Брянський державний університет імені академіка І.Г. Петровського

  1. Опис навчального закладу Брянський державний університет імені академіка І.Г. Петровського
Повне найменування: Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти "Брянський державний університет імені академіка І.Г. Петровського"

Місто: Брянськ

Адреса: 241036, Брянська область, м Брянськ, вул. Бежицкого, д. 14


Вид вузу: університет

Організаційно-правова форма:

Телефон: (4832) 66-65-24, 66-67-15

Факс: (4832) 66-64-31

e-mail: [email protected] , [email protected]

сайт: http://www.brgu.ru ВКонтакте

Дні відкритих дверей: 22 марта 2015 року

Код Найменування Кваліфікація Профіль Тип навчання Вид навчання Квоти, чол Конкурс, чол / місце Прохідний бал 280103.65 Захист в надзвичайних ситуаціях Інженер не вказано Очне Безкоштовне не вказано не вказано не вказано 080801.65 Прикладна інформатика (по областях) Информатик - економіст не вказано не вказано не вказано не вказано 080507.65 Менеджмент організації Менеджер не вказано не вказано не вказано не вказано 080505.65 управління персоналом Менеджер не вказано не вказано не вказано не вказано 080504.65 Державне і муніципальне управління Менеджер не вказано не вказано не вказано не вказано 38.03.01 (080100.62) Економіка Бакалавр невідомий не вказано не вказано не вказано 050720.65 Фізична культура Педагог з фізичної культури не вказано не вказано не вказано не вказано 050715.65 Логопедія Учитель-логопед не вказано не вказано не вказано не вказано 050714.65 Олигофренопедагогика Учитель-олигофренопедагог не вказано не вказано не вказано не вказано 050711.65 Соціальна педагогіка Соціальний педагог не вказано не вказано не вказано не вказано 050708.65 Педагогіка і методика початкової освіти Учитель початкових класів не вказано не вказано не вказано не вказано 050707.65 Педагогіка і методика дошкільної освіти Організатор-методист дошкільної освіти не вказано не вказано не вказано не вказано 050706.65 Педагогіка і психологія Педагог-психолог не вказано не вказано не вказано не вказано 050703.65 Дошкільна педагогіка і психологія Викладач дошкільної педагогіки і психології не вказано не вказано не вказано не вказано 44.04.03 (050700.68) Спеціальне (дефектологическое) освіта Магістр не вказано не вказано не вказано не вказано 050602.65 Образотворче мистецтво Учитель Изобраз ного мистецтва не вказано не вказано не вказано не вказано 050601.65 Музична освіта Учитель музики не вказано не вказано не вказано не вказано 050502.65 Технологія і підприємництво Учитель технології і підприємництва не вказано не вказано не вказано не вказано 050501.65 Професійне навчання (автомобілі та автомобільне господарство, дизайн; машинобудування і технологічне обладнання, будівництво, монтажні і ремонтно-будівельні технології, економіка і управління) Фахівець не вказано не вказано не вказано не вказано 050402.65 Юриспруденція Учитель права не вказано не вказано не вказано не вказано 050401.65 Історія Учитель історії не вказано не вказано не зазначений не вказано 44.04.02 (050400.68) Психолого-педагогічна освіта Магістр не вказано не вказано не вказано не вказано 44.03.02 (050400.62) Психолого-педагогічна освіта Бакалавр невідомий не вказано не вказано не вказано 050303.65 Іноземна ша мова Вчитель іноземної мови не вказано не вказано не вказано не вказано 050301.65 Російська мова та література Учитель російської мови і літератури не вказано не вказано не вказано не вказано 050203.65 Фізика Учитель фізики не вказано не вказано не вказано не вказано 050202.65 Інформатика Учитель інформатики не вказано вказано не вказано не вказано 050201.65 Математика Учитель математики не вказано не вказано не вказано не вказано 050200.68 фізико-математична освіта Магістр фізико-математичної освіти не вказано не вказано не вказано не вказано 050200.62 Фізик о-математичну освіту Бакалавр фізико-математичної освіти не вказано не вказано не вказано не вказано 050104.65 Безпека життєдіяльності Учитель безпеки життєдіяльності не вказано не вказано не вказано не вказано 050103.65 Географія Учитель географії не вказано не вказано не вказано не вказано 050102.65 Біологія Учитель біології не вказано вказано не вказано не вказано 050101.65 Хімія Учитель хімії не вказано не вказано не вказано не вказано 02.03.02 (010300.62) Фундаментальні інформатика та інформаційні технології Бакалавр невідомий не указ але не вказано не вказано 010501.65 Прикладна математика та інформатика Математик, системний програміст не вказано не вказано не вказано не вказано 020101.65 Хімія Хімік не вказано не вказано не вказано не вказано 04.05.01 (020201.65) Фундаментальна та прикладна хімія Фахівець не вказано не вказано не вказано не вказано 020208.65 Біохімія Біохімік не вказано не вказано не вказано не вказано 020801.65 Екологія Еколог не вказано не вказано не вказано не вказано 37.05.01 (030401.65) Клінічна психологія Фахівець не вказано не вказано не вказано не вказано 030501.65 Юриспруденція Фахівець не казан не вказано не вказано не вказано 030503.52 Правознавство Юрист з поглибленою підготовкою не вказано не вказано не вказано не вказано 030601.65 Журналістика Журналіст не вказано не вказано не вказано не вказано 030602.65 Зв'язки з громадськістю Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю не вказано не вказано не вказано не вказано 40.05 .02 (031001.65) Філологія Філолог; Викладач не вказано не вказано не вказано не вказано 031901.65 Теологія Богослов, викладач не вказано не вказано не вказано не вказано 032301.65 Регионоведение Регіоновед не вказано не вказано не вказано не вказано 032401.65 Реклама Спеціаліст з реклами не вказано не вказано не вказано не вказано 040101.65 Соціальна робота Спеціаліст не вказано не вказано не вказано не вказано 01.04.01 (010100.68) Математика Магістр математики не вказано не вказано не вказано не вказано 01.03.02 (010400.62) Прикладна математика та інформатика Бакалавр невідомий не вказано не вказано не вказано

