ректор

Гавриченко Н.І.

Гавриченко Микола Іванович, 1967 року народження (г.Костюковічі), білорус.

У 1991 році з відзнакою закінчив Білоруську сільськогосподарську академію, потім працював в навчально-дослідному господарстві академії техніком-осеменатора і бригадиром молочно-товарної ферми. З 1991 по 1994 роки - аспірант фізіології, біотехнології та ветеринарії БСХА.

Після закінчення аспірантури працював на кафедрі фізіології, біотехнології та ветеринарії БСХА: спочатку асистентом, потім старшим викладачем і доцентом. З 1995 по 2000 рік був заступником декана зооінженерногo факультету.

У 2000 році обраний на посаду завідувача кафедрою фізіології, біотехнології та ветеринарії УО БГСХА. З березня 2003 року по вересень 2004 року працював деканом зооинженерного факультету. З вересня 2004 року по серпень 2007 року навчався в докторантурі. З вересня 2007 року працював доцентом кафедри фізіології, біотехнології та ветеринарії, а з липня 2008 року - деканом зооинженерного факультету. З 5 січня 2009 року до 3 січня 2014 року працював проректором з наукової роботи, з 4 січня 2014 року працював професором кафедри біотехнології і ветеринарної медицини, з 12 серпня 2014 року по 19 грудня 2016 року - декан зооинженерного факультету УО БГСХА (09.11.2015 р . факультет перейменовано у факультет біотехнології та аквакультури).

У 1997 році захистив дисертацію на тему «Фізіологічні особливості двойневой вагітності і післяпологового періоду у корів» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. У травні 2008 року захистив дисертацію по темі «Теоретичні та практичні основи гормонального регулювання репродуктивної функції та підвищення плодючості корів і телиць» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «Розведення, селекція, генетика і відтворення сільськогосподарських тварин».

Має понад 250 наукових робіт, в тому числі 6 монографій, присвячених проблемі нормалізації і підвищення репродуктивної функції великої рогатої худоби. Є співавтором чотирьох ветеринарних препаратів для лікування затримання посліду і післяпологових ендометритів у корів. Н.І. Гавриченко теоретично обгрунтовані і розроблені способи нормалізації і стимулювання статевої функції у корів з функціональними розладами статевих залоз, способи зниження частоти ембріональної смертності у корів, спосіб підвищення відтворювальної здатності корів з постестральнимі метрорагії, спосіб консервативного лікування затримання посліду у корів, спосіб стабілізації реакції яєчників на екзогенні гонадотропін.

За його участю і безпосередньому керівництві в УО БГСХА побудована і введена в експлуатацію навчально-науково-виробнича молочно-товарна ферма, створено 4 навчально-науково-дослідні інститути, ННЦ «Досвідчені поля БГСХА», акредитовано 5 наукових лабораторій і створена нова Міжфакультетська генетична лабораторія , академія отримала статус наукової організації.

Пройшов стажування в навчально-дослідницькі університети і організаціях Франції (2000), Ізраїлю (2001), Великобританії (2002), Російської Федерації (2010 р), Німеччини (2011 р), США (2011 р), Польщі (2013) . У 2009 році з відзнакою закінчив ДУО «Республіканський інститут вищої школи» за спеціальністю «Менеджмент закладів професійної освіти».

З 20 грудня 2016 року - ректор установи освіти «Вітебська ордена« Знак Пошани »державна академія ветеринарної медицини».