів.

Відділ історії та культури Стародавнього Сходу

Співробітники Відділу ведуть міждисциплінарні дослідження, працюють на стику гуманітарних і природничих наук: вивчають давні культурні пам'ятки; займаються аналізом в області філології і текстології, переводять і досліджують стародавні пам'ятники письмових культур. Для групи співробітників основним об'єктом дослідницького інтересу є текстове спадщина древнього і ранньосередньовічного Сходу. При цьому поняття «текстове спадщина» трактується гранично широко, в нього включаються і пам'ятники дописемних культур, і предмети образотворчого мистецтва, і короткі мовні формули, і збережені епіграфічні тексти. Вивчаються і багато жанрів словесності в давнину :, хронікально-історичні, релігійно-філософські, канонічні, пост-канонічні і паломницькі тексти, а також твори художньо-літературної думки. Крім того, співробітники вивчають і ширші проблеми держави і суспільства на Стародавньому Сході.

Наукові співробітники Відділу трудяться переважно в рамках програм «Культура, мови, література, пам'ятники народів Сходу», яку в Інституті курирує член-кор. РАН, д.філол.н., Проф. В.М. Алпатов, і «Загальне та особливе в еволюції різних форм економічної, соціальної, політичної та ідеологічної життя стародавніх і середньовічних суспільств Сходу і Північної Африки». Співробітники проводять дослідження і в рамках ще однієї загальноінститутської програми - «Культурні, релігійні та етнічні чинники в локальних і глобальних процесах сучасності» (підпрограми «Культурна спадщина і сучасність», «Релігія в історичній перспективі і в сучасному світі», «Теоретичні та практичні аспекти взаємини мови і культури »,« Літературний процес в контексті культури »,« Пам'ятки писемності в контексті історико-культурних процесів »,« Мовознавство »).

Якщо названі програми і підпрограми застосувати безпосередньо до проектів і праць співробітників Відділу історії і культури Стародавнього Сходу, то можна виділити наступні напрямки діяльності. Традиційними є: (1) дослідження міфологічного і релігійно-філософської спадщини, а також ритуально-культових особливостей давньосхідних народів, (2) вивчення проблем відносини тексту і культури, досліджуваних на стику різних гуманітарних дисциплін (лінгвістики, семіотики, психології, когнітивістики), ( 3) аналіз суспільного устрою держав на стародавньому Сході, (4) вивчення давньосхідних пам'яток матеріальної культури, (5) розкриття механізмів взаємодії і взаємозбагачення різних культур давнини, (6) вивчення породжують механізмів і функціонування стародавніх сакральних текстів; розробка проблеми зміни релігійної парадигми, (7) коментований переклад писемних пам'яток східних культур (в тому числі з публікацією оригіналів).

Це загальний, але далеко не повний перелік напрямків наукової творчості співробітників Відділу. До нього можна додати такі мало досліджені області, як (8) вивчення проблеми формування іконографічних канонів і концепції теорії образотворчого мистецтва в древніх (санскритських) трактатах, (9) застосування нових методик у вивченні комплексів пам'яток стародавніх неписьменних культур, (10) перший у світовій єгиптології досвід реконструкції почав давньоєгипетської цивілізації на основі великої природничо інформації, (11) поглиблене вивчення питань етнічної історії та етнолінгвістики, (12) заняття проблемами взаимоотнош ий осілого і кочового населення з точки зору археології та етнографії, (13) проведення археологічних розкопок в Ємені, в Криму, Таджикистані.

Новизна і актуальність завдань, що вирішуються провідними фахівцями Відділу (а такими можна назвати практично всіх), заслужили не лише вітчизняне визнання (наукова діяльність кожного співробітника може розцінюватися як унікальна для Росії). Про міжнародне визнання нашої праці можна з упевненістю судити як по нагород і звань, отриманим співробітниками за кордоном, так і по частоті запрошень з-за кордону в експедиції, на конференції, на роботу в інститути.

Архів відділу Стародавнього Сходу

Співробітники підрозділу >>

Співробітники підрозділу >>

Андросов Валерій Павлович

доктор історичних наук, професор
директор інституту, співголова вченої ради ІВ РАН, голова спеціалізованої вченої ради по стародавньої та середньовічної історії ІВ РАН, експерт Громадської палати РФ, член Ради директорів РАН

Новини підрозділи

нові статті

Підводно-археологічні дослідження Інституту сходознавства РАН та Севастопольського державного університету на місці аварії корабля візантійського періоду XI ст. із застосуванням ТНПА [1].

[1] Робота виконана за підтримки РФФД в рамках наукового проекту № 18-49-920005 «Археологічні дослідження візантійського корабля X-XI ст. біля Балаклави з використанням телекерованих глибоководних підводних апаратів ».

Akalanka Bhaṭṭa and his Rājavārttika: An Example of Textual Transmission in the Digambara Philosophical Commentary Tradition

It is a truth universally acknowledged that the trajectory of the formation and development of philosophical thought in the territory of the Indian subcontinent had quiet a particular vector.

