Психологічні механізми впливу художнього образу в арт-терапії

Робота Миколи (учасника арт-терапевтичної групи суспільства інвалідів) на заключних етапах тренінгу.

Психологічні механізми впливу художнього образу в арт-терапевтичній роботі з людьми з обмеженими можливостями здоров'я.

Сусаніна І.В., канд. психол. наук

Проблема життєзабезпечення інвалідів в сучасній Росії стосується не тільки безпосередньо тих, чиї можливості здоров'я не дозволяють вести активний спосіб життя, і їх ближнього оточення, а й російського суспільства в цілому. Протягом останніх десятиліть державні структури, громадські організації роблять спроби змінити ситуацію на законодавчому рівні, проте стан відчуженості значної частини інвалідів залишається поки актуальним.

За результатами спеціальних соціологічних досліджень (3) практично половина інвалідів оцінюють якість свого життя як незадовільний (в основному, це інваліди 1 групи); негативну динаміку має самооцінка інвалідів; їх емоційний стан характеризується тривожністю і невпевненістю в майбутньому, песимізмом; перед ними постають проблеми в області взаємин з оточуючими.

Серед психологічних проблем інвалідів фахівці виділяють наступні.

1. Фіксація на своє захворювання, болісне переживання свого стану.

2. Переживання, пов'язані з втратою роботи і своєї професійної неспроможності.

3. Втрата інтересу до життя, сенсу життя, цілей життя.

Особливе місце серед психологічних проблем, які відчувають люди з обмеженими можливостями здоров'я, займає ціннісно-смислова дезорієнтація, що є різновидом особистісної кризи, який був визначений С. Гроф як криза духовна. Причини, що запускають розвиток кризового стану особистості можуть бути пов'язані і з подоланням вікових рубежів, і в зв'язку з проблемами фізичного характеру, такими як важка хвороба, нещасний випадок, перенесена хірургічна операція. (2)

Кардинальна зміна ситуації з положенням людей з обмеженими можливостями здоров'я, безумовно, відноситься до перегляду державної політики, і перебудовою ставлення суспільства до цієї проблеми в цілому.

Однак, існують можливості, спрямовані на зміну несприятливого психологічного стану інвалідів в рамках соціально-культурної реабілітації, і, зокрема, використання різних арт-технологій.

Подолання кризового стану за допомогою практик, пов'язаних з включенням в творчий процес, дозволяє перейти на інший рівень інтегрованості, розширює самосвідомість особистості, виводить її за межі індивідуального его і фізичної структури тіла і відкриває можливості духовного розуміння буття (1).

Арт-терапевтичний процес включає три складових: фактор художньої експресії, фактор особливих взаємин психотерапевта і клієнта, а також фактор вербалізації і зворотного зв'язку (5).

Психологічні механізми впливу образів художньої експресії на зміну соціально-психологічних установок особистості ще недостатньо вивчені, проте не викликає сумніву, що образи впливають на наші відчуття і емоції, можуть змінювати настрій, викликати відчуття фізичного і психічного благополуччя.

Візуальні образи служать мостом між тілом і свідомістю, а спрямована візуалізація, як завдання представити різні образи, використовується в арт-терапії з метою усунення різних небажаних симптомів і розкриття самоісцелітельних можливостей особистості (К. Мальчіоді).

Дослідження в області нейропсихології показали, що як візуалізація, так і сприйняття образів активізують зорову зону кори головного мозку, тобто мозок реагує на ментальні образи також як на ті, що пов'язані зі сприйняттям фізичних об'єктів. Причому ментальні образи можуть мати відношення до будь-якої сенсорної модальності (5).

У процесі художньої творчості відбувається активізація обох півкуль, а не тільки правого, що відповідає за творчі процеси. І ментальні і художні образи, як фактор художньої експресії, відіграють величезну роль у зміні психологічного стану особистості. Завдяки створенню образу, ставлення до певної події або фрагменту досвіду може змінитися, що веде до зміни емоційного стану і поведінки. При цьому, яка виражена в тому чи іншому матеріалі образи, на відміну від ментальних, припускають велику активність особистості, переробку різних варіантів бажаних змін, використання різних художніх технік (графіки, живопису, колажів, скульптури) (6).

