ДонДТУ

 1. Класичне інженерну освіту - впевненість у завтрашньому дні!
 2. Участь у виставках - розширення кругозору і кола спілкування (Виставка Угольмайнінг, 2010 рік, м.Донецьк)
 3. Напрям підготовки «Металургія»
 4. Магістерська програма «Металургія чорних металів»
 5. Магістерська програма «Обробка металів тиском»
 6. Напрям підготовки «Хімічна технологія»
 7. Магістерська програма «Хімічна технологія природних енергоносіїв і вуглецевих матеріалів»
 8. Напрям підготовки «Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв»
 9. Магістерська програма «Технологія машинобудування»
 10. Напрям підготовки «Технологічні машини і обладнання»
 11. Магістерська програма «Металургійне обладнання»
 12. Напрям підготовки «Енергетичне машинобудування»
 13. Магістерська програма «Проектування гідропневмоприводів»
 14. Спеціальність «Гірнича справа»

Рейтинг будь-якої держави на міжнародній арені визначається рівнем розвитку його промисловості. Це фабрики і заводи, шахти і рудники. На них добувають сировину, виробляють знаряддя праці, матеріали, енергію. Тобто ця сфера діяльності людини робить вирішальний вплив на його добробут. У чому цінність таких професій? Найбільша цінність - це реальна можливість зробити щось корисне для своєї країни, для людей, в ній живуть.

Сучасні реалії розвитку нашої країни свідчать про постійне зростання попиту на ерудованих фахівців, що володіють високим рівнем знань. Саме такі орієнтири стоять перед факультетом металургійного і машинобудівного виробництва при підготовці випускників за напрямами «Металургія», «Технологічні машини і обладнання», «Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв», «Енергетичне машинобудування», «Гірнича справа»

 • Класичне інженерну освіту - впевненість у завтрашньому дні!

 • надійна покрівля
  - основа безпеки ...

 • ... а сучасна техніка - шлях до високої зарплати!

 • 3Д-моделювання

  - це цікаво, захоплююче і перспективно!

 • Участь у виставках - розширення кругозору і кола спілкування
  (Виставка Угольмайнінг,
  2010 рік, м.Донецьк)

 • Інноваційні форми навчання - гарантія успішної і якісного навчання!

 • Важлива основа для роботи великих і малих машин - гідравліка!

 • Наших випускників знають навіть в Австралії.

 • Участь в олімпіадах - «бойове хрещення» отриманих знань!
  (Олімпійці з гідравліки,
  2011 рік, м.Львів)

 • Практика - основа реальних знань (практиканти на ЗАТ Аквасервіс ...

 • ... а також в компанії Луганськвода).

 • Гарантовано активна студентська життя - основа активної життєвої позиції!

 • Прекрасні стосунки між викладачами і студентами
  відмінний вектор для саморозвитку!

 • Розкриття і розвиток студентських талантів - пріоритет освіти!Успішна робота факультету гарантується високим професійним і науковим рівнем професорсько-викладацького складу.

Навчання студентів факультету ведеться в сучасно обладнаних аудиторіях, комп'ютерних класах, з використанням сучасних комп'ютерних технологій.

Навчання на факультеті металургійного і машинобудівного виробництва ведеться по міжнародній багатоступеневою системою підготовки на освітніх рівнях - бакалавр, спеціаліст, магістр очної (денної) і заочної форми навчання.

Напрям підготовки «Металургія»

Бакалаврат (нормативний термін навчання 3 р 10 міс.)

)

профілі:

 • Металургія чорних металів
 • Обробка металів тиском

Магістерська програма «Металургія чорних металів»

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

)

Метал - стратегічний ресурс будь-якої держави. Довести його до виробництва і виготовити вироби може металург.

Металлург- це представник найважливішою професії. Якісні фахівці в галузі металургії сьогодні цінуються дуже високо.

Отримавши підготовку за напрямком «Металургія», ви знайдете знання і навички в галузі фізико-хімічних процесів виробництва чавуну і сталі, вивчіть обладнання цехів, технологію і експлуатацію металургійних агрегатів. Всебічна підготовка забезпечується не тільки вивченням спеціальних дисциплін, а й поглибленим вивченням іноземної мови та комп'ютерної техніки.

Здобувши вищу освіту і ставши інженером, ви можете отримати посаду від начальника цеху до директора металургійного заводу.

Сторінка випускаючої кафедри: Металургія чорних металів

Магістерська програма «Обробка металів тиском»

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

)

Спеціальність «Обробка металів тиском» одна з найдавніших. Ця спеціальність з численними спеціалізаціями - одна з небагатьох, яку по праву можна вважати основою технічного прогресу. Сьогодні немає такої галузі металообробки, де можна було б обійтися без обробки металу тиском (ОМТ). Це зовсім не дивно, адже тільки штампуванням, пресуванням, видавлюванням і т.д. можна виготовити найбільш відповідальні деталі автомобілів, тепловозів, літаків, ракет.

Навчаючись за програмою «Обробка металів тиском», ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в області технологічних процесів прокатки, кування, штампування металів, термічної обробки сплавів. Вивчаючи технологічні процеси і обладнання металургійного комплексу, ви навчитеся самостійно їх проектувати з використанням сучасних методів і комп'ютерних технологій.

Випускники можуть працювати на підприємствах на інженерно-технічних посадах - від майстра до генерального директора.

Сторінка випускаючої кафедри: Обробка металів тиском

Напрям підготовки «Хімічна технологія»

Бакалаврат (нормативний термін навчання 3 р 10 міс.)

