факультет політології

  1. Про факультет
  2. Освітні програми факультету політології

Декан - професор Шутов Андрій Юрійович

Про факультет

Декан - професор Шутов Андрій Юрійович   Про факультет     Традиція викладання політичних наук в МГУ існує з моменту заснування університету: серед перших десяти кафедр, створених в 1755 році за пропозицією М

Традиція викладання політичних наук в МГУ існує з моменту заснування університету: серед перших десяти кафедр, створених в 1755 році за пропозицією М.В. Ломоносова, була кафедра політики. У першій половині XIX століття (1804-1835) в складі Московського університету працював факультет моральних і політичних наук, де велася підготовка студентів по окремих спеціалізаціях: політиці, дипломатики, політичної економії і ін.

Сучасна політологія в МГУ викладається з 1989 р - з часу введення дисципліни в реєстр спеціальностей вузів країни. Близько двох десятиліть підготовку політологів здійснювало відділення політології філософського факультету МДУ, що дозволило включити в навчальний план підготовки фахівців-політологів ряд фундаментальних наукових дисциплін, що не відносяться до прикладного політичного знання, але надають досліднику величезні переваги.

На базі кафедр філософського факультету, які прийняли рішення виділитися в новий підрозділ Московського університету, і був утворений факультет політології МДУ. Рішення про створення факультету було прийнято Вченою радою Московського університету 29 серпня 2008 року, а відповідний наказ був підписаний ректором МДУ академіком В.А. Садовничим 10 вересня 2008 року.

Сьогодні факультет політології готує висококваліфікованих фахівців за напрямами підготовки «Політологія» та «Конфліктологія», які мають можливість профільованого на семи кафедрах. Факультет бере безпосередню участь у вдосконаленні федерального державного освітнього стандарту за напрямами підготовки 41.03.04, 41.04.04 «Політологія» та 37.03.02, 37.04.02 «Конфліктологія». Окрема робота ведеться щодо вдосконалення та реалізації освітніх стандартів, самостійно встановлюваних Московським державним університетом імені М.В.Ломоносова і реалізуються за основними освітніми програмами факультету.

Результатом плідної наукової та педагогічної роботи всього колективу факультету стало потрапляння МГУ в ТОП-100 рейтингу QS кращих вузів світу за напрямом «Політичні науки та міжнародні відносини».

Освітні програми факультету політології

Відмінною рисою освітніх програм факультету політології є поєднання класичних університетських традицій і передових освітніх технологій. В процесі навчання студенти набувають фундаментальних знань в галузі історії та теорії політики, історії соціально-політичних вчень, соціології та психології політики, порівняльної політології, російської політики, державної політики, світової політики і міжнародних відносин. На основі постійної взаємодії з роботодавцями програми надають широкий спектр можливостей для отримання професійного досвіду і працевлаштування випускників.

У навчальному плані факультету всіх напрямів підготовки бакалаврів представлені такі блоки дисциплін, як:
Гуманітарні та соціально-економічні (дві іноземні мови, логіка, основи економічної теорії, правознавство, теорія і практика аргументації, мікроекономіка, макроекономіка і ін.).
Природничо-наукові (інформатика і основи програмування, математичні методи в соціальних і гуманітарних науках і ін.) Методам і технологій роботи з інформацією і цифровими технологіями в підготовці студентів приділяється особлива увага.
Загальнопрофесійні (теорія політики, історія політичних вчень, політична історія Росії, політичні відносини і політичний процес в сучасній Росії, політичний аналіз і прогнозування, порівняльна політологія, виборчі системи і виборчий процес, світова політика і міжнародні відносини, політична філософія, політична психологія, політична соціологія та ін.)
Дисципліни спеціалізації (державна політика і управління, політична конфліктологія, політична регіоналістика і ін.)

Факультет політології успішно реалізує весь спектр освітніх програм: бакалаврат, магістратура, аспірантура та докторантура, підвищення кваліфікації та підготовчі курси для учнів шкіл. В освітньому процесі активно використовуються інноваційні навчальні технології: майстер-класи провідних фахівців в області прикладної політології, ділові ігри, круглі столи, наукові студентські проекти з використанням сучасних інтерактивних та мультимедійних технологій.

Факультет політології веде набір і навчає студентів бакалаврату по 4 освітніми програмами відділення «Політологія» та 1 освітній програмі відділення «Конфліктологія»:

Для бажаючих навчатися в магістратурі створені і реалізуються 10 освітніх програм російською мовою:

Для бажаючих навчатися в   магістратурі   створені і реалізуються 10 освітніх програм російською мовою:

Також активно розвиваються магістерські програми англійською мовою: Post-Soviet Public Policy і The Global Order: Transformations and Challenges

Розробляється нова магістерська програма на англійській мові - Political Science. International Relations.

Традиційним пріоритетом для факультету політології є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі. Навчання здійснюється за направленням 41.06.01 «Політичні науки та регіонознавство».

Факультет політології приділяє велику увагу різним формам додаткової освіти. Так, співробітниками факультету ведеться робота з підготовки абітурієнтів до здачі ЄДІ і ДВІ в рамках підготовчих курсів і Школи юного політолога і конфликтолога .

Для підвищення професійного рівня працівників різних організацій і структур на факультеті створені і реалізуються 16 програм підвищення кваліфікації . Метою навчання на програмах підвищення кваліфікації є отримання слухачами додаткових знань, вивчення передового досвіду, придбання професійних і організаторських навичок для виконання обов'язків по займаній або більш високій посаді, з урахуванням міжнародних вимог і стандартів.

Велика увага на факультеті приділяється навчальним практикам. На старших курсах студенти бакалаврату проходять практику в підрозділах адміністрації Президента Росії і апарату Уряду Росії, Державній Думі та Раді Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, органах державної влади регіонального та муніципального рівня, в апаратах політичних партій і громадських організацій, інформаційно-аналітичних та PR-підрозділах провідних російських бізнес-корпорацій, політичних і консалтингових агентствах, засобах масової інформації, міжнародних орган заціях.

Факультет політології - унікальна освітня майданчик, що об'єднує в собі традиції класичної університетської освіти та міжнародний досвід вивчення викладання політичної науки. А це неможливо зробити, будучи не включених до світове академічне співтовариство. На даний момент у факультету політології укладено ряд міжнародних договорів про міжвузівському співробітництві більш ніж з 20 провідними науково-освітніми центрами світу.

Вміння, навички та компетенції, отримані студентами факультету політології, дозволяють їм стати затребуваними конкурентоспроможними фахівцями, які зможуть знайти собі застосування в широкому спектрі професійних областей.