Попередні результати підводно-археологічної обстеження акваторії Північної сторони міста Севастополя (м. Костянтинівський - гирло річки Бельбек).

Дослідження виконувалися учасниками спільної підводно-археологічної експедиції Інституту сходознавства РАН та Севастопольського державного університету (Роботи проводилися за фінансової підтримки гранту РГО Договір №15 / 2017 І від 11 вересня 2017 г.). В ході підготовки до проведення польового сезону 2017-2018 рр. учасниками експедиції був проведений збір і аналіз джерел, фондових і літературних матеріалів, геоморфологічних даних по району дослідження.

Рецензія на: Під небом Південної Азії. Хула і хвала: комунікативні модальності історичного і культурного своєрідності / Рук. проекту І.П. Глушкова; відп. ред. Є.Ю. Ваніна. М .: Наука - Сх. лит., 2017. 927 c .: іл. ISBN 978-5-02-039789-7
До питання про рахунок часу в Середній Азії

В роботі досліджуються календарні і астрономічні уявлення киргиз-козаків, узбеків і гірських таджиків, які свідчать про використання місячно-зіркового календаря, в якому тривалість місяця вимірювалася за допомогою спостереження з'єднань Місяця з Плеядами. Показано, що даний календар ні в чому не поступався місячно-сонячним календарем, хоча для хліборобів він був настільки ж незручний, оскільки початок року в ньому доводилося на різні дати сонячного календаря. На підставі того, що у горян Паміру місячно-зірковий календар зберігся найгірше, висунуто припущення, що спочатку він був винайдений кочівниками-скотарями.

Кавказ і степ на рубежі епохи пізньої бронзи і раннього заліза
Сни матері Джини по «Кальпа-сутри» Бхадрабаху: житіє Джини Махавіра і перша джайнская ікона аягапатта

В історії культури в різні часи імпліцитно і експліцитно виникає проблема співвідношення видимого образу і невербалізуемих сенсу. У сучасному світі ця проблема конкретно впирається в задачу створення інформаційної графіки, яка могла б візуалізувати процеси, яких не існує в зримою формі. При цьому і в сучасній, і в стародавній культурі проблема полягає, з одного боку, в тому, як згорнути, спресувати інформацію, з іншого, як її розгорнути, якщо вона дана в нерозчленованому вигляді і несе безліч смислів.

Відділ історії та культури Стародавнього Сходу

Співробітники Відділу ведуть міждисциплінарні дослідження, працюють на стику гуманітарних і природничих наук: вивчають давні культурні пам'ятки; займаються аналізом в області філології і текстології, переводять і досліджують стародавні пам'ятники письмових культур. Для групи співробітників основним об'єктом дослідницького інтересу є текстове спадщина древнього і ранньосередньовічного Сходу. При цьому поняття «текстове спадщина» трактується гранично широко, в нього включаються і пам'ятники дописемних культур, і предмети образотворчого мистецтва, і короткі мовні формули, і збережені епіграфічні тексти. Вивчаються і багато жанрів словесності в давнину :, хронікально-історичні, релігійно-філософські, канонічні, пост-канонічні і паломницькі тексти, а також твори художньо-літературної думки. Крім того, співробітники вивчають і ширші проблеми держави і суспільства на Стародавньому Сході.

Наукові співробітники Відділу трудяться переважно в рамках програм «Культура, мови, література, пам'ятники народів Сходу», яку в Інституті курирує член-кор. РАН, д.філол.н., Проф. В.М. Алпатов, і «Загальне та особливе в еволюції різних форм економічної, соціальної, політичної та ідеологічної життя стародавніх і середньовічних суспільств Сходу і Північної Африки». Співробітники проводять дослідження і в рамках ще однієї загальноінститутської програми - «Культурні, релігійні та етнічні чинники в локальних і глобальних процесах сучасності» (підпрограми «Культурна спадщина і сучасність», «Релігія в історичній перспективі і в сучасному світі», «Теоретичні та практичні аспекти взаємини мови і культури »,« Літературний процес в контексті культури »,« Пам'ятки писемності в контексті історико-культурних процесів »,« Мовознавство »).

Якщо названі програми і підпрограми застосувати безпосередньо до проектів і праць співробітників Відділу історії і культури Стародавнього Сходу, то можна виділити наступні напрямки діяльності. Традиційними є: (1) дослідження міфологічного і релігійно-філософської спадщини, а також ритуально-культових особливостей давньосхідних народів, (2) вивчення проблем відносини тексту і культури, досліджуваних на стику різних гуманітарних дисциплін (лінгвістики, семіотики, психології, когнітивістики), ( 3) аналіз суспільного устрою держав на стародавньому Сході, (4) вивчення давньосхідних пам'яток матеріальної культури, (5) розкриття механізмів взаємодії і взаємозбагачення різних культур давнини, (6) вивчення породжують механізмів і функціонування стародавніх сакральних текстів; розробка проблеми зміни релігійної парадигми, (7) коментований переклад писемних пам'яток східних культур (в тому числі з публікацією оригіналів).