Магістерська програма «Хімічна технологія природних енергоносіїв і вуглецевих матеріалів»

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

)

Природні енергоносії і вуглецеві матеріали є важливим елементом економіки. Гостра потреба промисловості у висококваліфікованих фахівцях для хімічних і коксохімічних підприємств послужила підставою для відкриття нового напряму підготовки бакалаврів і магістрів - «Хімічна технологія» з профілем «Хімічна технологія природних енергоносіїв і вуглецевих матеріалів».

Випускники даної спеціальності мають знання по технології, проектування, експлуатації та вдосконалення процесів переробки вугілля, нафти, газу, сланців і т.д. і можуть працювати на газопереробних, коксохімічних, нафтохімічних і інших хімічних підприємствах.

Основні підприємства, які гостро потребують фахівцях даного напряму підготовки - філії ЗАТ «ВНЕШТОРГСЕРВІС» №4 (Єнакіївський коксохімпром), №6 (Ясинівський коксохімічний завод), №7 (Макіївкокс), №12 (Алчевський металургійний комбінат) і інші підприємства, пов'язані з хімічними технологіями.


Сторінка випускаючої кафедри: Металургія чорних металів

Напрям підготовки «Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв»

Бакалаврат (нормативний термін навчання 3 р 10 міс.)

Магістерська програма «Технологія машинобудування»

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

)

У сучасному світі людину оточують різні машини і механізми. Всі вони складаються з простих або складних деталей і є продукцією машинобудівної галузі. До їх створення причетні інженери-технологи, праця яких в XXI столітті змінився докорінно.

Поширення автоматизованого обладнання, керованого комп'ютером, впровадження систем 3D-проектування висунули нові вимоги до сучасного технологу - тепер це інженер, який створює нову техніку, спираючись на фундаментальне технічну освіту і широке використання комп'ютерних технологій.

Випускники напряму «Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв» є елітою інженерних кадрів на підприємствах будь-якої галузі, що дозволяє їм досягти найвищих щаблів кар'єрного зростання у своїй професійній діяльності.

Сторінка випускаючої кафедри: Технологія і організація машинобудівних виробництв

Напрям підготовки «Технологічні машини і обладнання»

Бакалаврат (нормативний термін навчання 3 р 10 міс.)

Магістерська програма «Металургійне обладнання»

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

)

Спеціальність «Металургійне обладнання» дозволить вам зануритися в захоплюючий і таємничий світ-світ, де втілюються в життя найнеймовірніші і сміливі ідеї, але не чудесним чином, а завдяки глибоким фундаментальним і спеціальним знанням в області машин і агрегатів металургійного виробництва.

Загальним об'єктом діяльності фахівців в цій області є сфера управління підприємствами і організаціями в металургійній і машинобудівній галузях промисловості, ремонт металургійного обладнання, яке задіяне в технологічних процесах переробки матеріалів та вироби металопродукції за допомогою впливу металургійних агрегатів і машин, удосконалення чинного та створення нового сучасного металургійного устаткування .

Випускники напряму підготовки «Технологічні машини і обладнання» можуть працювати на різних посадах механослужб підприємств металургійного комплексу, машинобудівних заводів, а також ремонтних і монтажних організацій

Сторінка випускаючої кафедри: Машини металургійного комплексу

Напрям підготовки «Енергетичне машинобудування»

Бакалаврат (нормативний термін навчання 3 р 10 міс.)

Магістерська програма «Проектування гідропневмоприводів»

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

)

Безліч машин і механізмів, технологічних систем і комплексів використовують енергію рідини або газу. Сучасна техніка немислима без гідравлічних або пневматичних систем: від верстатів до літаків, від бульдозерів і екскаваторів до роботів і складних мехатронних систем. Електрогідравлічні і електропневматичні системи широко використовуються в робототехнічних і автоматичних комплексах машинобудівної, космічної, авіаційної, хімічної, атомної та інших галузях промисловості.

Напрям підготовки «Енергетичне машинобудування» характеризується високим рівнем підготовки студентів в області комп'ютерних технологій з вивченням основ комп'ютерного моделювання, конструювання та проектування гідравлічних і пневматичних автоматизованих систем і їх елементів.

Випускники напряму підготовки «Енергетичне машинобудування» можуть займати посади від майстра зміни, начальника ділянки до начальника цеху, головного механіка, директора підприємства. Випускники також можуть проявити себе в науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутах і організаціях.

Сторінка випускаючої кафедри: Прикладна гідромеханіка

Спеціальність «Гірнича справа»

Спеціалізація «Гірничі машини і обладнання»

Спеціалітет (нормативний термін навчання 5 л. 6 міс.)

)

Сферою професійної діяльності випускників кафедри є керівництво на рівні середньої та вищої ланки структурними підрозділами енергомеханічних служб підприємств паливно-енергетичного комплексу, машинобудівної та суміжних галузей промисловості, здійснення проектно-конструкторської та дослідницької діяльності, спрямованої на вдосконалення існуючих та розробку нових видів гірничо-шахтного устаткування, а також викладацька та наукова діяльність в даному напрямку.

У процесі навчання студенти отримують поглиблені систематизовані знання в області теорії розрахунку, проектування і експлуатації гірських машин, шахтного транспорту, шахтних стаціонарних установок, систем передачі і розподілу електричної, пневматичної і гідравлічної енергії, електро- і гідроприводу, комутаційної апаратури і систем автоматичного управління; набувають практичних навичок налагодження, обслуговування і ремонту устаткування, ведення технічної документації, вирішення нестандартних дослідницьких завдань з використанням сучасних можливостей обчислювальної техніки.

Випускники кафедри є висококваліфікованими фахівцями в галузі експлуатації та проектування гірничих машин і устаткування і затребувані на профільних підприємствах усіх форм власності.

Сторінка випускаючої кафедри: Гірська ЕНЕРГОМЕХАНІКИ і обладнання

У чому цінність таких професій?