Контури глобальних трансформацій: політика, економіка, право

Науково-практичний журнал, що рецензується «Контури глобальних трансформацій: політика, економіка, право»

Світ XXI ст. виявився набагато складніше і багатогранне, ніж припускали численні експерти в кінці минулого століття. Тенденція на загальну універсалізацію і уніфікацію, на виникнення єдиних для всіх правил і норм, якщо колись і існувала, то сьогодні вона, очевидно, заходить в глухий кут. Що писали про неї як про ключовий чинник розвитку людства автори або серйозно переглянули свої погляди, або все далі відриваються від дійсності. Навколишній нас сьогодні світ надзвичайно складний. Він насилу піддається поясненню за допомогою старих схем і категорій. Ривка в «світле майбутнє», очевидно, не вийшло. Але і відкат назад навряд чи має місце. Регрес означав би спрощення, але ніякого спрощення немає. Виникає небачена досі реальність, в якій тісно переплетені елементи прогресу і архаїки, раціонального і ірраціонального, загального і приватного. Пропонований увазі читачів науковий журнал «Контури глобальних трансформацій: політика, економіка, право» присвячений дослідженню цих змін як на рівні окремих країн, цивілізацій, так і в масштабах всього світу. Їх важко, практично неможливо тематично локалізувати. Політику можна розглядати у відриві від економіки, соціальних інститутів, культури, військової сфери. Саме тому точка зору авторів журналу передбачає комплексний розгляд всіх цих сюжетів, їх ув'язку в єдиний комплекс проблем і викликів. Серйозною перешкодою до розуміння суті сучасного глобального розвитку є погляд зі своєю «національної дзвіниці». Щоб уникнути цього, ми маємо намір включити в число авторів як російських, так і іноземних вчених, які представляють соціально-політичну думку Америки, Європи та Азії. Сподіваємося, що завдяки цьому наші читачі побачать новий світ у всьому його різноманітті.

Науковий журнал «Контури глобальних трансформацій: політика, економіка, право» зареєстрований Федеральною службою з нагляду в сфері зв'язку та масових комунікацій в якості засобу масової інформації 05.10.2016 року, реєстраційне свідоцтво: ПІ №ФС77-67382. Журнал був заснований в 2008 році і до середини 2016 року журнал носив найменування «Проблемний аналіз та державно-управлінське проектування».

Журнал включений в базу даних Російського індексу наукового цитування ( РИНЦ ). Журнал входить до переліку періодичних наукових видань РФ, рекомендованих ВАК для публікації основних результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук. Періодичність виходу журналу - 6 номерів в рік.

Розповсюджується за передплатою на території Російської Федерації (Каталог Агентства «Роспечать», індекс 80247).

Засновник і видавництво журналу - Асоціація незалежних експертів «Центр вивчення кризового суспільства»

Асоціація незалежних експертів «Центр вивчення кризового суспільства» здійснює науково-експертну діяльність в галузі політології, права і економіки, залучаючи для реалізації своїх проектів відомих вчених. Результати проведених Центром наукових досліджень знаходять відображення в тематиці журналу.

Журнал розрахований на те, що його авторами і читачами будуть дослідники, наукові та практичні працівники, викладачі вузів, докторанти, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів та всі ті, хто зацікавлений в розробці і застосуванні нових наукових досягнень сучасної науки.