75-річчя академіка Сулейменова Майдану Кунтуаровіча

75-річчя академіка Сулейменова Майдану Кунтуаровіча

75-річчя академіка Сулейменова Майдану Кунтуаровіча

Сьогодні виповнюється 75 років академіку Національної академії наук Республіки Казахстан, доктору юридичних наук, професору Сулейменова Майдану Кунтуаровічу .

Портал ZAKON.KZ, компанії «ЮрІнфо» і «ІнфоТех & Сервіс» щиро вітають з ювілеєм прославленого вченого, давно завоював заслужений авторитет, як на казахстанському, так і на міжнародному рівні, і бажають йому міцного здоров'я, а також подальших успіхів у професійній діяльності та особистому житті!

Нагадаємо, що на порталі ZAKON.KZ в розділі «Бібліотека Параграфа» створена персональна сторінка Сулейменова М.К. http://biblio.zakon.kz/b/suleymenov , Де будь-який бажаючий може ознайомитися з його працями і залишити відгуки.

29 - 30 вересня 2016 року в м.Алмати проходить міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю академіка НАН РК, д.ю.н., професора М.К. Сулейменова, на тему «Громадянське законодавство Республіки Казахстан та інших пострадянських країн: минуле, сучасне, майбутнє».

МАЙДАН КУНТУАРОВІЧ СУЛЕЙМЕНОВ

(біографічна довідка)

1. Дата народження 30 вересня 1941, м Алма-Ата

2. Освіта: Казахський державний університет, юридичний факультет, 1959-1963, за спеціальністю «Правознавство, диплом з відзнакою.

3. Академічна ступінь: Академік Національної академії наук Республіки Казахстан, професор, доктор юридичних наук.

4. Захист дисертацій:

- Відповідальність за прострочення виконання договірного зобов'язання по радянському цивільному праву: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, наук. руков. проф. Халфина Р.О. - Москва, 1966 р

- Структура договірних зв'язків в народному господарстві СРСР (цивільно-правові проблеми): дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних. - Харків, 1980 г.

5. Основна кваліфікація: Академік Національної академії наук Республіки Казахстан, доктор юридичних наук, професор цивільного права, директор Науково-дослідного інституту приватного права Каспійського університету, Голова Казахстанського міжнародного арбітражу, член Міжнародної ради при Верховному Суді РК, член науково-консультативної ради при Верховному суді РК, член редакційних рад в десяти юридичних журналах.

Науковий керівник Експертно-консультативної ради з підготовки проекту чинної Конституції Республіки Казахстан 1995 р

Керівник робочих груп по розробці проектів Цивільного кодексу Республіки Казахстан. Брав участь в розробці більш 80 законів, в тому числі Житлового Кодексу, законів про власність, про приватизацію, про нафту, про надра та надрокористування, про господарські товариства, про ліцензування, про державне майно, про третейські суди, про міжнародний комерційний арбітраж, про іноземні інвестиції, про землю, про іпотеку, про банкрутство і багатьох інших.

Брав участь в розробці Модельного цивільного кодексу країн СНД, модельних законів для країн СНД про акціонерні товариства, про товариства з обмеженою відповідальністю, про іпотеку, про банкрутство, про цінні папери і багатьох ін.

Очолював казахстанську групу на переговорах за Договором до Енергетичної Хартії в Брюсселі (з 1993 по 2004 р), був Юридичним радником Уряду Республіки Казахстан по нафтових контрактах (компанії Alf-Aquitan, British Gas, Chevron і інші), забезпечував юридичний супровід західним компаніям і організаціям (наприклад, таким компаніям, як IFC, ABB, AES, Gallaher, Byelocorp Scientific Inc., British Gas і інші) в питаннях приватизації, надрокористування, фінансових та інших питаннях. У 1993-1996 брав участь у проектах Світового Банку та ЮСАІД, в тому числі в Проекті розвитку комерційного законодавства в Казахстані. Виступав як експерт по казахстанському законодавству на судових і арбітражних процесах в Лондоні, Парижі, Вашингтоні, Стокгольмі, Х'юстоні, Калгарі. Старший партнер юридичної фірми «Зангер».

Керівник колективів авторів з підготовки Коментарів до Цивільного кодексу Республіки Казахстан (випуски 2003 року, 2006 року, 2007, 2013), підручників з цивільного права (1998, 2000, 2003, 2004, 2006 роки).

6. Публікації: Автор понад 550 наукових і науково-популярних публікацій з проблем цивільного, сімейного, житлового, а також міжнародного приватного права, проблемам права власності, юридичних осіб, договору, надрокористування, проведення нафтових операцій і іноземних інвестицій в Республіці Казахстан, в тому числі понад 50 монографій, підручників та навчальних посібників, коментарів до ЦК РК. Автор Зібрання творів в 9 томах «Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність» (Алмати, 2011 р).

