Кафедра теорії комунікацій, реклами та зв'язків з громадськістю

  1. На кафедрі працюють

Кафедра соціальних комунікацій була створена в 1996 р в складі філологічного факультету (перша назва - кафедра теорії літератури). У 1996-2003 рр. керувала кафедрою д. філол. н., проф. Ольга Дмитрівна Турган, з грудня 2003 по квітень 2013 року - д. Філол. н., проф. Віталій Федорович Шевченко, сьогодні кафедру очолює д. Філол. н., проф. Олена Олександрівна Семенець (тел. 289 - 12 - 17).

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за напрямом «Системний аналіз дискурсивних практик у підготовці фахівців з соціальних комунікацій».

На кафедрі працюють

На кафедрі працюють

Олена Олександрівна Семенець - завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

Після закінчення з відзнакою в 1984 р філологічного факультету Кіровоградського державного педагогічного інституту працювала вчителем у середній школі № 34 міста Кіровограда, потім на посаді асистента кафедри іноземних мов Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації.

У 1988-1992 рр. навчалася в аспірантурі філологічного факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантичні Філологія як системно-функціональне явище російської лексики (на матеріалі художніх і публіцистичних творів 1980-х років)».

Протягом 1992 - 2007 рр. працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2005 р в Інституті мовознавства ім. А.А. Потебня НАН України захистила докторську дисертацію на тему «Лінгвістична синергетика идиолекта Євгена Маланюка».

П'ять років (2007-2012 рр.) Очолювала кафедру видавничої справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

З 1 вересня 2012 року - професор кафедри соціальних комунікацій, реклами та зв'язків з громадськістю Запорізького національного університету.

Викладає такі дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Психологія мас», «Психологія журналістської творчості», «політконсалтингу і виборчі технології», вибіркова дисципліна «Медіаосвіта».

Автор 95 наукових робіт, серед яких монографія «Синергетика поетичного слова» (Кіровоград, 2004), методичні посібники, статті у фахових виданнях України та зарубіжжя, матеріали доповідей на конференціях.

Підготувала 5 кандидатів наук за спеціальністю 10.02.01 - українська мова.

Член науково-методичної комісії з журналістики МОН України, член редколегій кількох вітчизняних наукових періодичних видань з мовознавства та літературознавства.

Відзначено грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р).

Коло наукових інтересів - лінгвістична синергетика, філософія мови, Медіафілософія, теорія соціальних комунікацій, теорія редагування, критичний дискурс-аналіз мас-медійної сфери.

E-mail: [email protected]


Людмила Віталіївна ЧЕРНЯВСЬКА - кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Народилася в м Запоріжжя. Закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Українська мова та література» Філолог. Викладач української мови та літератури (1997), закінчила магістратуру за фахом «Українська література» (1998), за спеціальністю «Журналістика». Спеціаліст по журналістики (2009). З 2000 по 2003 рік працювала на кафедрі українознавства. З 2003 року доцент кафедри теорії літератури та журналістики.

Дисертація на тему «Творчість О. Ольжича. Проблеми поетики »захистила 17 грудня 2000 року в спеціалізованій вченій раді К 17.051.02 при Запорізькому державному університеті.

Викладає такі дисципліни: «Теорія та історія публіцистики», «Літературно-художня критика», «Журналістська етика», «Конфліктологія», «Історія української літератури кінця ХІ - початку ХХ століття».

Коло наукових інтересів - соціальні комунікації, публіцистика, сучасний літературний процес.

E-mail: [email protected]


ru

Ірина Станіславівна БОНДАРЕНКО - кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

У 1998 році закінчила філологічний факультет ЗНУ, в 2003 році - аспірантуру Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Запорізька преса 20-40-х рр .: Жанрові і мовностилістичні особливості".

Протягом 2004-2005 рр. працювала заступником декана факультету журналістики ЗНУ, з 2005 по 2008 рр. - помічником ректора зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ.

Викладає дисципліни: "Правові основи масової комунікації", "Інформаційна політика та безпека", "Етика журналістики", "Комунікативні технології", "Іміджелогія".

Є автором понад 15 наукових робіт. Сфера досліджень: історія регіональної преси, типологія сучасної періодики, правові основи діяльності сучасних ЗМІ, виборчі технології і журналістика.