Використання техніки діалогу з образами «Я».

Автором даної техніки є Б.Стоун, яка застосувала її відносно осіб з ПТСР (посттравматичним стресовим розладом) (7). Метод поєднує використання техніки спрямованого уяви , Арт-терапії, гештальт-терапії, роботу з частинами образу «Я», організацію діалогу між різними образами «Я».

Створення арт-терапевтичної програми для людей з обмеженими можливостями здоров'я має бути направлено, в першу чергу, на зміну їх психологічного стану, формування нових установок, що включають такі як: впевненість в своїх силах, наснагу на подолання труднощів. Техніка діалогу з образами «Я» дає ефективні результати саме в частині пошуку особистісних ресурсів і вміння мобілізувати їх в потрібний момент.

Пропонована модифікація техніки включає елементи музикотерапії і драматерапія, наративний підхід (4) до побудови арт-терапевтичної сесії. Оптимальна кількість учасників групи - 3 людини. Робота складається з декількох етапів.

1. Фаза релаксації в роботі з особами з обмеженими можливостями здоров'я не тільки розслабляє, але і налаштовує групу на творчий процес. Як медитації може бути використана медитація «Судно, на якому і пливу» (8) Вміст даної медитації є прелюдією до завдання в основній частині арт-терапевтичної техніки. Див. додаток.

2. Далі учасникам тренінгу пропонується створити серію малюнків на тему шторму, корабля, яким управляє відважний капітан, який перемагає стихію.

3. Продовження історії також пропонується зобразити в епізодах. Капітан корабля зауважує, що недалеко від нього терпить крах судно Він приймає рішення надати допомогу стражденним. На воду спускаються шлюпки і рятувальні круги. Операція з порятунку успішно завершилася.

4. На наступному етапі учаснику арт-терапевтичної сесії пропонується ідентифікувати себе з капітаном - переможцем водної стихії, намалювати його портрет, придумати розповідь цього капітана про себе.

5.Далее пропонується уявити себе капітаном корабля, що терпить крах, створити його портрет і розповідь капітана про себе.

6.Участніку сесії пропонується скласти діалог між врятованим і рятувальником, записати його і далі озвучити в рольовому читанні тексту.

7.На останньому етапі - фаза інтеграції. Ведучий тренінгу пропонує учасникам висловитися про свої почуття, поставити один одному питання.

Тривалість всієї роботи не більше 1 години.

Використовувані матеріали: масляна пастель, фломастери, акварель, кисті розмірів от№1 до №5, гуаш, прості олівці, кольорові олівці, пральні гумки, папір формату А3.

Музичний супровід.

1.Во час медитації: К.Дебюссі. "Місячне сяйво".

2.Во час створення першого епізоду - стихії, що розбушувалася.

Р. Вагнер. «Політ Валькірії».

3.У час другого епізоду порятунку корабля, який зазнав аварії.

М. Мусоргський. «Ніч на Лисій горі».

І. Дунаєвський. Увертюра до к / ф «Діти капітана Гранта».

4.Во час створення портрета капітана-переможця стихії.

В. Висоцький. «Пісня про друга» (інструментальне виконання).

5.Під час опису портрета капітана врятованого корабля.

Ж. Брель «Nemequittepas» (інструментальне виконання).

6.Во час створення діалогу між двома образами капітанів.

М. Табачників. «Давай запалимо» (інструментальне виконання).

Список літератури

1.Абрамов Д.І., Козлов В.В. Арт-терапія як методика роботи з психо кризою. Електронна версія // ru/?ART-ABOTY_S_PSIHODUHOVNYM_KRIZISOM> http://psysis.ru/?ART-ABOTY_S_PSIHODUHOVNYM_KRIZISOM

2. Гроф С., Гроф К. Духовна криза: розуміння еволюційного кризи // Духовна криза. Під ред. С. Грофа , К. Гроф . - М .: "Клас"; Вид-во Трансперсонального інституту, 2000..

