Архітектурно-будівельний інститут

  1. «Міняю світ: архітектори і будівельники як творці нової реальності»
  2. - Чи планується найближчим часом укрупнення, об'єднання кафедр в складі нового інституту?
  3. - Які науково-дослідні центри та лабораторії увійшли до складу АСИ? Чи планується найближчим часом...
  4. - Чи можете ви виділити напрямки розвитку науки, магістральні для всього АСИ?
  5. - На базі Архітектурно-будівельного інституту відкривається Школа молодого будівельника. На яку аудиторію...
  6. - Розкажіть, будь ласка, докладніше про міжнародні зв'язки інституту.
  7. - Яким ви бачите випускника Архітектурно-будівельного інституту? Якими компетенціями він повинен володіти?...

«Міняю світ: архітектори і будівельники як творці нової реальності»

В рамках глобальних реформ, що відбуваються в університеті в результаті вступу в Проект підвищення конкурентоспроможності 5-100, Архітектурно-будівельний та Архітектурний факультети були об'єднані в одну загальну структуру - Архітектурно-будівельний інститут. Про мету створення та структуру інституту, про магістральних напрямках розвитку науки, про напрямки підготовки майбутніх будівельників і архітекторів, про стажування в кращих університетах світу, про зону елітної підготовки High Construction School, про унікальний напрямку підготовки специалітети та багато іншого розповідає директор АСІ, кандидат технічних наук Дмитро Володимирович Ульріх.

- Яка мета створення інституту?

- Рішення про створення Архітектурно-будівельного інституту було прийнято на Вченій Раді 22 квітня 2016 року. Основна мета створення інституту - укрупнення підрозділів зі схожими напрямками підготовки в рамках програми 5 -100. Нова структура об'єднує в собі традиції наукових шкіл Архітектурного і Архітектурно-будівельного факультетів ЮУрГУ і інноваційний підхід до викладання та досліджень в дусі конкурентоспроможного середовища Проекту 5-100.

Нагадаємо, що Архітектурний факультет в 2002 році був виділений зі складу Архітектурно-будівельного факультету. Сьогодні факультети знову об'єдналися, але вже на якісно новому рівні. Це об'єднання - наслідок позитивної тенденції. Будівництво та архітектура - це дві суміжні, дуже близькі галузі, будівельнику часто потрібна допомога архітектора і навпаки. Таке об'єднання значною мірою сприятиме здійсненню спільних наукових проектів.

- Чи планується найближчим часом укрупнення, об'єднання кафедр в складі нового інституту?

- У складі Архітектурно-будівельного інституту кафедри трансформувалися в такий спосіб. Кафедра «Містобудування» об'єдналася з кафедрами «Водопостачання та водовідведення» і «Теплогазопостачання і вентиляція». В результаті створена кафедра «Містобудування, інженерні мережі та системи». Кафедра «Технологія будівельного виробництва» об'єдналася з кафедрою «Будівельна механіка». Так з'явилася кафедра «Будівельне виробництво і теорія споруд». Кафедра «Графіка» відповідно до вимог часу отримала більш актуальне найменування «Інженерна та комп'ютерна графіка». Кафедра «Будівельні конструкції та інженерні споруди» перейменована в кафедру «Будівельні конструкції і споруди». Чисельність кафедр Архітектурного факультету не змінилася. Кафедра «Дизайн» отримала нову назву «Дизайн архітектурного середовища».

Таким чином, сьогодні в складі АСИ - вісім кафедр. Поява нових кафедр поки не планується, ми будемо вкладати всі сили в розвиток наукового потенціалу вже існуючих підрозділів.

- Чи всі напрямки підготовки факультетів збережені в рамках нового інституту? Можливо, планується поява нових напрямків підготовки бакалаврату, магістратури?