Опис навчального закладу Брянський державний університет імені академіка І.Г. Петровського

БГУ сьогодні - найбільший вуз регіону, успішно вирішує завдання з підготовки кадрів для Брянської області, Російської Федерації та країн СНД.
В структуру університету входять Науково-дослідний інститут фундаментальних і прикладних досліджень (в складі 22 лабораторії та наукові центри), соціально-економічний інститут (об'єднує 3 факультети); філія в м Новозибкові (відкритий в 1998 р); 12 факультетів; 65 кафедр; аспірантура, в якій підготовка ведеться по 29 наукових спеціальностей; докторантура.
В університеті навчається понад 15 тисяч студентів, близько 400 аспірантів. Студентське життя цікава і різноманітна: навчальні заняття, наукова робота, суспільне життя, культурно-масові заходи.
Студенти можуть проявити свої таланти в різних колективах художньої самодіяльності, проводяться різні заходи, такі як День Знань, «Міс БГУ», «Чудова п'ятірка» і ін. До традиційних заходів можна віднести фестивалі «Студентська весна» та «Першокурсник», участь в яких приймають творчі колективи всіх факультетів. У вузі активно діє профспілкова організація студентів, студентська рада університету, студентські ради гуртожитків, екологічні клуби, студентські наукові товариства.
Чисельність професорсько-викладацького складу становить 650 людини. В університеті працюють 64 докторів наук і професорів, 365 кандидатів наук та доцентів, 21 член державних і громадських академій, 3 заслужені працівники вищої школи і діяча науки Російської Федерації, 18 викладачів вузу мають звання «Почесний працівник вищої професійної освіти Росії».
Матеріально-технічна база, супутні служби університету:
· 7 навчальних корпусів,
· 7 гуртожитків
· 6 спортивних залів
· Інформаційний центр
· Їдальня
· Виробничі майстерні
· Санаторій-профілакторій
· Багатопрофільний медичний центр
· Лижна база
· Бібліотека з 4 читальними залами з книжковим фондом понад 1000 000 екз.
· Центр сприяння працевлаштуванню випускників
Соціальні гарантії студентам:
академічна стипендія
Соціальна стипендія для малозабезпечених студентів
Відстрочка від служби в Російській Армії
БГУ підтримує тісні внутрішньодержавні наукові, освітні, культурні зв'язки з найбільшими університетами Росії - МДУ, МПГУ, міжнародні відносини з навчальними закладами Республіки Білорусь, України, Молдови, Польщі, Німеччини, Великобританії, Франції, Болгарії, Угорщини та ін. Держав Європи. У процесі взаємного обміну студенти БДУ спеціальностей «Журналістика», «Регіонознавство», «Іноземні мови» проходять виробничу, мовну практики в Німеччині, Польщі, Англії, Болгарії, Угорщини.
Університет вхід в число вузів Росії, де за напрямками Міністерства освіти і науки РФ здійснюється цільова підготовка громадян іноземних держав - країн ближнього зарубіжжя з числа СНД.
Склалася традиція проведення на базі університету міжнародних і всеукраїнських форумів, конференцій, фестивалів.

