Бєлгородський державний національний дослідницький університет

 1. Адміністрація Заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи - Кучерявенко Світлана...
 2. структура
 3. Освітня діяльність
 4. Міжнародна діяльність
 5. академічна мобільність

Адміністрація

Заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи - Кучерявенко Світлана Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, [email protected]bsu.edu.ru ,
т. (4722) 30-14-07

Заступник директора з соціально-виховної роботи - Андросова Анна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, [email protected] ,
т. (4722) 30-13-90

Заступник директора з наукової роботи - Владика Марина Валентинівна, доктор економічних наук, доцент, [email protected] ,
т. (4722) 30-14-22

Заступник директора з міжнародної діяльності - Шмігірілова Лариса Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент, [email protected] ,
т. (4722) 24-54-88

Начальник методичного відділу - Назарова Анастасія Миколаївна, [email protected] ,
т. (4722) 30-11-49

Начальник навчально-організаційного відділу - Трембач Інна Василівна, [email protected] ,
т. (4722) 30-12-79

Захаров Віктор Михайлович, директор Інституту економіки та управління

Історичні факти

1 вересня 2018 року в процесі об'єднання Інституту економіки та Інституту управління утворилася нова структура - Інститут економіки і управління НДУ «БєлДУ».

Інститут економіки і управління НДУ «БєлДУ» є найбільшим центром фундаментальних і прикладних досліджень у сфері фінансів, бухгалтерського обліку, менеджменту та соціальних технологій, управління персоналом, а також входить в десятку лідерів серед освітніх установ, що здійснюють підготовку фахівців у галузі державного та муніципального управління.

структура

 • Кафедра соціальних технологій
  завідувач кафедри - Саприка Віктор Олександрович, доктор соціологічних наук, доцент, e-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Перемоги, 85, корп.14, к.211, т. (4722) 24-54-67.
 • Кафедра міжнародного туризму та готельного бізнесу
  завідувач кафедри - Климова Тетяна Броніславівна, кандидат економічних наук, доцент, e-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Перемоги, 85, корп.13, к.1-5, т. (4722) 30-12-84.
 • Кафедра менеджменту та маркетингу
  завідувач кафедри - ТХОРИКА Борис Олександрович, кандидат соціологічних наук, доцент, e-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Перемоги, д. 85, корп.13, к. 2-7, т. (4722) 30-12-97.
 • Кафедра управління персоналом
  завідувач кафедри - Третьякова Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, професор, e-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Перемоги, 85, корп.14, к.206, т. (4722) 30-12-89.
 • Кафедра фінансів, інвестицій і інновацій
  завідувач кафедри - Ваганова Оксана Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, e-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Перемоги, 85, корп.10, к. 4-30, т. (4722) 30-14-08.
 • Кафедра обліку, аналізу та аудиту
  в.о. завідувача кафедри - Кучерявенко Світлана Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, e-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Перемоги, 85, корп.14, к. 202, т. (4722) 30-14-07.
 • Кафедра світової економіки
  завідувач кафедри - Камишанченко Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, e-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Перемоги, 85, корп.10, к. 2-14, т. (4722) 30-14-20.
 • Кафедра економіки та моделювання виробничих процесів
  завідувач кафедри - Стрябкова Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, e-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Перемоги, 85, корп.10, к. 3-30, т. (4722) 30-13-24.
 • Вища школа управління
  виконавчий директор - Говоруха Наталія Сергіївна, e-mail: [email protected]
  Адреса вул. Перемоги, 85, корп.14, к.214, т. (4722) 30-11-09

Освітня діяльність

1 вересня - Хода студентів випускних курсів

Інститут економіки і управління здійснює освітню діяльність за такими напрямами підготовки бакалаврату:

 • 38.03.01 Економіка
 • 38.03.02 Менеджмент
 • 38.03.03 Управління персоналом
 • 38.03.04 Державне і муніципальне управління
 • 38.03.06 Торговельна справа
 • 43.03.01 Сервіс
 • 43.03.02 Туризм

і специалітети:

 • 38.05.01 Економічна безпека
 • 38.05.02 Митна справа

Інститут економіки і управління успадкував кращі традиції системи професійного розвитку управлінських кадрів, накопичені в нашому регіоні за останні роки. Традиційно висока якість навчання управлінців досягається шляхом підвищення ролі, як науково-дослідної складової навчального процесу, так і його практичної орієнтованості.

