Фізична культура для осіб з відхиленням в стані здоров'я (Адаптивна фізична культура) / Фізична реабілітація

 1. Місія освітньої програми
 2. Особливості освітньої програми
 3. Опис освітньої програми
 4. Кращі викладачі
 5. Наш випускник вміє

керівник програми  кандидат педагогічних наук, доцент  8 (920) 293-00-47  Місія освітньої програми  Місією ОПОП є забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих конкурентно-здатних фахівців, готових до освітньої, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності, психолого-педагогічному супроводу загального, спеціального та додаткової освіти з фізичної культури для осіб з відхиленнями в стані здоров'я

керівник програми

кандидат педагогічних наук, доцент

8 (920) 293-00-47

Місія освітньої програми

Місією ОПОП є забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих конкурентно-здатних фахівців, готових до освітньої, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності, психолого-педагогічному супроводу загального, спеціального та додаткової освіти з фізичної культури для осіб з відхиленнями в стані здоров'я.

Особливості освітньої програми

Основна професійна освітня програма (далі - ОПОП), що реалізується Університетом за напрямом підготовки 49.03.02. Фізична культура для осіб з відхиленням в стані здоров'я (Адаптивна фізична культура), являє собою систему документів, розроблену і затверджену вузом з урахуванням потреб регіонального ринку праці, вимог федеральних органів виконавчої влади та відповідних галузевих вимог на основі федерального державного освітнього стандарту вищої освіти за відповідним напрямом підготовки, а також з урахуванням рекомендацій навчально-методичного об'єднання у напрямку підготов 49.03.02. Фізична культура для осіб з відхиленням в стані здоров'я (Адаптивна фізична культура).

ОПОП регламентує цілі, очікувані результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника за даним напрямком підготовки і включає в себе: навчальний план, робочі програми навчальних курсів, дисциплін (модулів) та інші матеріали, що забезпечують якість підготовки учнів, а також програми всіх видів практик, календарний навчальний графік і методичні матеріали, що забезпечують реалізацію відповідної освітньої технології.

Опис освітньої програми

 1. Основна професійна освітня програма має профіль підготовки - Фізична реабілітація, це означає, що студенти, з одного боку оточені досвідом, педагогічними традиціями, висококваліфікованим педагогічним складом Мінінского університету, а з іншого медичними професіоналами-практиками реабілітаційних центрів, спеціалізованих шкіл і т.п., що дозволяє освоювати найновіші технології, форми і методи реабілітаційного процесу на новітньому медичному обладнанні.
 2. Педагогічна практика має струнку систему, що дозволяє студенту з першого курсу зануритися в професійну діяльність, що випливає в науково-дослідну роботу.

Ознайомитися з повним навчальним планом та іншими документами за освітньою програмою можна тут .

Кращі викладачі

старший викладач, магістрант, читає лекції з Лечебной фізичної культури, Спортивній медицині.

кандидат педагогічних наук, доцент, читає лекції з Фізичної реабілітації, Приватним методикам АФК.

старший викладач, аспірант, читає лекції з Історії фізичної культури і спорту.

кандидат педагогічних наук, доцент, читає лекції з теорії та методики адаптивної фізичної культури.

кандидат психологічних наук, доцент, читає лекції з психології фізичного виховання.

старший викладач, читає лекції з теорії та методики масажу.

Наш випускник вміє

педагогічна діяльність:

 • здійснювати навчання осіб з відхиленнями в стані здоров'я в області спеціальних знань і способів їх раціонального застосування;
 • виховна діяльність:
 • формувати у осіб з відхиленнями в стані здоров'я соціально значущі потреби, які будуть визначати ціннісні орієнтації, спрямованість особистості, мотивацію в діяльності, установки, переконання, що відповідають сучасному етапу розвитку суспільства;
 • розвиваюча діяльність:
 • сприяти розвитку психічних і фізичних якостей у осіб з відхиленнями в стані здоров'я з урахуванням сенситивних періодів розвитку тих чи інших психічних і фізіологічних функцій, а також структури, характеру, етіології і патогенезу захворювання;

реабілітаційна (відновна) діяльність:

 • сприяти відновленню порушених або тимчасово втрачених функцій організму людини і здібностей до громадської та професійної діяльності осіб з відхиленнями в стані здоров'я (включаючи інвалідів) з використанням засобів і методів адаптивної фізичної культури;
 • проводити комплекс відновлювальних заходів після виконання ними фізичних навантажень;
 • компенсаторна діяльність:
 • сприяти розвитку залишилися після хвороби або травми функцій організму людини з метою часткової або повної заміни втрачених функцій;
 • профілактична діяльність:
 • проводити комплекс заходів щодо попередження прогресування основного захворювання (дефекту) організму людини;
 • проводити комплекс заходів щодо попередження виникнення та (або) прогресування захворювань, що обмежує можливості здоров'я людини;

науково-дослідна діяльність:

 • виявляти актуальні питання в сфері адаптивної фізичної культури і її основних видів;
 • здійснювати науковий аналіз, узагальнення, оформлення і презентацію результатів наукових досліджень;
 • організаційно-управлінська діяльність:
 • організовувати та проводити фізкультурно-масові і спортивні заходи з особами, що мають відхилення в стані здоров'я.

перспективи працевлаштування

Можливі місця роботи:

 • в освітніх установах, що реалізують загальноосвітні, професійні програми, а також програми для інвалідів та осіб з відхиленнями в стані здоров'я;
 • освітні установи додаткової освіти дітей - установах адаптивної фізичної культури і адаптивного спорту (дитячо-юнацьких спортивно-адаптивних школах, адаптивних дитячо-юнацьких клубах фізичної підготовки), структурні підрозділи по адаптивному спорту в освітніх установах;
 • фізкультурно-оздоровчих і реабілітаційних центрах, лікувально-профілактичних установах, санаторіях, будинках відпочинку; фізкультурно-оздоровчих структурах національних парків і рекреаційних земель, туристичних клубах;
 • федеральних, регіональних державних органах виконавчої влади з фізичної культури і спорту;
 • громадських організаціях інвалідів і для інвалідів (федераціях, асоціаціях, клубах).

надходження

ЄДІ:

Біологія, російську мову, фізична підготовка

Кількість бюджетних і платних місць в 2018-2019 н.р.

15 платних місць, бюджетні місця не передбачено, 20 платних місць для абітурієнтів, які вступають на базі СПО

Вартість навчання в 2018-2019 уч. році:

49 500 руб.

Термін навчання:

Заочна форма - 5 років;

на базі СПО - 5 років (повна програма) і 3,5 року (за прискореною програмою)

Прохідний бал в 2018 році

-

Присвоюється кваліфікація:

Бакалавр за напрямом підготовки 49.03.02 «Фізична культура для осіб з відхиленнями в стані здоров'я (Адаптивна фізична культура)».
Профіль - Фізична реабілітація.