E-mail: [email protected]


Віта Віталіївна БЕРЕЗЕНКО - кандидат філологічних наук, доцент, має науковий і практичний досвід роботи в сфері реклами і зв'язків з громадськістю у вищому навчальному закладі, а також досвід роботи в сфері практики реклами та ПР.

Має три вищі освіти: спеціаліст зі спеціальностей «Російська мова та література», «Видавнича справа та редагування», диплом бакалавра з міжнародного права. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «російська мова».

У 2005 р стажувалася за фахом «Менеджер реклами і PR» на вищих освітніх курсах PR Центру вільної преси (за сприяння Європейської академії Берліна), пройшла курс навчання на тренінг-семінарі «Планування і розробка ефективної PR-кампанії». Бере постійну участь в міжнародних і регіональних наукових і науково-практичних конференціях. Має понад 40 наукових статей у фахових виданнях України та СНД.

Протягом восьми років очолювала кафедру реклами та зв'язків з громадськістю в Інституті журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету в г. Запорожье.

З вересня 2010 року - докторант Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

E-mail: be[email protected]


ru

Інна Георгіївна АБРАМОВА - кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю "Українська мова та література". Філолог. Викладач української мови та літератури (1994 рік), "Журналістика". Спеціаліст з журналістики (2009 рік). З 1994 - 2003 рр. працювала на кафедрі українознавства, з 2003 року доцент кафедри теорії літератури та журналістики.

Дисертація на тему "Художнє трактування етнопсихологічних типів українця у прозі І.С.Нечуя-Левицького 60-80-х років XIX століття" захистила 27 вересня 2002 році на спеціалізованій вченій раді К 17.051.02 при Запорізькому державному університеті.

Викладає такі дисципліни: "Теорія масової комунікації", "Комунікативні технології", "Історія української літератури 40-60-х років XIX століття", "Історія української літератури 70-90-х років XIX століття", "Іміджелогія", "Адаптація журналіста до роботи в ЗМІ "," Жіноче питання в ЗМІ ".

Коло наукових інтересів - історія української літератури, публіцистика, комунікативістики. Автор понад 20 наукових публікацій.

e-mail: [email protected]


Тетяна Валеріївна ІВАНЮХА - кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Народилася в м Красноярськ. У 1998 році з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов і отримала кваліфікацію «викладач української та англійської мов і літератури». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Трансформація жанрів античної літератури у творчості неокласиків» на спеціалізованій вченій раді при Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка.

Викладає наступні дисципліни: «Історія зарубіжної журналістики», «Міжнародна журналістика», вибіркові курси «Преса п'яти континентів», «Глобальні телемережі новин», «Зарубіжна публіцистика ХХ в.», «Світові ЗМІ у вітчизняному медіапросторі».

Наукові інтереси та публікації: міжнародна журналістика, зарубіжна журналістика - сучасність і історія, публіцистичний дискурс к. XIX - поч. XXI ст., Українська література в контексті світової; автор понад 20 наукових і методичних публікацій.

e-mail: [email protected]


Наталя Дмитрівна Санакоєва - кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи

У 2001 році закінчила з відзнакою філологічний факультет і факультет соціальної педагогіки та психології ЗНУ.

У 2006 році захистила дисертацію "Еволюція етнопсихологічних концепції особистості у прозі П. Загребельного". У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри журналістської творчості, реклами і зв'язків з громадськістю.

Автор понад 30 наукових праць з літературознавства та соціальних комунікацій, навчально-методичному посібнику "Основи реклами", "Теорія і практика рекламної діяльності", і монографії "етнопсихологічних концепція особистості в прозі П. Загребельного".

Основні курси: психологія журналістської творчості, психологія та психотехнология реклами, психологія мас, теорія і практика рекламної діяльності, політична реклама.

Коло наукових інтересів: психоаналітичні студії літературного процесу, психологія та психотехнология реклами, медіапсіхологіі.

E-mail: [email protected]


Катерина Олексіївна ДОЦЕНКО - кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

У 2000 році закінчила з відзнакою магістратуру філологічного факультету, паралельно вчилася на факультеті романо-германської філології, має спецальність «Перекладач англійської мови».

У 2005 році захистила дисертацію «Трансформація античних мотивів і образів у творчості Н.Королевой». Паралельно навчалася на факультеті післядипломної освіти і в 2005 році отримала кваліфікацію «Журналіст».

Має досвід роботи в сфері практики реклами та ПР (журналіст і коректор Запорізького рекламного видання «QP»).

