Кабакова Майра Победовна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

професор

Науковий напрямок: психологічні науки

регіон: Казахстан

Рейтинг: 58 (за кількістю переглядів анкети за останній місяць)

СЕРТИФІКАТ учасника енциклопедії "Відомі Вчені"

Кабакова (Таурбаева) Майра Победовна народилася 01.05.1970г. в г.Аягуз Семипалатинской області.

Випускниця факультету психології Санкт-Петербурзького державного університету 1992р. Спеціалізація - соціальна психологія.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні чинники стабілізації подружніх відносин в процесі спільної життєдіяльності».

У 2006-2009 рр. - докторантура за спеціальністю «Психологія» при КазНУ ім. аль-Фарабі.

У 2008 р присвоєно вчене звання доцента за фахом «Психологія».

Місце роботи - Казахський національний університет ім. аль-Фарабі, факультет філософії і політології. Посада - доцент кафедри загальної та етнічної психології.

Кабакова М.П. - один з організаторів впровадження першої програми підготовки докторів PhD в Казахстані за спеціальністю «Психологія» на базі КазНУ ім. аль-Фарабі (2005р.) з запрошенням професора факультету психології Мідлсекського університету (Великобританія, Лондон) - Найджела Формана.

Ініціатор і організатор підписання договору про двосторонню співпрацю між Казахським національним університетом ім. аль-Фарабі і Санкт-Петербурзьким державним університетом (СПбДУ) в області науки і освіти (2006р.).

Область наукових інтересів - соціальна психологія, психологія сім'ї та шлюбу, гендерна, етнічна, військова психологія, психологія управління і спілкування, психологія релігії, психологія освіти.

Нею підготовлено - 1 кандидат психол. наук, 1 доктор PhD, 7 магістрів психології, 25 випускників (5 фахівців і 20 бакалаврів психології).

Опубліковано понад 250 наукових робіт, в тому числі 6 навчальних посібника «Психологічні методи дослідження сім'ї» (2007р., 7,125 д.а.), "Психологія сім'ї і шлюбу: теорія і практика" (2012р., 10 друкованих аркушів), 3 монографії, понад 130 - наукових статей (загальним обсягом 70 д.а.), понад 45 навчально-методичних праць (загальним обсягом 30 д.а.), у тому числі:

- член авторського колективу розробників Державного загальнообов'язкового стандарту освіти (ГОСО) за спеціальностями: 050503-Психологія (бакалаврат) і 6N0503-Психологія (магістратура), 2006р .;

- один з авторів типових програм з дисциплін «Загальна психологія», «Соціальна психологія» (на каз. І рос. Яз.) За фахом 050503 - «Психологія» (бакалаврат); «Психологія вищої школи», «Психологія» (на каз. І рос. Яз.) За фахом 6N0503 - «Психологія» (магістратура). - Алмати, 2005. "Практикум з психології" (на каз. І рос. Яз.) За фахом 5В050300-Психологія (бакалаврат). - Алмати, 2010 року.

За результатами дисертаційних досліджень розробила і впровадила в навчальний процес 2 спецкурсу в бакалавраті: «Психологія сім'ї і шлюбу», «Психодіагностика подружніх і дитячо-батьківських відносин» і 1 курс в магістратурі: «Методологічні основи експериментально-психологічного дослідження сім'ї».

Науково-педагогічний стаж складає 26 років.

Учасниця понад 80 наукових (міжнародних, республіканських, регіональних) конференцій, круглих столів, семінарів-тренінгів.

Кабакова М.П. - неодноразовий переможець Ярмарки соціальних ідей і проектів Республіки Казахстан (2005, 2006 рр.). Її проект «Школа сім'ї» (2006р.) Увійшов в число 10 кращих проектів по Казахстану і був переможцем в номінації «Сім'я і школа», удостоєний диплома Міністерства культури, інформації та спорту РК, Міжнародного інституту сучасної політики і Національної комісії у справах сім'ї та гендерної політики при Президентові Республіки Казахстан.

У 2006-2007 рр. взяла участь у Державній програмі «Культурна спадщина» по переводу праць класиків світової психології на казахську мову. Секція «Психологія: Адамзат акил-ойинин казинаси», Т. 7, Т. 9.

Кабакова М.П. в числі інших викладачів і вчених стояла біля витоків становлення і розвитку карагандинській психологічної школи (з 1992р.).

Член Платформи Діалог Євразія (Diyalog Avrasya) - міжнародної громадської організації, створеної з метою сприяння зміцненню діалогу, взаєморозуміння і миру між народами Євразії (з 2010р.).

У січні 2018 року став володарем гранту і звання "Кращий викладач вузу 2017 року».

Научні публікації:

1. Психологічні фактори стабілізації подружніх відносин в процесі спільної життєдіяльності: Автореф .... канд. психол. наук.- Алмати, 2004.-24с.

2. Дослідження психологічних особливостей розпаду подружніх відносин // Вісник КазНУ. Серія психології і соціології. № 2 (13). - Алмати: Козак універсітеті, 2004. - 140 с. - С.30-38.

