Кафедра філософії і політології

САЙТ КАФЕДРИ   Завідувач кафедри - доктор філософських наук, професор Корженко Володимир Васильович

САЙТ КАФЕДРИ

Завідувач кафедри - доктор філософських наук, професор Корженко Володимир Васильович.

Кафедра філософії і політології створена в 1991 р, до 2005 року її очолював к. Філос. н., доцент А. А. Великих, а з 2005 до 2012 року - д. філос. н., проф. Будко Володимир Васильович.

Довгий час на кафедрі працював д. Філос. н., проф. Кривуля Олександр Михайлович, який викладав курс філософії для аспірантів.

Кривуля Олександр Михайлович, який викладав курс філософії для аспірантів

Кафедра забезпечує навчальний процес на всіх курсах усіх факультетів денної та заочної форм навчання, бере участь в підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів і аспірантів академії. Кафедра використовує сучасні форми і методи викладання філософії, соціології, політології, логіки, релігієзнавства, етики та естетики, конфліктології, методології наукового пізнання, спецкурсу «Місто як соціальна система».

Кафедра використовує сучасні форми і методи викладання філософії, соціології, політології, логіки, релігієзнавства, етики та естетики, конфліктології, методології наукового пізнання, спецкурсу «Місто як соціальна система»

Наукові дослідження кафедри пов'язані з розробкою тем «Філософія муніципального розвитку», «Діалектика об'єктивного і суб'єктивного в пізнанні і практиці».

Під керівництвом і науковим консультуванням проф. В. В. Корженко захищено дванадцять кандидатських і дві докторські дисертації, проф. В. В. Будко - чотири кандидатських і одна докторська дисертації.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі щорічних Міжнародних філософських Сковородинівських читань і Міжнародних соціологічних читань (обидва - Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), політологічних читань (Харківська національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого), в роботі Харківського міського товариства « філософська освіта », а також в численних регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференцій.

Кафедра філософії і політології має договори про співпрацю в галузі науково-методичної роботи між ХНАМГ і Московською академією комунального господарства та будівництва (Росія) і Петербурзьким політехнічним університетом (Росія).

З 2011 року на базі кафедри проводиться щорічна Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Місто. Культура. Цивілізація », в роботі якої беруть участь вчені Харкова, Москви, Бєлгорода та інших міст.

ÂÂÂ

На кафедрі існують дві методичні секції: філософії (зав. - доц. О. К. Садовніков.) І політології (зав. - ст. Преп. О. Б. Зінчіна.), Постійно працюють теоретичні та методичні семінари викладачів, при проведенні яких обговорюються актуальні проблеми суспільних наук та удосконалення методики викладання навчальних дисциплін.

Викладачами кафедри приділяється увага науковій роботі студентів. Вони беруть активну участь у роботі студентської науково-технічної конференції ХНАМГ, інших конференціях і конкурсах студентських наукових робіт. Особливу увагу цьому виду діяльності приділяє доц. Л. А. Радіонова, доц. О. К. Садовніков.

Кафедра постійно працює над підвищенням теоретичного і методичного рівня викладання, удосконаленням методів і форм навчання, організації самостійної роботи студентів. Особливу увагу викладачі приділяють впровадженню в навчальний процес мультимедійних технологій і застосування елементів дистанційної освіти для студентів денної та заочної форм навчання. Постійно працюють дистанційні курси з усіх дисциплін кафедри. Для інформаційного забезпечення самостійної роботи студентів, встановлення зворотного зв'язку між викладачем і студентом кафедра має свій сайт kafedra.net.ua .

Досвід і професіоналізм викладачів кафедри відзначені на найвищому рівні. Ім'я проф. А. М. Кривулі внесено в Книгу видатних педагогів Харківщини, він нагороджений знаком МВС України «Хрест Слави». Проф. В. В. Будко- дипломант обласного конкурсу «Вища школа України - кращі імена», доцент Л. А. Радіонова дипломант цього ж конкурсу, має подяку від Харківського міського голови за багаторічну сумлінну і плідну працю та вагомий внесок у розвиток освіти і науки.

Кафедра відкрита для конструктивної критики, зауважень і пропозицій щодо вдосконалення навчальної та наукової роботи, налагодження співпраці з колегами України, ближнього і далекого зарубіжжя.