3.Ветрова І.Ю. Проблеми соціальної адаптації інвалідів. Електронна версія // http://vestnik.yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/16_1/

4.Жорняк Е.С., Савельєва Н.В. Нарротівная психотерапія . Електронна версія // http://flogiston.ru/articles/therapy/what_is_narrative

5. Копитін А.І. - Автореферат. Системна арт-терапія [2010, DOC, RUS] Електронна версія // http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3810447

6. Мальчіоді К .. Арт-терапія та мозок .// Арт-терапія: нові горизонти Под ред. А.І. Копитіна. - М .: Когито-Центр, 2006.

7. Стоун Б. Тілесний образ «я» і посттравматичний стресовий розлад: набуття сили за допомогою діалогу з візуальними

образами // Арт-терапія: нові горизонти. Під ред. А.І. Копитіна. - М .: Когито-Центр, 2006.

8.Сборнік текстів для медитацій і релаксації. Електронна

версія // http://nashaucheba.ru/v27746/

Додаток.

Текст медитації «Судно, на якому і пливу»

Ви не поспішаючи йдете по дорозі і ось вже чуєте шум моря - хвилі накочуються на берег і знову відбігають. І цей звук не можна сплутати ні з чим. Ще поворот, і перед вами, на всю широчінь, в півсвіту - вічно рухлива поверхня моря. Звук прибою тут чути набагато виразніше, ви відчуваєте на губах солоний присмак бризок і бачите порт, повний кораблів. Яких тільки судів тут немає! Змішалися часи і країни в цьому чарівному порту. Тут і величезні сучасні океанські лайнери, і індіанські човники, видовбані зі стовбура дерева, і давньогрецькі пироги, і галеони іспанських конкістадорів, і піратські шхуни, і катери, і яхти, і рибальські баркаси, і витончені бригантини, і плоскодонки, і катамарани. Аж до атомохода, авіаносців і "Наутілуса" капітана Немо ...

Ви йдете вздовж пірсів і милуєтеся всім цим розмаїттям форм, фарб, оснасток. Знайте, що будь-яка з цих судів може стати вашим. Виберіть собі те, що найбільш підходить вам, що подобається вам, що відповідає вашим потребам і уявленням про потрібний саме вам судні ... Огляньте уважно те, що ви вибрали. Це величезний фрегат або звичайна вітрильника? А може бути, легкий моторний катер? Яка форма цього судна? Обтічна, спрямована вперед, розрахована на швидкість? Або це грунтовна, але міцна конструкція, здатна витримати будь-який шторм? В який колір пофарбовані борту вашого судна? Чи є у нього якір? А може бути, він вам зовсім не потрібен? Прочитайте напис на борту корабля. Яке його назва? Якими буквами написано цю назву?

Виходьте на ваше судно. Хто зустрічає вас там? Або на борту нікого немає? Як виглядає зустрічає? Прислухайтеся: він щось говорить вам ... Огляньте судно зсередини. Якщо це досить великий корабель, не поспішаючи обійдіть його. Загляньте в каюти і в рубку ... Підніміться на капітанський місток ... Прогуляйтеся по палубах, зійдіть в трюм ... Що ви побачили в усіх цих частинах свого судна? Зайдіть в каюту, яку будете займати ви. Або просто визначте якесь місце для себе на своєму судні. Подивіться - тут лежить складений в кілька разів аркуш паперу. Розгорніть його. Це карта. На ній позначена мета вашого першого плавання. Що це за мета? Чи є назва пункту призначення?

Відправляйтеся в своє плавання. Ваше судно залишає порт ... Все далі і далі берег ... Ось уже і зникли за горизонтом верхівки найвищих щогл кораблів, що залишилися в порту. Ви в море на своєму судні, ви самі вибрали свої шлях в цьому безмежному морському просторі ... Ви рухаєтеся до своєї мети ... Чи далеко вона? Що вас чекає на шляху? Не знаю ... Зараз ви побачите продовження свого фільму про власний плаванні. Дивіться ...

Ru/?
Php?
Це величезний фрегат або звичайна вітрильника?
А може бути, легкий моторний катер?
Яка форма цього судна?
Обтічна, спрямована вперед, розрахована на швидкість?
Або це грунтовна, але міцна конструкція, здатна витримати будь-який шторм?
В який колір пофарбовані борту вашого судна?
Чи є у нього якір?
А може бути, він вам зовсім не потрібен?