гуртожитки університету

  1. Надання гуртожитків абітурієнтам Московського університету >> http://cpk.msu.ru/faq/hostel

Гуртожитки МГУ імені М. В. Ломоносова є комплексом студентських містечок, що забезпечують умови для комфортного проживання студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу.

У структуру гуртожитків МГУ входять сім самостійно функціонуючих з розвиненою інфраструктурою студентських містечок:

У студентських містечках МГУ проводиться постійна робота щодо поліпшення умов для життя студентів, впроваджуються передові комунікаційні технології, оновлюються і поповнюються матеріально-технічна база гуртожитків, здійснюється будівництво нових корпусів гуртожитків.

Розподіл місць і заселення студентів в гуртожитки здійснюється Управлінням гуртожитками з безпосередньою участю деканатів навчально-наукових підрозділів університету. Університет прагне забезпечити місцем в гуртожитку всіх, хто потребує. Для учнів по бюджету це правило виконується повністю, для навчаються за договором університет надає гуртожиток на договірній основі за наявності вільних місць.

Загальне керівництво в організації і функціонуванні гуртожитків здійснює Управління гуртожитками МГУ, керівником якого є заступник проректора - начальник Управління гуртожитками МГУ А.А. Водолазький. Управління гуртожитками розташоване безпосередньо в Головній будівлі Московського університету.

Контакти Управління гуртожитками МГУ:

Адреса 117234, Москва, Ленінські гори, буд.1, Головна будівля МДУ, корпус «Б» Зам. проректора - начальник Управління Водолазький Андрій Анатолійович Телефон 8 (495) 939-18-70


Надання гуртожитків студентам Московського університету

Гуртожитки МГУ імені М

Відповідно до Правила прийому на навчання в МДУ імені М. В. Ломоносова іногороднім студентам, зарахованим в МГУ на навчання за очною формою на місця, що фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету Російської Федерації (далі - бюджетні місця), і мають постійну реєстрацію за межами 5-ої зони Московської залізниці, за рішенням Центральної приймальної комісії МДУ надаються місця в гуртожитку відповідно до локальними нормативними актами МГУ.

Іногороднім студентам, зарахованим в МГУ на навчання за очною формою на місця за договорами з оплатою вартості навчання і мають постійну реєстрацію за межами 5-ої зони Московської залізниці, при наявності вільного житлового фонду за рішенням Центральної приймальної комісії МДУ надаються місця в гуртожитку з оплатою проживання за контрактом відповідно до локальними нормативними актами МГУ.

Іногороднім студентам, зарахованим до філії МДУ на навчання за очною формою, місця в гуртожитку надаються відповідно до локальними нормативними актами відповідних філій МГУ. Іногороднім студентам, зарахованим на навчання за очно-заочною формою, гуртожиток не надається.

Надання гуртожитків абітурієнтам Московського університету >> http://cpk.msu.ru/faq/hostel

З усіх питань поселення у гуртожитки звертайтеся на свої факультети .


документи