Це загальний, але далеко не повний перелік напрямків наукової творчості співробітників Відділу. До нього можна додати такі мало досліджені області, як (8) вивчення проблеми формування іконографічних канонів і концепції теорії образотворчого мистецтва в древніх (санскритських) трактатах, (9) застосування нових методик у вивченні комплексів пам'яток стародавніх неписьменних культур, (10) перший у світовій єгиптології досвід реконструкції почав давньоєгипетської цивілізації на основі великої природничо інформації, (11) поглиблене вивчення питань етнічної історії та етнолінгвістики, (12) заняття проблемами взаимоотнош ий осілого і кочового населення з точки зору археології та етнографії, (13) проведення археологічних розкопок в Ємені, в Криму, Таджикистані.

Новизна і актуальність завдань, що вирішуються провідними фахівцями Відділу (а такими можна назвати практично всіх), заслужили не лише вітчизняне визнання (наукова діяльність кожного співробітника може розцінюватися як унікальна для Росії). Про міжнародне визнання нашої праці можна з упевненістю судити як по нагород і звань, отриманим співробітниками за кордоном, так і по частоті запрошень з-за кордону в експедиції, на конференції, на роботу в інститути.

Архів відділу Стародавнього Сходу

Співробітники підрозділу >>

Співробітники підрозділу >>

Андросов Валерій Павлович

доктор історичних наук, професор
директор інституту, співголова вченої ради ІВ РАН, голова спеціалізованої вченої ради по стародавньої та середньовічної історії ІВ РАН, експерт Громадської палати РФ, член Ради директорів РАН

Новини підрозділи

нові статті

Підводно-археологічні дослідження Інституту сходознавства РАН та Севастопольського державного університету на місці аварії корабля візантійського періоду XI ст. із застосуванням ТНПА [1].

[1] Робота виконана за підтримки РФФД в рамках наукового проекту № 18-49-920005 «Археологічні дослідження візантійського корабля X-XI ст. біля Балаклави з використанням телекерованих глибоководних підводних апаратів ».

Akalanka Bhaṭṭa and his Rājavārttika: An Example of Textual Transmission in the Digambara Philosophical Commentary Tradition

It is a truth universally acknowledged that the trajectory of the formation and development of philosophical thought in the territory of the Indian subcontinent had quiet a particular vector.

Попередні результати підводно-археологічної обстеження акваторії Північної сторони міста Севастополя (м. Костянтинівський - гирло річки Бельбек).

Дослідження виконувалися учасниками спільної підводно-археологічної експедиції Інституту сходознавства РАН та Севастопольського державного університету (Роботи проводилися за фінансової підтримки гранту РГО Договір №15 / 2017 І від 11 вересня 2017 г.). В ході підготовки до проведення польового сезону 2017-2018 рр. учасниками експедиції був проведений збір і аналіз джерел, фондових і літературних матеріалів, геоморфологічних даних по району дослідження.

Рецензія на: Під небом Південної Азії. Хула і хвала: комунікативні модальності історичного і культурного своєрідності / Рук. проекту І.П. Глушкова; відп. ред. Є.Ю. Ваніна. М .: Наука - Сх. лит., 2017. 927 c .: іл. ISBN 978-5-02-039789-7
До питання про рахунок часу в Середній Азії

В роботі досліджуються календарні і астрономічні уявлення киргиз-козаків, узбеків і гірських таджиків, які свідчать про використання місячно-зіркового календаря, в якому тривалість місяця вимірювалася за допомогою спостереження з'єднань Місяця з Плеядами. Показано, що даний календар ні в чому не поступався місячно-сонячним календарем, хоча для хліборобів він був настільки ж незручний, оскільки початок року в ньому доводилося на різні дати сонячного календаря. На підставі того, що у горян Паміру місячно-зірковий календар зберігся найгірше, висунуто припущення, що спочатку він був винайдений кочівниками-скотарями.

Кавказ і степ на рубежі епохи пізньої бронзи і раннього заліза
Сни матері Джини по «Кальпа-сутри» Бхадрабаху: житіє Джини Махавіра і перша джайнская ікона аягапатта

В історії культури в різні часи імпліцитно і експліцитно виникає проблема співвідношення видимого образу і невербалізуемих сенсу. У сучасному світі ця проблема конкретно впирається в задачу створення інформаційної графіки, яка могла б візуалізувати процеси, яких не існує в зримою формі. При цьому і в сучасній, і в стародавній культурі проблема полягає, з одного боку, в тому, як згорнути, спресувати інформацію, з іншого, як її розгорнути, якщо вона дана в нерозчленованому вигляді і несе безліч смислів.