7. Державні та міжнародні нагороди, премії, почесні звання:

- Орден «Курмет», за участь в розробці проекту Конституції Республіки Казахстан (як науковий керівник групи експертів) (1999);

- Медалі: імені А. Байтурсинова за розробку підручника «Цивільне право. Академічний курс »Асоціації вузів Казахстану (2003); «10 років Конституції Казахстану» (2005); «20 років Конституції Казахстану» (2015); «Професор року в області права» (2007);

- Нагрудні знаки: «За заслуги в розвитку науки Республіки Казахстан» (2004), «За заслуги в розвитку науки Республіки Казахстан» (2006);

- Почесні грамоти: «За активну участь у науково-організаційної діяльності» (1988); грамота Ради Міжпарламентської асамблеї держав - учасниць СНД за активну участь в діяльності МПА та її органів, внесок в зміцнення дружби між народами держав - учасниць СНД (2007) і ін.

8. Участь в професійних товариствах: Член Правління Асоціації правників нафтогазової промисловості Республіки Казахстан. За рішенням Президії Академії Європейського Права з місцезнаходженням м Будапешта прийнятий в члени вищевказаної Академіі11 грудня 2000 р (Academy of European Law).

9. Керівництво дисертаціями: Сорок шість аспірантів і здобувачів захистили кандидатські дисертації, вісім учнів - докторські дисертації з найбільш складних та актуальних проблем приватного права.

10. Професійна діяльність:

11. Основні монографії, підручники, навчальні посібники, збірники або зборів праць

1. Відповідальність за порушення термінів виконання договірних зобов'язань. - Алма-Ата: Изд. «Наука», 1971. 179 с.

2. Структура договірно-господарських зв'язків (проблеми теорії і практики). - Алма-Ата: Наука, 1980. 222 с.

3. Правове регулювання іноземних інвестицій та надрокористування в Казахстані (Вибрані праці). - Алмати, 2006. 414 с.

4. Становлення і розвиток громадянського законодавства Республіки Казахстан. - Алмати, 2006. 356 с.

5. Вибрані праці з цивільного права / Наук. ред. В.С. Ем. - М .: Статут, 2006. 587 с.

6. Арбітражні (третейські) суди в Казахстані: минуле, сучасне, майбутнє. Алмати Казахстанський міжнародний арбітраж, НДІ приватного права, 2007. 430 с.

7. Актуальні проблеми міжнародного приватного права: Навчальний посібник. Алмати Науково-видавничий центр Каспійського громадського університету, 2011. 168 с.

8. Право як система .: монографія. Алмати Юрид. Фірма Зангер, 2011.344 с.

9. Цивільне право. Том 1. Загальна частина. Підручник для вузів (академічний курс) - Алмати, 2013 р, 776 с. (Керівник колективу авторів).

10. Цивільне право. Том 2. Речове право. Зобов'язальне право: Підручник для вузів (академічний курс) - Алмати, 2013 р 488 с. (Керівник колективу авторів).

11. Юридичні особи в міжнародному приватному праві. Курс лекцій. Алмати НДЦ КОУ, 2014. 256 с.

12. Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9 томах:

- Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9 томах. Том. 1. Загальні проблеми. Алмати юридична фірма «Зангер», 2011. - 672с.

- Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9-томах Том 2. Цивільне право та цивільне законодавство. Алмати юридична фірма «Зангер», 2011. - 632 с.

- Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9-томах Том 3. Монографії про історію та спільні проблеми цивільного права. Алмати юридична фірма «Зангер», 2011. - 832 с.

- Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9-томах Том 4 Індивідуальні монографії про договір і зобов'язання. Алмати юридична фірма «Зангер», 2011. - 456 с.

- Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9-томах Том 5. Колективні монографії про договір і зобов'язання. Цивілістичний читання. Алмати юридична фірма «Зангер», 2011. - 464 с.

- Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9-томах Том 6. Арбітражне (третейський) право. Алмати юридична фірма «Зангер», 2011. - 480 с.

- Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9-томах Том 7. Іноземні інвестиції та надрокористування. Алмати юридична фірма «Зангер», 2011. - 560 с.

- Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9-томах Том 8. Юридична техніка доведення позовних вимог у цивільних та комерційних справах. Алмати юридична фірма «Зангер», 2011. - 400 с.

- Приватне право Республіки Казахстан: історія і сучасність. Собр. соч. в 9-томах Том 9. Розділ 1 Міжнародне приватне право. Розділ 2 Personalis. Алмати юридична фірма «Зангер», 2011. - 616 с. + 40с. вклейки.

12. Основні предмети, за якими читалися курси лекцій в вузах для студентів, магістрантів, докторантів:

1) Цивільне право (1966-1991 р.р. для студентів юридичного факультету КазГУ);

2) Господарське право (1966-1991 р.р. для студентів юридичного факультету КазГУ);

3) Житлове право (1966-1991 р.р. для студентів юридичного факультету КазГУ);

4) Сімейне право (1966-1991 р.р. для студентів юридичного факультету КазГУ);

5) Міжнародне приватне право (1995-2015 р.р. для студентів КазГЮА, ВШП «Әділет», коу);

6) Актуальні проблеми міжнародного приватного права (2009-2015 р.р. для студентів та магістрантів КОУ);

7) Зобов'язальне право (2009-2012 р.р. для магістрантів КОУ);

8) Методологічні проблеми юридичної науки (2013-2014 р.р. (для магістрантів КОУ).