Реферат - Взаємодія людини з середовищем проживання і її складовими. Поняття небезпеки, її види, джерела та способи захисту. Виникнення і розвиток науково-практичної діяльності в сфері безпеки життєдіяльності людини, її сутність, цілі та завдання ..

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Реферат Взаємодія людини з середовищем проживання і її складовими. Поняття небезпеки, її види, джерела та способи захисту. Виникнення і розвиток науково-практичної діяльності в сфері безпеки життєдіяльності людини, її сутність, цілі та завдання.

інформація:

Тип роботи: Реферат. Предмет: Охорона праці. Доданий: 26.09.2014. Рік: 2009. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державна освітня установа вищої професійної освіти
«Білгородський державний університет»
Кафедра «Фінанси і кредит»
реферат
з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
На тему: «Безпека життєдіяльності людини»
БІЛГОРОД 2009 р
зміст
Введение ................................................................................. .. ... .3
Вплив на людину потоків життєвого простору ..................... .5
Небезпеки і їх джерела. Безпека, системи безпеки ............... 8
Виникнення і розвиток науково-практичної діяльності в області безпеки життєдіяльності людини ..................... ............................ 14
Висновок ................................................................................. .17
Список літератури ........................................................................ 18
Вступ
Людина від народження має невід'ємні права на життя, свободу і прагнення до щастя. Свої права на життя, на відпочинок, на охорону здоров'я, на сприятливе навколишнє середовище, на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни, він реалізує в процесі життєдіяльності. Вони гарантовані Конституцією Російської Федерації.
Життєдіяльність - це повсякденна діяльність і відпочинок, спосіб існування людини.
В життєвому процесі людина нерозривно пов'язаний з навколишнім його середовищем проживання, при цьому в усі часи він був і залишається залежним від навколишнього його середовища. Саме за рахунок неї він задовольняє свої потреби в їжі, повітрі, воді, матеріальних ресурсах у відпочинку і т.д.
Навколишнє середовище - навколишнє людини середу, обумовлена ​​сукупністю чинників (фізичних, хімічних, біологічних, інформаційних, соціальних), здатних чинити пряму або опосередковану негайне або віддалене вплив на життєдіяльність людини його здоров'я і потомства
Людина і середовище проживання безперервно перебувають у взаємодії, утворюючи постійно діючу систему «людина - середовище проживання». У процесі еволюційного розвитку Миру складові цієї системи безперервно змінювалися. Удосконалювався людина, наростала чисельність населення Землі і рівень його урбанізації, змінювався суспільний уклад і соціальна основа суспільства. Змінювалася і середовище проживання: збільшувалася територія поверхні Землі і її надра, освоєння людиною .; природне середовище відчувала все зростаючий вплив людської спільноти, з'явилися штучно створена людиною побутова, міська та виробничі середовища.
Природне середовище самодостатня і може існувати і розвиватися без участі людини, а все інші місця існування, створені людиною, самостійно розвиватися не можуть і після їх виникнення приречені на старіння і руйнування.
На початковому етапі свого розвитку людина взаємодіяв з природною навколишнім середовищем, яка складається в основному го біосфери, а також включає в себе надрах Землі, галактику і безмежний Космос.
Біосфера - природна область розповсюдження життя на Землі, що включає нижній шар атмосфери, гідросферу і верхній шар літосфери, що не зазнали техногенного впливу.
В процесі еволюції людина, прагнучи найбільш ефективно задовольняти свої потреби в їжі, матеріальних цінностях, захисту від кліматичних і погодних впливів, в підвищенні своєї комунікативності, безперервно впливав на природне середовище і, перш за все, на біосферу. Для досягнення цих цілей він перетворив частину біосфери в території, зайняті техносферою.
Техносфера - регіон біосфери в минулому, перетворений людьми за допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним потребам
Техносфера, створена людиною з допомогою технічних засобів, є території, зайняті містами, селищами, сільськими населеними пунктами, промисловими зонами і підприємствами. До техносферной відносяться умови перебування людей на об'єктах економіки, на транспорті, в побуті, на територіях міст і селищ. Техносфера НЕ саморозвивається середу, вона рукотворна і після створення може тільки деградувати.