- У Архітектурно-будівельному інституті ми будемо готувати бакалаврів за напрямами підготовки: «Будівництво», «Землевпорядкування та кадастри», «Архітектура», «Дизайн архітектурного середовища», «Дизайн». Важливо відзначити, що профіль «Автоматизоване проектування будівель і споруд» бакалаврату об'єднаний з профілем «Промислове та цивільне будівництво». Частина дисциплін профілю "Автоматизоване проектування будівель і споруд» студенти освоять, навчаючись за профілем «Промислове та цивільне будівництво».

Також ми набираємо студентів в магістратуру за напрямками: «Архітектура», «Дизайн архітектурного середовища», «Дизайн», «Будівництво» та «Теплоенергетика і теплотехніка»

Крім того, в нашому інституті збережена підготовка студентів за спеціальністю «Будівництво унікальних будівель і споруд» (спеціалізація «Будівництво висотних і великопрольотних будівель і споруд»). Термін навчання тут - шість років. Напрям підготовки специалітети сьогодні - велика рідкість! Тому саме на це абітурієнтам варто звернути особливу увагу.

Створювати нові напрямки підготовки в АСИ ми поки не плануємо. Сьогодні слід розвивати науково-дослідний потенціал вже існуючих підрозділів.

- Які науково-дослідні центри та лабораторії увійшли до складу АСИ? Чи планується найближчим часом створення нових науково-дослідних центрів в рамках Проекту 5-100? Можливо, на базі вже існуючих центрів плануються якісь глобальні міждисциплінарні проекти?

- До складу АСИ в рамках кафедри «Містобудування, інженерні мережі та системи» включені навчальні лабораторії «Геодезія і грунтознавство», «Землевпорядкування, кадастр і містобудування», «Опалення та теплотехнічні вимірювання», «Термодинаміка і тепломасообмін», «Хімія води і мікробіологія »,« Інженерні системи водопостачання та водовідведення ».

У складі кафедри «Будівельні конструкції і споруди» - ННЦ «Будівництво», а також навчальні лабораторії «Механіка грунтів, будівельних конструкцій і споруд», «Моделювання підстав фундаментів» і «Архітектура і будівельні конструкції».

В рамках кафедри «Будівельне виробництво і теорія споруд» діє навчальний центр «САПР в будівництві», навчальна лабораторія «Технологічні процеси, організація і управління в будівництві».

На кафедрі «Будівельні матеріали та вироби» розміщена навчальна лабораторія з дослідження будівельних матеріалів.

У складі кафедри «Дизайн архітектурного середовища» функціонує лабораторія «Центр архітектури та дизайну».

На кафедрі «Архітектура» працює творча майстерня «Студія урбаністичної планування архітектури».

В інституті успішно працює науково-дослідний і проектний центр «Спадщина».

В рамках програми 5-100 планується задіяти абсолютно всі лабораторії, обладнані для міжкафедральних, міжінститутське, внутріуніверсітескіх досліджень. Багато кафедри продовжать міждисциплінарні дослідження, які раніше проводилися на їх майданчиках. Так кафедра «Містобудування, інженерні мережі та системи» продовжить співпрацю з Аерокосмічним факультетом, розпочате в рамках міждисциплінарних досліджень вченими кафедри «Теплогазопостачання і вентиляція».

- Чи можете ви виділити напрямки розвитку науки, магістральні для всього АСИ?

- Науково-дослідна робота в Архітектурно-будівельному інституті ведеться з урахуванням найважливіших напрямків розвитку будівельної науки і технології, які вирішують проблеми проектування і зведення будівель, енерго- і ресурсозбереження, забезпечення якості та ефективності будівельних об'єктів, їх надійності і безпечної експлуатації. На кожній з кафедр АСИ - свої ключові напрямки розвитку науки: від проведення інженерно-геологічних, геодезичних і гідрогеологічних досліджень на земельних ділянках, виділених під будівництво, до технічної експертизи та обстеження будівель і споруд та створення нових сучасних інтенсивних технологій зведення каркасних, каркасно-монолітних і монолітних висотних будівель. Детальніше з усіма напрямками розвитку наукових досліджень АСИ можна ознайомитися на сайті університету:

http://www.susu.ru/ru/f/as/nauchnye_issledovanija/napravleniya-nauchno-issledovatelskoy-raboty

- Що являє собою зона елітної підготовки студентів АСИ?

