Як написати дисертацію по психології?

Дисертація є складною роботою зокрема, тому що повинна містити в собі новий погляд на наукові думки, які вже були раніше озвучені в науковому світі. У дисертації не допускається просте списання з інтернету, навіть якщо ви будете використовувати не одне джерело. Робота повинна виглядати як самостійний науковий працю з науковою новизною. Вона повинна внести щось нове в ту область знань, яка досліджується. Дисертація є складною роботою зокрема, тому що повинна містити в собі новий погляд на наукові думки, які вже були раніше озвучені в науковому світі

Якщо прислухатися до кількох корисних порад і все робити правильно, то ваш наукова праця не стане для вас кошмаром ночами.

Досить важко поставити нові завдання або знайти нові ідеї на тему того, що до вас вже було досліджено. Незважаючи на це, випускники аспірантури в обов'язковому порядку повинні писати дисертацію. І якщо прислухатися до кількох корисних порад і все робити правильно, то ваш наукова праця не стане для вас кошмаром ночами.

Перед тим як починати писати дисертацію по психології слід ретельно вивчити паспорти спеціальностей. За цими спеціальностями потім ви будете вибирати тему. У психології налічується десять спеціалізацій, і в кожній з них є від десяти до сорока областей дослідження.

Вивчивши паспорта всіх перерахованих спеціальностей, ви зможете визначитися, яка з них цікава вам в більшій мірі.

Які бувають спеціальності

  1. Психологія розвитку і акмеології
  2. Історія психології, загальна і особистісна психологія
  3. політична психологія
  4. Психофізіологія
  5. Корекційна психологія
  6. Психологія праці, інженерна психологія, ергономіка
  7. педагогічна психологія
  8. медична психологія
  9. Юридична психологія
  10. Соціальна психологія

Якщо обрана вами тема не вписується в рамки паспорта, то дисертації не буде допущена до захисту.

Підготовка до роботи

Після того як ви визначилися зі спеціальністю ще раз ретельно ознайомтеся з її паспортом. Зверніть увагу, що якщо обрана вами тема не вписується в рамки паспорта, то дисертації не буде допущена до захисту. Далі вам потрібно виконати всі дисертаційні роботи за стандартним шаблоном. Сформулюйте об'єкт і предмет роботи, складіть лаконічне пропозицію, в якому сформулюєте тему майбутнього дослідження. Після цього підготуйте концепцію роботи, в яку входить завдання, цілі, новизна, наукові положення, їх достовірність, актуальність обраної теми та інше.

На підставі цієї концепції ви зможете скласти план своєї дисертації. Після того як ви це зробите ви можете здати план і концепцію дисертації науковому керівнику для схвалення. Він може зробити зауваження або дати рекомендації. Ознайомившись з ними, вам потрібно буде скоригувати план і концепцію. Потім ви можете написати писати план-проспект дослідження, проводити огляд літератури. Зверніть увагу, що в плані-проспекті повинні бать не тільки параграфи, але також пункти і підпункти. Потім по кожному з них потрібно ретельно підібрати матеріал. Після цього на основі матеріалу, який ви зібрали можна приступати до написання тексту дисертації.

Як правило, список джерел, які ви використовували повинен містити не менше 250 різних одиниць.

Як правило, список джерел, які ви використовували повинен містити не менше 250 різних одиниць

У дослідження з психології особливо цінується необичайность, оригінальність і можливість застосувати отримані результати на практиці.

Експеримент і автореферат

У дослідження з психології особливо цінується необичайность, оригінальність і можливість застосувати отримані результати на практиці. З чого випливає, що науковий експеримент - це важлива частина наукового дослідження, особливо при написанні магістерської дисертації з психології. Досліднику потрібно все результати, які він отримав застосувати на практиці. Також він може перевірити всі гіпотези, провести тести, досліди. Після чого звіт про експеримент включити в текст. Автореферат по психології повинен бути написаний за тими ж правилами, що й автореферат по дослідженню в будь-який інший області. Головним його завданням є у стислій формі передати найбільш важливу інформацію зі змісту дисертації. Практично половина тексту з дисертації буде перенесена в автореферат без змін.

Дисертація на замовлення Все, що вам потрібно, щоб захистити дисертацію на відмінно. подробиці