Вплив на людину потоків життєвого простору
В життєвому процесі взаємодія людини з середовищем проживання і її складових між собою засноване на передачі між елементами системи потоків мас речовини, енергії всіх видів та інформації Відповідно до законів збереження життя Куражковского Ю.Н. «Життя не може існувати тільки в процесі руху через живе тіло потоків речовини, енергії та інформації» ... [5, с. 48]
Людині ця потоки необхідні для задоволення своїх потреб в їжі, воді, повітрі, сонячної енергії, інформації про навколишнє середовище. У той же час людина виділяє в життєвий простір потоки енергії, пов'язані з його свідомою діяльністю (механічної, інтелектуальної енергії), а також потоки мас речовини у вигляді відходів біологічного процесу.
Обмін потоками речовини та енергії характерний і для процесів, що відбуваються без участі людини. Природне середовище забезпечує надходження на нашу планету потоків сонячної енергії, що створює в свою чергу потоки рослинної і тваринної мас в біосфері, потоки адиабатических речовин (повітря, вода), потоки енергії різних видів, у тому числі при стихійних явищах в природному середовищі. Для техносфери характерні потоки всіх видів сировини і енергії, різноманіття потоків продукції і людських резервів; потоки відходів (викиди в атмосферу, скиди у водойми, рідкі та тверді відходи, різні енергетичні впливу). Останні виникають відповідно до Закону про непереборності відходів і побічних впливів виробництв: «У будь-якому господарському циклі утворюються відходи і побічні ефекти, вони не переборні і можуть бути переведені з однієї фізико-хімічної форми в іншу або переміщені в просторі». Техносфера здатна також створювати спонтанно значні потоки мас і енергій при вибухах, пожежах, при руйнуванні будівельних конструкцій, при аваріях на транспорті і т.п.
Соціальне середовище споживає і генерує всі види потоків, характерні для людини як для особистості, крім того, соціум створює інформаційні потоки при передачі знань, при управлінні суспільством, при співпраці з іншими громадськими формаціями. Соціальне середовище створює потоки всіх видів, спрямовані на перетворення природного і техногенного світів, формує негативні явища в суспільстві, пов'язані з курінням, споживанням алкоголю, наркотиків і т.п.
Основні потоки в природному середовищі.
Сонячне випромінювання, випромінювання зірок і планет;
Космічні промені, пил, астероїди;
Електричне і магнітне поля Землі;
Кругообіг речовин в біосфері в екосистемах, в біогеоценозах;
Атмосферні, гідросферні і літосферні явища, в т.ч. - стихійні;
Інші.
Основні потоки в техносфери.
Потоки сировини, енергії;
Потоки продукції галузей економіки;
Відходи галузей економіки;
Побутові відходи;
Інформаційні потоки;
Транспортні потоки;
Світлові потоки (штучне освітлення);
Потоки речовини і енергії при техногенних аваріях;
інші;
Основні потоки в соціальній сфері.
Інформаційні потоки (навчання, державне управління, міжнародна співпраця і т.п.);
Людські потоки (демографічний вибух, урбанізація населення);
Потоки наркотичних засобів, алкоголю та ін .;
Інші.
Основні потоки, споживані і виділяються людиною в процесі життєдіяльності.
Потоки кисню, їжі, води та інших речовин (алкоголь, тютюн, наркотики);
Потоки енергії (механічної, теплової, сонячної та ін.);
Інформаційні потоки;
Потоки відходів процесу життєдіяльності;
інші;
Потоки мас, енергій та інформації розподіляючись в земному просторі, утворюють середовище проживання для живої природи - людини, фауни, флори. Людина і навколишнє його середовище гармонійно взаємодіють і розвиваються лише в умовах, коли ці потоки знаходяться в межах, сприятливо сприймаються людиною і природним середовищем. Будь-яке перевищення звичних рівнів потоків супроводжується негативними впливами на людину та / або середу. У природних умовах такі взаємодії спостерігаються при лікуванні клімату і стихійних явищах. В умовах техносфери негативні впливи обумовлені її елементами і діями людини. [3, с. 36-38]
Результат впливу фактора впливу потоку на об'єкт залежить від властивостей і параметрів потоку, а також від властивостей об'єкта. Змінюючи величину будь-якого потоку мінімально значущою до максимально можливої, можна пройти ряд характерних станів взаємодії в системі «людина - середовище проживання»:
- комфортне (оптимальне), коли потоки відповідають оптимальним умовам взаємодії, створюють оптимальні умови діяльності і відпочинку; передумови доя прояви найвищої працездатності; гаранта, збереження здоров'я людини і цілісності компонентів довкілля;
- допустиме, коли потоки, впливаючи на людину і середовище проживання, не роблять негативного впливу на здоров'я, але призводять до дискомфорту, знижуючи ефективність діяльності людини. Дотримання умов допустимого взаємодії гарантує неможливість виникнення і розвитку незворотних негативних процесів у людини і в середовищі існування;
- небезпечне, коли потоки перевищують допустимі рівні і чинять негативний вплив на здоров'я людини, викликаючи при тривалій дії захворювання, і / або призводять до деградації природного середовища;
- надзвичайно небезпечне, коли потоки високих рівнів за короткий період часу можуть нанести травму, привести людину до летального результату, викликати руйнування в природному середовищі.
