Розумове виховання дітей дошкільного віку з порушенням слуху.

КАТЕГОРІЇ:

Автомобілі Астрономія Біологія Географія Будинок і сад Інші мови інше Інформатика Історія Культура література логіка Математика Медицина металургія механіка Освіта Охорона праці Педагогіка політика право Психологія релігія риторика Соціологія Спорт Будівництво технологія туризм фізика Філософія фінанси хімія Креслення Екологія Економіка електроніка


2. Психологічне вивчення дітей з відхиленнями у розвитку: завдання, принципи, методи.

1. У процесі виховання і навчання дошкільнят з порушеннями слуху здійснюється їх різнобічний розвиток. Важливість правильно організованого навчання для розвитку дитини підкреслюють багато психологів і педагоги. При цьому Л. С. Виготський особливо акцентував увагу на розумовий розвиток в процесі навчання: «... правильно організоване, воно веде за собою дитячий розумовий розвиток, викликає до життя ряд таких процесів, які поза навчанням узагалі зробилися б неможливими» (Л. С. Виготський, 1991).

Розумовий розвиток включає в себе формування пізнавальних процесів і способів розумової діяльності, засвоєння і збагачення знань про природу і суспільство розвиток пізнавальних інтересів, розвиток мови як засобу пізнання.

В якості однієї із завдань розумового розвитку дітей з порушеннями слуху виступає розвиток пізнавальних процесів і здібностей, оволодіння способами розумової діяльності, до яких відносяться такі дії, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація. Вирішення цього завдання пов'язане також з розвитком умінь приймати і розуміти розумові завдання, вибирати способи їх вирішення, планувати свою діяльність, оцінювати результати. Для старших дошкільнят з порушеннями слуху особливого значення набуває розвиток здібностей до самостійного пізнання.

Розумовий розвиток дитини неможливо без засвоєння певного обсягу знань про навколишні предмети, природу, про людину та її життя в суспільстві. Оволодіння ними дозволяє дитині брати участь у повсякденному житті, будувати свої взаємини з дорослими і дітьми. Накопичення знань, певний рівень їх узагальнення і систематизації є однією з умов шкільної готовності дитини, забезпечують базу, необхідну для засвоєння ряду шкільних предметів.

Розумовий розвиток дитини не може протікати інтенсивно без наявності у нього пізнавальних інтересів, тобто прагнення пізнати нове, отримати інформацію про незнайомих об'єктах і явищах. Пізнавальні прагнення сприяють кращому засвоєнню нового матеріалу, а у старших дошкільників забезпечують стійкий інтерес до навчання в школі.

Розумовий розвиток дітей з порушеннями слуху раннього та дошкільного віку нерозривно пов'язане з оволодінням мовою, тому що формування психічних процесів, пізнання об'єктів і явищ навколишнього життя, опосередковане промовою, протікають більш успішно, стають основою для становлення способів розумової діяльності дітей, забезпечують більш гнучке оперування уявленнями і знаннями.

У ряді психологічних досліджень підкреслюється важливість систематичної роботи по розумовому розвитку дітей з порушеннями слуху, так як відсутність рано розпочатої спеціальної роботи призводить до відставання в термінах і темпах розвитку психічних процесів і їх своєрідності у глухих і слабочуючих дітей раннього та дошкільного віку (А. А. Катаєва, Т. В. Розанова, Ж. І. Шиф та ін.).

Дата додавання: 2015-04-18; переглядів: 23; Порушення авторських прав