3. Психологічні аспекти стабілізації подружніх відносин // Журнал практичного психолога. Спеціальний випуск: Теорія і практика сімейної психології. - № 5. - Москва, 2005. - 216 с. - С. 137-144.

4. Стабільна сім'я як важлива психологічне середовище життєдіяльності людини // 4-а Російська конференція з екологічної психології: Тези Всеросійської науково-практичної конференції присвяченій 10-річчю Лабораторії екопсихології ПІ РАО, 28-29 березня 2005р. - Москва, 2005. С.126-128.

5. Психологія сім'ї і шлюбу: проблеми її розвитку в психологічній науці Казахстану // Вісник НАПКА: науково-практичний психологічний журнал. № 2. - Алмати, 2005. - 139 с. - С. 16-24.

6. Вплив батьківської сім'ї на репродуктивні установки молоді // Матер. науково-практ. конф. «Б.Г. Ананьїв - видатний психолог ХХ століття », присвяченій 100-річчю від дня народження Б.Г. Ананьєва (Ананьївський читання-2007), 23-25 ​​жовтня 2007 року - СПб .: СПбГУ, 2007.- 690 с.-С.391-393.

7. Прогноз вчених про перспективи розвитку інституту шлюбу і сім'ї в Казахстані // Матер. междун. конф. «Сімейна політика в контексті демографічних змін: основні концепції та міжнародні тенденції», 10-11 грудня 2007 р.- Алмати, 2007. - 112 с. - С. 55-59.

8. Стан та перспективи психологічних досліджень сучасної казахстанської сім'ї // Вісник КазНУ. Серія психології і соціології. - № 3 (22). - Алмати: Козак універсітеті, 2007. - 98 с. - С. 18-23

9. Психологічні аспекти формування і розвитку гендерних цінностей в сім'ї та суспільстві // Матер. 2-го конгресу соціологів тюркомовних країн і третього конгресу соціологів Казахстану «Громадянське суспільство і соціальний прогрес в ХХ1 столітті», 22-26 апреля.- Алмати, 2008.-577с.-С.375-379

10. Подружні стосунки як особливий психологічний феномен // Вісник КазНПУ ім. Абая. Серія «Початкова школа і фізична культура». - Алмати: КазНПУ ім. Абая.-2009.-№ 1 (20). - 95 с.- С.28-35.

11. Соціально-психологічні особливості сім'ї оралманов // Надбання нації. № 3. - Алмати, 2010. 330 с. - С.255-261

12. Роль прабатьків в сім'ї: соціально-психологічний аналіз // Известия вузів. № 3. - Бішкек, 2010. - 346с. - С. 127-130.

13. Соціально-психологічний аналіз структури і системи відносин в казахської сім'ї // Известия НАН РК. Серія суспільних наук. № 4. - Алмати, 2010. - С. 77-80.

14. Сім'я військовослужбовця як об'єкт психологічного дослідження // Вісник КазНУ. Серія психології і соціології. - № 3 (34). - Алмати: Козак універсітеті, 2010. -С. 8-14.

15. Психологічні особливості спілкування і взаємодії в сім'ях військовослужбовців // Вісник КазНУ. Серія психології і соціології. - № 3 (34). - Алмати: Козак універсітеті, 2010. - С. 24-29.

16. До питання про застосування проективної методики для вивчення міжособистісних відносин в системі сімейно-родинних відносин у казахів // Вища школа Казахстану. Міжнародне науково-педагогічне видання. - № 4. - Алмати, 2010. - 330С. - с.164 -168.

17. Values ​​and Traditions of Modern Kazakh Family // International Conference: Family as a Value in Terms of Religion, Tradition and Modernity. -26-27 November 2010. Rixos Tekirova - Antalya - Тurkey. - 474c. - C.155-160.

18. Психологічний аналіз взаєморозуміння в родині інсультного хворого // Матеріали Четвертої науково-практичної Інтернет-конференції «Психологія та сім'я» .- Мінськ, 2010. http://www.psy-family.narod.ru/konf4.htm

19. Цінності і традиції сучасної казахської сім'ї // Діалог Євразія Казань: Міжнародний культурно-інтелектуальний журнал. http://bit.ly/hJiG0z 2011-03-01

20. Психологічне дослідження казахської сім'ї // Збірник тез 5-ої Міжнародної наукової конференції «Психологія та життя: психологічні проблеми сучасної сім'ї». - Мінськ, 2011. - 610с.- С.34-37.

21. Хочу бути дорослим // ДА - Дiyalog Avrasya Turkey: Міжнародний культурно-інтелектуальний журнал. - № 35. - Стамбул, 2011. - 128с.- С. 26-29. (На рус. І турецькому яз.). у співавт. з Файзулліна А.К.

22. Емпіричне дослідження сімейних цінностей і рольової поведінки подружжя (на прикладі казахської сім'ї) // Збірник матеріалів XV1 міжнародної науково-практичної конференції «Служба практичної психології в системі освіти» / За заг. ред. С.М. Шінгаева. - СПб .: СПбАППО, 2012. - Частина 1. - 643 с. - С. 131-138.

23. Психологія сім'ї і шлюбу: теорія і практика. Навчальний посібник. - Saarbrucken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. - 160 с.