Дорожко Сергій Миколайович - Вітебський державний ордена Дружби народів медичний університет

Підрозділ: кафедра органічної хімії Підрозділ: кафедра органічної хімії.

Посада: старший викладач.

Коротке резюме:

Дорожко С.Н. закінчив в 23 червня 2010 року біологічний факультет УО «Вітебський державний університет імені П.М. Машерова »за спеціальністю« Біологія. Хімія ». 12.10.2010 отримав диплом про перепідготовку на рівні вищої освіти інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів УО «Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова »за спеціальністю« Економіка і управління на підприємстві промисловості ». З 01.08.2010 працював на посаді молодшого наукового співробітника РУП «Вітебський зональний інститут сільського господарства НАН Білорусі» у відділі мікроклонального розмноження рослин. З 17.11.12 працює на посаді викладача кафедри органічної хімії в УО «Вітебський державний ордена Дружби народів медичний університет». З 2018 року в посаді старшого викладача.

Дорожко С.Н. проводить заняття з біоорганічної хімії для студентів 1 курсу лікувального факультету, студентів 1 курсу факультету підготовки іноземних громадян (спеціальність «Лікувальна справа») з російською та англійською мовою навчання, а також проводить заняття з органічної хімії на 2 курсі денного і заочного відділення фармацевтичного факультету.

Дорожко С.Н. постійно виступає в ролі куратора студентських груп лікувального та фармацевтичного факультетів, є відповідальним за виховну роботу на кафедрі органічної хімії, відповідальним секретарем засідань кафедри органічної хімії, відповідальним за електронне забезпечення навчально-методичними матеріалами з біоорганічної хімії системи дистанційного навчання для студентів стоматологічного факультету. Дорожко С.Н. постійно підвищує свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації факультету підвищення кваліфікації з педагогіки і психології в УО «ВГМУ».

матеріали в репозиторії ВГМУ:

Публікації в збірниках і періодичній пресі

2014

1. Контроль освоєння практичних навичок з органічної хімії [Електронний ресурс] / С. В. Латовская [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 69-ї наук. сес. співр. ун-ту, 29-30 січ. 2014 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 281-282. - Библиогр .: с. 282 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/4122. - Авт. також: Л. Г. Гідрановіч, Д. С. Голубєв, Т. А. Галаніцкая, Е. С. Гуринова, О. А. Ходос, С. Н. Дорожко, М. Г. Пильская, О. В. Яблонська.

2013

2. Організаційно-методичні аспекти дистанційного навчання в системі MOODLE на кафедрі органічної хімії [Електронний ресурс] / Є. С. Гуринова [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 68-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 31 Січня. - 1 берез. 2013 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2013. - С. 446-448. - Библиогр .: с. 448 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3556. - Авт. також: Д. С. Голубєв, М. Г. Пильская, С. Н. Дорожко, Л. Д. Студеннікова.

3. Оцінка підготовленості до самостійної роботи при вивченні біоорганічної хімії студентів 1 курсу стоматологічного факультету [Електронний ресурс] / Т. А. Галаніцкая [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 68-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 31 Січня. - 1 берез. 2013 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2013. - С. 436-438. - Библиогр .: с. 438 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3552. - Авт. також: О. А. Ходос, О. В. Яблонська, С. Н. Дорожко.

Список публікацій:
1. Дорожко, С.Н. Особливості формування раціонального харчування в студентському середовищі / С.М. Дорожко, Е.М. Зеків // Актуальні питання сучасної медицини і їх фармації. Матеріали 69-х підсумкової науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Вітебськ, 19-20 квітня 2017 року - Вітебськ. - 2017. С. 793-795.
2. Дорожко, С.Н. Раціональне харчування - важлива складова здоров'я людини / С.М. Дорожко, О.А. Ходос // Сучасні підходи до просування здоров'я: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Гомель, 13 жовтня, 2016 г. - Гомель, 2016. С. 24-26.
3. Організаційно-методичні аспекти дистанційного навчання в сістемеMOODLE на кафедрі органічної хімії / Е.С.Гурінова, Д.С.Голубев, М.Г.Пильская, С.Н.Дорожко, Л.Д.Студеннікова // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 68-ї наукової сесії університету, Вітебськ, 31 січня - 1 лютого 2013 г. / УО «Вітебський державний медичний університет»; редкол .: В.П.Дейкало [и др.] .- Вітебськ, 2013. - С.446-449.
4. Галаніцкая, Т.А. Ефективність використання тестового контролю по біоорганічної хімії для іноземних студентів стоматологічного-го факультету /Т.А. Галаніцкая, О.А. Ходос, С.Н. Дорожко // досяг-ня фундаментальної клінічної медицини і фармації: Матеріали 73-ї наукової сесії ВГМУ, Вітебськ, 29-30 січня, 2018 р В 2 Ч. - Вітебськ, 2018. - Ч. 2. - С. 526- 528.
5. Дорожко, С.Н. Вміст аскорбінової кислоти у фруктах в зимово-весняний період / С.М. Дорожко // Молоді вчені - в міді-цине: Матеріали 17-ї наукової конференції молодих вчених і спе-тів з Міжнародним участю., Владикавказ, 25 травня 2018 г. - Владикавказ. - 2018. - С. 114-116.
6. Ходос, О.А. Створення курсу органічної хімії для студентів фа-культета підготовки іноземних громадян, які навчаються за спеці-ності «Фармація» на англійській мові / О.А. Ходос, Е.А. Гуринова, С.Н. Дорожко // Збірник матеріалів Республіканської науково-практичної конференції з Міжнародним участю «Медична освіта XXI століття: Практико-орієнтованість та підвищення ка-пра підготовки фахівців», Вітебськ, 1 листопада 2018 року - Вітебськ, 2018. - С. 410-411.