Санкт-Петербурзький державний медичний університет ім. академіка І. П. Павлова

Контакти:
197022, Санкт-Петербург, вул. Л.Толстого, д. 6/8; тел. (812) 238-71-53
www.spb-gmu.ru
[email protected]

Відгуки (12)

Ліцензія серія АА №001289, рег. №1284 від 11.03.2009 р
Свідоцтво про державну акредитацію серія АА №001994, рег. №1955 від 25.05.2009 р

Санкт-Петербурзький державний медичний університет ім. Академіка І. П. Павлова (колишній Перший Ленінградський медичний інститут ім. Академіка І. П. Павлова) - заснований в 1897 році як Санкт-Петербурзький жіночий медичний інститут.

У 1994 році Перший Ленінградський медичний інститут перетворений в Санкт-Петербурзький Державний університет імені академіка І.П. Павлова.

Санкт-Петербурзький державний медичний університет імені академіка І.П. Павлова проводить прийом на такі факультети:

 • Лікувальний факультет - випускає лікарів за фахом "лікувальна справа".
 • Стоматологічний факультет - випускає лікарів за фахом "стоматологія". Факультет має госпрозрахункове відділення для осіб, які мають середню спеціальну освіту, (спеціальність: зубний лікар, зубний технік) і досвід практичної роботи в стомато¬логіі. Відділення випускає лікарів за фахом "стоматологія".
 • Факультет спортивної медицини - випускає лікарів по спеціально¬сті "лікувальна справа", що мають спеціалізацію в галузі спортивної медицини.
 • Факультет адаптивної фізичної культури - готує фахівців з адаптивної фізичної культури.
 • Педіатричний факультет - випускає лікарів за фахом "педіатрія".
 • Факультет післядипломної підготовки - проводить підготовку випус¬кніков медичного вузу в інтернатурі, клінічній ординатурі.
 • Факультет іноземних учнів.
 • Факультет довузівської освіти.
 • Інститут сестринської освіти
  • Факультет вищої сестринської освіти
  • Відділення базової підготовки середнього медичного персоналу

Випускники університету проходять практику в профільних закладах охорони здоров'я міста.

Форма навчання в університеті - денна. Терміни навчання: на лікувальному факультеті - 6 років, на стоматологічному - 5 років, спортивної медицини - 6 років, адаптивної фізичної культури - 5 років, на госпрозрахунковому відділенні стома¬тологіческого факультету - 4,5 року, на факультеті вищої сестринської освіти - 5 років (форма навчання заочна на бюджетній та контрактній основі).

У Спбгму ім. Акад. І.П. Павлова приймаються особи, що мають середню (повну) загальну або середню професійну освіту.

У Санкт-Петербурзькому державному медичному університеті ім. Акад. І.П. Павлова є кафедра військової та екстремальної медицини.

У 1998 році Спбгму ім. Акад. І. П. Павлова було відкрито факультет довузівської підготовки. Він об'єднує 12 Санкт-Петербурзьких шкіл і Малу медичну академію (ММА). Викладання в школах орієнтоване на вступ до медичних вузів. У ММА ведеться навчання на госпрозрахунковій основі протягом 10 і 6 місяців (лекції і семінарські заняття) за спеціальними програмами, викладачами університету. На початку червня проводиться набір на короткострокові підготовчі курси. Випускники підшефних шкіл та слухачі ММА надходять і зараховуються до університету на загальних підставах.

Друга вища освіта може бути отримано тільки при укладенні договору про повне відшкодування витрат на навчання і здачі конкурсних вступних іспитів.

Підготовка науково-педагогічних кадрів (аспірантура, докторантура)

У Спбгму проводиться навчання в аспірантурі за 40 науковими спеціальностями, є докторантура по 20 наукових спеціальностей.

Відгуки: 12

Портал Вузи Росії є спеціалізованим інформаційним ресурсом, що має на меті просування інформації про умови вступу та навчання у вищих навчальних закладах Російської Федерації. На сайті представлено понад 1000 вузів РФ, т.ч. вузи Москви, вузи Санкт-Петербурга, вузи Самари, вузи Єкатеринбурга, вузи Казані, вузи Новосибірська, вузи Уфи, вузи Краснодара, вузи Владивостока і інших міст Росії. Розміщення докладної інформації про вузи в базі даних порталу здійснюється редакцією порталу на підставі загальнодоступної інформації про навчальні заклади з посиланням на сайти вузів за вибором редакції.