Мордовський державний університет імені Н.П. Огарьова

Звернення директора Аграрного інституту,

доктора сільськогосподарських наук, професора

Приткова Юрія Миколайовича

до абітурієнтів та їх батьків до абітурієнтів та їх батьків

Дорогі юнаки та дівчата!

Шановні батьки!

Продукти харчування в усі часи були і залишаються необхідними в житті людей. Сьогодні не складно розібратися, що працювати саме в сільському господарстві по-справжньому буде престижно, про це свідчить реалізація конкретних цільових програм розвитку Агропромислового комплексу, культурному та соціальному житті на селі. Ведеться будівництво житла для молодих сімей, культурних і оздоровчих комплексів.

Ми запрошуємо Вас до Аграрного інститут ГОУВПО НІ «Мордовський державний університет імені Миколи Платоновича Огарьова» - один з найбільших вузів Росії, який займається підготовкою висококваліфікованих фахівців аграрного профілю.

Історія вищої сільськогосподарської освіти в Мордовії бере свій початок з Мордовського агропедінстітута створеного в 1931 р У ньому було 4 відділення, в тому числі агрохіміків-біологічне. У 1932 році агропедінстітут був реорганізований в Мордовський госпедінстітута. Сільськогосподарський профіль підготовки фахівців в ньому не був передбачений.

Тільки в 1957 р коли на базі педінституту був створений Мордовський державний університет з 6 факультетами, де відновилася підготовка фахівців сільського господарства вищої кваліфікації. План прийому становив 100 осіб за спеціальностями «Агрономія» та «Зоотехнія».

У 1959 і 1961 рр. на факультеті відкрито нові спеціальності з підготовки інженерів-механіків і агрономів-планувальників для сільського господарства. На їх базі в подальшому утворилися факультети механізації сільського господарства (1962) і економічний (1969).

З відкриттям нових спеціальностей - «Ветеринарія» (1983) і «Технологія виробництва сільськогосподарської продукції» (1994) і зі збільшенням плану прийому студентів на факультеті відбулися структурні зміни.

У 1991 р на базі всіх сільськогосподарських спеціальностей університету організований Агропромисловий інститут як філія Мордовського державного університету ім. Н.П. Огарьова університету. У 1994 р він був реформований в Аграрний інститут.

Сьогодні Аграрний інстітутпредставляет собою самостійний структурний підрозділ у складі Мордовського державного університету ім. Н. П. Огарьова, що готує фахівців вищої кваліфікації для аграрної галузі Республіки Мордовія і інших суб'єктів Російської Федерації. На даний момент в Аграрному університеті навчається понад 1200 осіб. Підготовка фахівців ведеться за трьома напрямками (бакалавр): АГРОНОМІЯ, зоотехнії, ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ і однієї спеціальності: ВЕТЕРИНАРИЯ.

За всіма напрямками ведеться підготовка фахівців за такими спеціалізаціями із застосуванням сучасних комп'ютерних програм:

Агрономія - «Агробізнес» і «Полеводство»;

Зоотехния - «Годування тварин і технологія кормів» і «Генетика і селекція тварин»;

Ветеринарія - «Ветеринарний лікар-епізоотології» і «Ветеринарний лікар-терапевт»;

Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції - «Рослинництво» і «Тваринництво».

Після закінчення бакалаврату Ви можете продовжити свою освіту в магістратурі і аспірантурі з відповідних наукових і професійним спрямуванням.

На всі напрямки «Агрономія», «Зоотехнія» і «Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції» та спеціальність «Ветеринарія» в цьому році (2012 р) будуть однакові вступні випробування: Російська мова, Математика і Біологія.

ЄДІ будуть проводиться на очну (денну) форму навчання лише для:

- випускників 2009 - 2012 рр .;

- осіб, які вступають, як на контрактній (договірній) основі, так і для вступників за рахунок коштів федерального бюджету.

Іспити в традиційній формі на очну (денну) форму навчання у вигляді вступних випробувань (без ЄДІ) будуть проводитися:

- для випускників минулих років (крім випуску учнів в 2009- 2012 рр.);

- для випускників освітніх установ середньої професійної освіти;

- іноземних громадян і громадян з обмеженою можливістю;

Прийом громадян на очну (денну) та заочну форму навчання може здійснюватися як на підставі результатів ЄДІ, так і на підставі вступних випробувань (крім випускників 2009 - 2012 рр.).