Наша мета - сформувати нове покоління управлінців, здатних ефективно вирішувати завдання управління на різних рівнях, які вміють оперативно приймати правильні управлінські рішення і, в кінцевому рахунку, готових забезпечити стійке поліпшення якості життя.

Запорука ефективності майбутніх управлінців - тісний зв'язок процесу навчання з практичною діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування. Саме тому студенти не тільки проходять передбачену навчальним планом виробничу практику в управлінських структурах, а й безпосередньо беруть участь у виборчих кампаніях, роботі органів законодавчої та виконавчої влади, регіональних соціальних проектах.

Викладачі Інституту проходять стажування у великих організаціях, підприємствах промисловості, банківській сфері, в органах влади, російських і зарубіжних наукових і освітніх організаціях; проводять моніторинги, а також беруть участь в реалізації управлінських проектів в якості розробників і консультантів.

Результатом комплексного підходу до організації професійного розвитку кадрів державного і муніципального управління, що поєднує теоретичну і практичну складові освітнього процесу, є високий ступінь готовності випускників до вирішення актуальних і перспективних завдань регіонального управління. Велика частина випускників інституту економіки і управління працюють на підприємствах міста і області, а також на власних підприємствах малого та середнього бізнесу в таких галузях, як будівництво, нерухомість, торгівля, аграрна промисловість, сфера обслуговування. Багато випускників успішно працюють на посадах державної цивільної та муніципальної служби в органах державної влади і місцевого самоврядування, стають керівниками різних рівнів.

Бажаючим підвищити свій професійний рівень Інститут пропонує різноманітні програми додаткової професійної та післядипломної освіти. Для тих, хто прагне до досягнень в науці, є можливість продовжити освіту в аспірантурі і докторантурі.

Продовжити свою професійну освіту бакалаври можуть в магістратурі інституту. Підготовка магістрів ведеться за наступними напрямками:

38.04.01 Економіка за програмами:
«Облік, аналіз і аудит», «Міжнародна економіка», «Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний бізнес», «Зовнішньоекономічна діяльність організації», «Податкове консультування», «Регіональна економіка», «Економіка підприємництва», «Економічна безпека держави і бізнесу »,« Економіка бережливого виробництва »,« Бізнес аналітика в економіці ».

38.04.02 Менеджмент за програмами:
«Управління інноваційним проектом», «Маркетинг», «Стратегічне управління».

38.04.03 Управління персоналом за програмами:
«Управління людськими ресурсами», «Менеджмент персоналу в сучасній організації».

38.04.04 Державне і муніципальне управління за програмами:
«Державна і муніципальна служба», «Управління проектами».

38.04.08 Фінанси і кредит е за програмами:
Банки і банківська діяльність »,« Корпоративні фінанси »,« Фінансовий інжиніринг ».

38.04.09 Державний аудит за програмою:
«Експертиза і аналітика в сфері державного аудиту».

43.04.01 Сервіс за програмами:
«Сервіс на підприємстві харчування», «Організація і управління комерційною діяльністю».

43.04.02 Туризм за програмою:
«Організація управління туристичним бізнесом».

Велика увага в Інституті приділяється і післядипломної освіти випускників. З цією метою відкрито аспірантуру за спеціальностями:

 • 38.06.01 Економіка. Фінанси, грошовий обіг і кредит;
 • 38.06.01 Економіка. Бухгалтерський облік, статистика;
 • 38.06.01 Економіка. Математичні і інструментальні методи »;
 • 38.06.01 Економіка. Економіка і управління народним господарством;
 • 39.06.01 Соціологічні науки. Соціальна структура, соціальні інститути та процеси;
 • 39.06.01 Соціологічні науки. Соціологія управління.