Відео навчального закладу Брянський державний університет імені академіка І.Г. Петровського

фільм про БГУ

Філії навчального закладу

ГостьСветлана

чи можна пройти на базі університету перепідготовку на психолога дистанційно, скільки це коштує?

Олексій

Доброго дня! У Вас можна отримати музичну освіту, заочн з ???

Гість

Добрий день. Вступні випробування для іноземних громадян проводяться з 12 по 25 липня 2018 р

Гість

Здраствуйте!
Скажіть будь ласка, коли почнеться вступні іспити іноземним громадянам? Спасибі

Єлизавета

Доброго дня!
Мене цікавить таке питання: які іспити потрібно здавати, щоб поступити на факультет педагогіки і методики початкової освіти після 11 класів?
Дякуємо.

Любов, кохання

Скажіть, будь ласка, які вступні випробування потрібні, щоб вступити на факультет музики? І ким саме виходять випускники? Викладачами музики для загальноосвітніх шкіл або також мають право викладання в музичних школах і Сузі?

Гість

Здравствуйте! Скажіть будь ласка, скільки вчитися на логопеда у вас потрібно? Є вища освіта економіческое.І вартість?

Сергій Малинников

За очною формою навчання на напрям підготовки Педагогічна освіта (профілі - 1. Англійська мова. Німецька мова; 2. Німецька мова. Англійська мова; 3. Французька мова. Англійська мова) по 10 місць на кожну пару профілів.
За заочною формою навчання на напрям підготовки Педагогічна освіта (профіль - Англійська мова) 10 місць.
Середній прохідний бал по очній формі навчання становить 200 балів на бюджетні місця, не нижче 180 балів на платні місця. За заочною формою навчання прохідний бал на бюджетні місця становить не нижче 190 балів, на платні місця - не нижче 180 балів.

Відповідь представника навчального закладу

Оксана

Добридень!
Уточніть, будь ласка, скільки бюджетних місць на бакалавра викладач ин.яз. і який прохідний бал в 2017 році. Чи є якісь додаткові іспити якщо надходити після 11 класу? Дякуємо

Сергій Малинников

, Доброго дня. Ви можете поступити на очну форму навчання за напрямом підготовки Педагогічна освіта (профілі - Початкова освіта; Інформатика), термін навчання - 4 роки; за заочною формою навчання підготовка проводиться за напрямом підготовки Педагогічна освіта (профіль - Початкову освіту), термін навчання - 5 років. Можлива прискорена програма навчання (за заочною формою навчання - 3,5 року) .Вступітельние випробування Ви можете здавати як у формі ЄДІ (в цьому році вже це не можливо), або у формі тестування з математики, російської мови та суспільствознавства. Зразкові тести дивіться на сайті приймальної комісії в розділі Програми вступних випробувань.

Відповідь представника навчального закладу

У Вас можна отримати музичну освіту, заочн з ?
Скажіть будь ласка, коли почнеться вступні іспити іноземним громадянам?
Мене цікавить таке питання: які іспити потрібно здавати, щоб поступити на факультет педагогіки і методики початкової освіти після 11 класів?
І ким саме виходять випускники?
Викладачами музики для загальноосвітніх шкіл або також мають право викладання в музичних школах і Сузі?
Скажіть будь ласка, скільки вчитися на логопеда у вас потрібно?
І вартість?
Чи є якісь додаткові іспити якщо надходити після 11 класу?