- На майданчику Архітектурно-будівельного інституту створена зона елітної підготовки High Construction School, завдяки якій студенти нашого інституту можуть значно підвищити свої професійні компетенції і максимально поліпшити знання англомовної професійної термінології. В школу елітної підготовки будуть набиратися студенти з високими балами по проміжної атестації після першого курсу.

Студенти, які вступили в High Construction School, зможуть на високому рівні вивчити іноземну мову і спеціальні дисципліни. Зона елітної підготовки створена для хлопців, які завжди прагнуть дивитися вперед і дізнаватися більше, ніж стеля стандартних знань.

- На базі Архітектурно-будівельного інституту відкривається Школа молодого будівельника. На яку аудиторію вона розрахована?

- Школа молодого будівельника АСИ створюється для учнів 10 - 11 класів. Вона замислювалася спеціально для того, щоб у школярів була можливість прийти в університет, відвідати заняття, які будуть проводитися для них студентами старших курсів, аспірантами, магістрантами. Для старших курсів це хороша практика. Для школярів - профорієнтація, занурення в університетське середовище, можливість заздалегідь визначитися з напрямком підготовки, до якого дійсно лежить душа. На заняттях Школи будуть розглядатися питання, пов'язані з будівництвом і архітектурою, які можуть стати в нагоді школярам в житті і при майбутньому вступі до університету.

Вся інформація про школу молодого будівельника буде розміщена на сайті Архітектурно-будівельного інституту.

- Розкажіть, будь ласка, докладніше про міжнародні зв'язки інституту.

- В рамках програм академічної мобільності АСИ активно співпрацює з низкою провідних університетів Європи, Південно-Східної Азії, США. Студенти АСИ стажуються в вузах США, Китаю, Італії, Словаччини, Болгарії, Вірменії. Також за програмами академічної мобільності в Архітектурно-будівельному інституті навчаються студенти з Іраку, Ємену, Таджикистану, Палестини, Узбекистану, Казахстану. Найближчим часом ми плануємо розширювати міжнародне співробітництво.

- Яким ви бачите випускника Архітектурно-будівельного інституту? Якими компетенціями він повинен володіти?

- Випускники архітектурно-будівельного інституту можуть працювати в проектних інститутах, фірмах будіндустрії, архітектурних бюро, архітектурних майстерень, всюди, де затребувані будівельники, проектувальники, архітектори, дизайнери середовища. Будівельні і архітектурні спеціальності відносяться до розряду найгуманніших і в той же час найбільш затребуваних професій. Архітектори і будівельники - це творці нової реальності: вони не просто проектують і будують будівлі, а й змінюють навколишнє середовище відповідно до потреб людини.

Випускники АСИ зможуть без зусиль знайти своє місце в житті, побудувати успішну кар'єру в містобудуванні та архітектурі.

Які науково-дослідні центри та лабораторії увійшли до складу АСИ?
Чи можете ви виділити напрямки розвитку науки, магістральні для всього АСИ?
Яким ви бачите випускника Архітектурно-будівельного інституту?
Якими компетенціями він повинен володіти?
Яка мета створення інституту?
Чи планується найближчим часом укрупнення, об'єднання кафедр в складі нового інституту?
Чи всі напрямки підготовки факультетів збережені в рамках нового інституту?
Можливо, планується поява нових напрямків підготовки бакалаврату, магістратури?
Які науково-дослідні центри та лабораторії увійшли до складу АСИ?
Чи планується найближчим часом створення нових науково-дослідних центрів в рамках Проекту 5-100?