Небезпеки і їх джерела. Безпека, системи безпеки
Негативний результат взаємодії людини з середовищем існування визначають небезпеки - негативні впливи, раптово виникають, періодично або постійно діючі в системі «людина - середовище проживання».
Небезпека - негативна властивість живої та неживої матерії, здатне завдати шкоди самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям.
Небезпека - центральне поняття в безпеці життєдіяльності. Розрізняють небезпеки природного, техногенного та антропогенного походження.
Природні повсякденні небезпеки, обумовлені кліматичними і природними явищами, виникають при зміні погодних умов і природної освітленості в біосфері. Для захисту від них (холод, слабка освітленість і т.д.) людина використовує житло, одяг, системи вентиляції, опалення та кондиціонування, системи штучного освітлення. Забезпечення комфортних умов життєдіяльності практично вирішує всі проблеми захисту від природних повсякденних небезпек.
Захист від природних небезпек - стихійних явищ, що відбуваються в біосфері (повені, землетруси і т.д.) - більш складне завдання, часто не має високоефективного рішення.
Негативний вплив на людину і середовище існування не обмежується природними небезпеками. Людина, вирішуючи завдання досягнення комфортного і матеріального забезпечення, безперервно впливає на середовище проживання своєю діяльністю і продуктами діяльності (технічними засобами, викидами різні виробництв і т.д.), генеруючи в середовищі існування техногенні антропогенні небезпеки.
Техногенні небезпеки створюють елементи техносфери - машини, споруди, речовини і т.п., а антропогенні небезпеки виникають в результаті помилкових або несанкціонованих дій людини або груп людей.
Техногенні небезпеки багато в чому визначаються наявністю відходів, неминуче виникають при будь-якому виді діяльності людини відповідно до закону від непереборності відходів або побічних впливів виробництв. Відходи супроводжують роботу промислового і сільськогосподарського виробництва, енергетики, засобів транспорту, життя людей і тварин. Вони надходять в навколишнє середовище у вигляді викидів в атмосферу, скидів у водойми, виробничого та побутового сміття, потоків механічної, теплової та електромагнітної енергії і т.п. Кількісні та якісні показники відходів, а також регламент поводження з ними, визначають рівні і зони виникають при цьому небезпек.
Значних техногенних небезпек піддається людина при попаданні в зону дії технічних систем, до яких відносяться транспортні магістралі, зони випромінювання радіо- і телепередавальних систем, промислові зони. Рівні небезпечного впливу на людину в цьому випадку визначаються характеристиками технічних систем і тривалістю перебування людини в небезпечній зоні.
Ймовірно прояв небезпеки і при використанні людиною технічних пристроїв на виробництві та в побуті: електричні мережі і прилади, верстати, ручний інструмент, газові балони і мережі, зброю і т.п. Виникнення небезпек в також випадках пов'язано як з наявністю несправностей у технічних пристроях, так і з неправильними діями людини при їх використанні. Рівні що виникають при цьому небезпек визначаються енергетичними показниками технічних пристроїв.
Енергетичні рівні техногенних небезпек істотно зросли в XX столітті, коли людина отримала в своє розпорядження потужну техніку, величезні запаси вуглеводневої сировини, хімічних і бактеріологічних речовин. В результаті історія людства породила черговий парадокс - протягом багатьох століть люди вдосконалювали техніку, щоб убезпечити себе від природних небезпек, а в результаті прийшли до найвищих техногенним небезпекам, зв і т.д ............. ....


* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.