Навчання в Інституті економіки і управління сьогодні це:

 • Практико-орієнтована підготовка.
 • Розвиток іншомовної освіти.
 • розвиток іншомовної освіти, модернізація системи підготовки студентів та магістрантів з зарубіжних країн.
 • Модернізація системи підготовки студентів та магістрантів з зарубіжних країн.
 • Стажування в федеральних і регіональних органах влади, органах місцевого самоврядування.
 • Майстер-класи провідних керівників органів влади, управління регіону і організацій.
 • Ділові ігри, тренінги, спеціальні проекти.
 • Сприяння в працевлаштуванні.

У Інституту є широкі наукові та навчальні зв'язки з представниками суб'єктів господарювання, бізнес-співтовариством і органами державної влади.

Міжнародна діяльність

Інститут економіки і управління прагне до розширення міжнародного академічного співробітництва та приділяє особливу увагу формуванню мережі партнерських відносин. Основними пріоритетами міжнародної взаємодії є:

 • реалізація спільних освітніх програм;
 • програма академічної мобільності студентів;
 • програма обміну науково-педагогічними працівниками;
 • реалізація спільних науково-дослідних програм і грантів, в тому числі конференцій, семінарів, наукових шкіл; підготовка спільних наукових публікацій, методичної та навчальної літератури;
 • спільне наукове керівництво роботами бакалаврів, магістрантів, аспірантів.

Наші зарубіжні партнери:

 • Казахський Національний університет імені аль-Фарабі ( http://www.kaznu.kz/ru );
 • Карагандинський економічний університет Казпотребсоюза, Казахстан ( http://www.keu.kz/ );
 • Університет Наргосп, Казахстан ( http://narxoz.kz/ru );
 • Алмати Менеджмент Університет (AlmaU) ( http://www.almau.edu.kz );
 • Університет Ганзе, м Гронінген, Нідерланди ( https://www.hanze.nl/eng );
 • Університет Белграда, Республіка Сербія ( http://www.bg.ac.rs/ );
 • Інститут суспільних наук Белграда, Республіка Сербія ( http://www.idn.org.rs/ );
 • Академія управління при Президентові Республіки Білорусь ( http://www.pac.by/ru/ );
 • Білоруський державний університет ( http://www.bsu.by/ );
 • Інститут економіки Національної академії наук Білорусі ( http://economics.basnet.by );
 • Бременський університет, Німеччина ( https://www.uni-bremen.de/en/ );
 • Університет Сержі-Понтуаз, Франція ( https://www.u-cergy.fr/ );
 • Університет Дечжоу, Китай ( http://www.dzu.edu.cn/ );
 • Варненський університет менеджменту, Болгарія ( https://vum.bg/ )

академічна мобільність

Академічна мобільність інституту здійснюється переважно в рамках активно діючих двосторонніх угод з вузами-партнерами.

Безсумнівним досягненням двостороннього співробітництва є обмін студентами з метою включеного навчання. Студенти Інституту економіки і управління мають можливість підвищувати свій професійний рівень і мовну компетентність в зарубіжних вузах-партнерах.

Інститут реалізує спільні освітні програми (СОП) за напрямками магістратури «Туризм» з Казахським Національним університетом імені аль-Фарабі, «Економіка» з Університетом Сержі-Понтуаз, у напрямку бакалаврату (програма «2 + 2») з Університетом Дечжоу.

Такі програми - унікальна можливість для студентів отримати практичні знання та безцінний досвід, пройти науково-дослідну та виробничу практики в двох університетах.

Щорічно представниками інституту організовуються і проводяться міжнародні конференція, Школа міжнародної інтеграції та транскордонного співробітництва.

З метою підтримки та розвитку талановитої молоді інститут щорічно організовує і проходить Міжнародна молодіжна школа проектного управління «ПЕГАС». Талановиті та активні студенти освітніх установ не тільки Бєлгородської області, регіонів РФ, а й країн СНД і далекого зарубіжжя, які бажають просунути свої наукоємні або соціально значущі проекти, стають учасниками Міжнародної молодіжної школи проектного управління «Пегас», програма якої включає: наукові та освітні заходи , презентації, змагання, зустрічі з відомими людьми, керівниками органів влади та управління, підприємств і організацій різних форм власності, експертизу проектів .


Інформацію надав В.Ю.Польшін 22.11.2018