На всі напрямки і спеціальність прийом студентів на бюджетні місця ведеться на загальних підставах і на цільовий контрактній основі. Також здійснюється прийом студентів на місця з повним відшкодуванням витрат (платне навчання). По всіх напрямках існують очна і заочна форми навчання крім спеціальності «Ветеринарія». Термін навчання на очному відділенні - 4 роки, на заочному відділенні - 5 років. На спеціальності «Ветеринарія» -5 років для очної форми навчання, заочна підготовка за спеціальністю «Ветеринарія» - скасовано з 2011 року.

За результатами навчання в інституті виплачуються бюджетні та соціальні стипендії. Студенти, які показали особливі успіхи в навчанні можуть претендувати на підвищену стипендію і стипендію Президента РФ, а також Глави і Уряду РМ, всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком, на час навчання надається відстрочка від служби в збройних силах, студенти інституту проходять виробничі практики в великих агрохолдинги і фірмах, а також можуть стажуватися на сільськогосподарських підприємствах ближнього і далекого зарубіжжя.

Для забезпечення повноцінного навчального процесу та випуску кваліфікованих фахівців інститут має необхідною навчальною, науковою і матеріально-технічною базою. Розташовується інститут в окремому навчальному корпусі, в якому обладнані сучасні лабораторії для проведення лабораторно-практичних занять і лекційні зали.

Інститут має у своєму розпорядженні висококваліфікованими кадрами: з 74 викладачів інституту 25 є докторами наук, професорами і 49 осіб мають ступінь кандидатів наук, доценти.

Тут працюють визнані в Росії наукові школи, про що свідчить функціонування трьох спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій в галузі агрономії, зоотехнії і ветеринарії. Для випускників інституту вирішили присвятити себе науковій роботі діє аспірантура і докторантура.

Для виконання дипломних та науково-дослідних робіт в Аграрному університеті є науково-дослідні та випробувальні лабораторії в системі НДІ «Агрокомплекс», які тісно співпрацюють з різними категоріями сільськогосподарських підприємств.

Для проведення активного дозвілля студенти інституту беруть активну участь у громадських заходах, що проводяться в університеті та інституті: «Студентська весна», «Сударушка», спортивні змагання із зимового та літнього багатоборства, в студентських сільськогосподарських загонах і багатьох інших.

У розпорядженні студентів чотири комп'ютерні класи, оснащених ПЕОМ останнього покоління, музей грунтознавства, анатомічний і патологоанатомічний музеї, ветеринарна клініка, бібліотека з абонементом і читальним залом, спортивний зал з тренажерним залом, актовий зал, їдальня, гуртожиток.

Випускники нашого Аграрного інституту завжди затребувані, як в Республіці Мордовія, так і за її межами. Вони працюють в системі агропромислового комплексу та інших галузях народного господарства: урядових і адміністративних структурах, російських і зарубіжних фірмах, кооперативах, акціонерних товариствах, вузах і технікумах, науково-дослідних інститутах, в системі фітосанітарної карантинної служби Россільгоспнагляду і інших державних і приватних структурах.

Серед випускників інституту - депутати Державної думи і Національних зборів РМ, громадські та політичні діячі, глави районів і місцевого самоврядування, керівники великих агрохолдингів, сільськогосподарських і переробних підприємств, селянсько-фермерських та особистих господарств.

Дорогі товариші і наші однодумці, задовольнивши потреба села в висококваліфікованих фахівцях, ми зможемо, пишатися своїм сільським господарством, виробляти біологічно повноцінну продукцію і розвивати, як нашу Республіку, так і країну в цілому. Сподіваємося, що ви зможете правильно розставити пріоритети і вибрати наш Аграрний інститут для втілення своєї мети в життя.

З питань вступу до Аграрного інститут НІ ГОУВПО «МДУ ім. Н. П. Огарьова »Ви можете звертатися за адресою: 430904, Республіка Мордовія, м Саранськ, п. Ялга, вул. Російська, 31, корпус № 17, Аграрний інститут, каб. 209 (дирекція).

Тел. 8 (834-2) 25-41-04; 25-41-11; факс: 8 (834-2) 25-41-11. E-mail: agro- inst @ adm. mrsu. ru

Проїзд до Аграрного інституту: автобус № 8 і маршрутне таксі (газель) №№ 32, 45, 50, до зупинки ВДНГ.

ДВЕРІ АГРАРНОГО ІНСТИТУТУ ДЛЯ ВАС ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ !!!

Ласкаво просимо до нас АБИТУРИЕНТ !!!


файл: Звернення до абітурієнтів та їх родітелям.doc