Автор понад 50 наукових праць. Серед них: статті в міжнародних (Білорусь, Польща, Чехія) та вітчизняних фахових виданнях з загального мовознавства, української літератури, української журналістікознавству, історії публіцистики, рекламоведенія і ПР - діяльності загальним обсягом понад 15 друк. л .; навчально - методичні посібники «Основи теорії літератури» (2007), «Практика в професійному становленні студентів факультету журналістики» (2009) (у співавторстві з В.В. Костюком), «Практика в професійному становленні студентів бакалавр спеціальності« Реклама та зв'язки з громадськістю »факультету журналістики» (2010) (у співавторстві з В.В. Костюком).

Основні курси: менеджмент і маркетинг інформаційного ринку, система маркетингових комунікацій, теорія і практика зв'язків з громадськістю, образотворча журналістика, ПР.

E-mail: [email protected]


Анна Александровна ПОЛЯКОВА - кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри.

Народилася в с. Менчикури Веселовського району Запорізької області. Закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Українська мова та література» Філолог. Викладач української мови та літератури (2001 рік), закінчила магістратуру за фахом «Українська література» (2002 р) ».

Дисертація на тему «Притча і притчевість в історичній прозі В. Шевчука» захистила 15 грудня 2005 році на спеціалізованій вченій раді К.67.053.02 при Херсонському державному університеті.

Викладає такі дисципліни: «Фольклор і давня література», «Проблематика засобів масової інформації», «Історія української літератури другої половини ХХ століття».

Коло наукових інтересів - проблемно-тематична спеціалізація ЗМІ, стародавня література, сучасний літературний процес.

E-mail: [email protected]


ru

Тетяна Олександрівна ІВАНЕЦЬ - кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри.

Народилася 13 травня 1982 року в с. Карла Маркса Бердянського району Запорізької області. У 1999 р вчилася на філологічному факультеті Запорізького національного (тоді - державного) університету (закінчила в 2004 році з відзнакою). За фахом - філолог, викладач української мови та літератури.

З 2003 по 2004 р займала посаду коректора редакційного відділу Гуманітарного університету «ЗІДМУ».

У 2004-07 рр. навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету. У жовтні 2008 р захистила кандидатську дисертацію на тему «Художня інтерпретація козацтва в українських історичних романах першої половини ХХ століття» на спеціалізованій вченій раді К.67.053.02 при Херсонському державному університеті.

Викладання центральних курсів: літературний стиль, історія української журналістики ХХ століття, теорія журналістики, менеджмент виду діяльності, історія української літератури XIX століття.

Автор ряду наукових праць та навчально-методичних посібників. На сьогоднішній день має близько 20 наукових публікацій.

Коло наукових інтересів - журналістикознавства, історія української літератури, історія української журналістики, сучасний літературний процес.

E-mail: [email protected]


Христина Михайлівна ПИРОГОВА - кандидат філологічних наук, асистент кафедри.

Народилася в с. Нововасилівка Бердянського району Запорізької області. У 2005 році закінчила Запорізький національний університет і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література».

Отримавши кваліфікацію магістра філології, закінчила аспірантуру Запорізького національного університету в 2008 р Дисертацію на тему «Художня інтерпретація образу козацтва в українській поезії другої половини ХІХ - початку ХХ ст.» Захистила 18 березня 2010 року на спеціалізованій вченій раді К 08.051.12 в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара.

Автор понад 10 наукових публікацій. Викладає такі дисципліни: «Теорія твору», «Теорія сприйняття і розуміння твору», «Літературний стиль першої половини ХХ ст.», «Зарубіжна реклама та PR», «Маркетингові дослідження».

Коло наукових інтересів: теорія журналістських творів, їх сприйняття і розуміння аудиторією, індивідуально-авторські аспекти публіцистики першої половини ХХ ст.

e-mail - [email protected]

Інна Павлівна Стащук - асистент кафедри. Народилася в м Запоріжжя. У 2010 закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Журналістика». У 2011 році отримала диплом магістра. Викладацький стаж - 2 роки. З 2013 року є аспірантом (Інституту журналістики) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає такі дисципліни: «Теорія і методика рекламної та ПР-творчості», «Креатив в рекламі і ПР», «Копірайтинг», «Галузева реклама», «Комп'ютерно-технічні засоби в рекламі і ПР», «Реклама у вигляді діяльності».

e-mail - [email protected]