Про кафедру

Кафедра «Експертиза і управління нерухомістю» - є наймолодшою ​​в Інженерно-технічному інституті, але вже має свою, насичену подіями, історію

Кафедра «Експертиза і управління нерухомістю» - є наймолодшою ​​в Інженерно-технічному інституті, але вже має свою, насичену подіями, історію. Ця історія складається з праць, досягнень і перемог молодого і дуже працездатного колективу, який очолює кандидат технічних наук, доцент Архангельська Катерина Опанасівна.

У 2007 році в складі інженерно-технічного факультету Якутського державного університету з ініціативи декана ІТФ Корнілова Терентія Опанасовича була організована кафедра «Експертиза, управління і кадастр нерухомості».

Наказом МОіН РФ № 477 від 05.03.2007 ЯГУ отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за спеціальністю 270115 Експертиза і управління нерухомістю.

Наказом МОіН РФ № 1128 від 01.06.2009 ЯГУ отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за напрямом 120300 Землевпорядкування та кадастри.

16-20 березня 2009 року приїжджала комісія УМО РФ за освітою

в області землеустрою та кадастрів в особі ректора ГУОЗ С.Н. Волкова і проректора О.В. Купчіненко на експертизу нашого вузу - Якутського держуніверситету на готовність ведення ООП у напрямку Землевпорядкування та кадастри.

Наказом ЯГУ №227-ОД від 24.06.2009 на підставі рішення УС ЯГУ №10 від 16 червня 2009 відкрита кафедра «Експертиза, управління і кадастр нерухомості».

На кафедрі ЕУКН c 2007 року ведеться підготовка інженерних кадрів за профілем підготовки «Експертиза і управління нерухомістю» у напрямку Будівництво, а з 2009 р - за профілем "Кадастр нерухомості" у напрямку бакалаврату Землевпорядкування та кадастр

Всі співробітники кафедри - не просто колеги, але однодумці, сумлінно і творчо виконують свої обов'язки, основна з яких - давати студентам знання і професійні компетенції, які допоможуть їм стати успішними в своїй професії.

Склад кафедри:

1. Архангельська Катерина Афанасьевна- зав. кафедрою ЕУКН

2. Поісеев Інокентій Иннокентьевич - д.е.н., професор каф. ЕУКН

3. Гаврільева Туйара Миколаївна - д.е.н., професор каф. ЕУКН

4. Якушева Ніна Аркадіївна - к.т.н., доцент каф. ЕУКН

5. Семенова Тетяна Степанівна - к.е.н., доцент каф. ЕУКН

6. Леджінова Наталя Сергіївна - к.е.н, доцент каф. ЕУКН

7. Варламова Любов Дмитрівна - к.п.н, доцент каф. ЕУКН

8. Толстякова Марія Миколаївна - к.п.н, доцент каф. ЕУКН

9. Цой Тамара Володимирівна - ст. преп. каф. ЕУКН

10. Данилова Олена Никифорівна - ст. преп. каф. ЕУКН

11. Аргунов Федір Федорович - ст. преп. каф. ЕУКН

12. Архипов Іван Володимирович - ст. преп. каф. ЕУКН

13. Іванов Ігор Іванович - ст. преп. каф. ЕУКН

14. Васильєва Сахая Михайлівна - асистент каф. ЕУКН

15. Попова Олена Миколаївна - асистент каф. ЕУКН

Ці викладачі несуть основну навчальну та педагогічне навантаження, одночасно займаючись науковими дослідженнями. Щороку колектив поповнюється випускниками кафедри: в 2013 в нього влилися Архангельська Яна Сергіївна - інженер, Слєпцова Ксенія Ігорівна - інженер, Мучіна Анна Василівна - 0,5 ставки асистента.

Особливу - координуючу і організуючу - роль на кафедрі грають навчально - допоміжний персонал:

1. Кичкіна Кюнней Степанівна - лаборант 1 категорії (курирує методичну роботу), поєднує свою основну роботу з викладацькою діяльністю.

2. Шестаков Василь Васильович - інженер (курирує студентську виробничу і навчальну практику), поєднує свою основну роботу з викладацькою діяльністю.

Молоде покоління на кафедрі поєднує викладацьку діяльність з навчанням в аспірантурі або магістратурі. Сьогодні в магістратурі навчається Слєпцова Ксенія (Державний університет землеустрою), Мучіна Анна (Московський державний будівельний університет).

Кафедра постійно розвивається, ведеться робота щодо подальшого комплектування викладацького складу висококваліфікованими фахівцями для ведення дисциплін на старших курсах, залучаються до роботи професіонали в галузі будівництва, оцінки та управління нерухомістю, технічної експертизи.

Спеціальності «Експертиза і управління нерухомістю», «Землевпорядкування та кадастри» є однією з цікавих і затребуваних спеціальностей в інженерно-технічному інституті СВФУ. Сфера діяльності фахівців в цій області надзвичайно широка: розробка та реалізація інвестиційних проектів, проектування, будівництво та експлуатація житлових і громадських будівель, землевпорядкування та кадастрові роботи, оцінка нерухомості і землі, управління державним і муніципальним майном, управління комерційними об'єктами нерухомості, страхування, операції з нерухомістю і т.д. Тому до фахівців цієї галузі пред'являються дуже високі вимоги по інженерної, земельної, економічної, управлінської та правової підготовки.


Відповідно, високі професійні вимоги пред'являються до професорсько-викладацькому складу кафедри, що забезпечує навчальний процес. Тому щорічно співробітники кафедри підвищують свою кваліфікацію, беруть участь в різних науково-методичних семінарах, конференціях. Науково-методична діяльність професорсько-викладацького складу кафедри представлена ​​навчальними виданнями, монографіями, методичними посібниками, науковими статтями та доповідями. Відповідно, високі професійні вимоги пред'являються до професорсько-викладацькому складу кафедри, що забезпечує навчальний процес

Щорічно кафедра бере участь у регіональному конкурсі за фахом «Експертиза і управління нерухомістю», який проходить в м Владивосток. Успіх і авторитет кафедри підкріплюються перемогами студентів на регіональному і Всеросійському студентських конкурсах за фахом і олімпіадах.

У 2013 р в регіональному конкурсі дипломних робіт дипломом I ступеня були нагороджені студентки групи Еун-07 Слєпцова Майа і Неустроєва.

Галина. У 2014 році дипломом I ступеня нагороджена Архангельська Яна студентка групи Еун-08, дипломом II ступеня Корнєв Роман студент групи Еун-08. Студенти нашої кафедри успішно проходять стажування за кордоном за програмою «Північ - Півночі».

Для посилення фундаментальної науково-дослідної роботи у 2013 році на кафедру були запрошені професори: доктор економічних наук, професор каф. ЕУКН Поісеев І.І випускник ГУОЗ, Гаврільева Т.Н. доктор економічних наук, професор каф. ЕУКН.

Науково - дослідний напрямок кафедри:

1. Методологічні основи технічної оцінки нерухомості

2. Геодезичне забезпечення, спостереження за деформаціями і опадами будівель і споруд

3. Дослідження проблем в області земельно-майнових відносин

4. Інформаційне забезпечення та моделювання оцінки житлової нерухомості

5. Модернізація інженерної освіти

6. Інформаційна культура в ВПО

На базі кафедри діє навчально-наукова лабораторія «Геодезії, топографії та геоінформатики», основною метою якої є забезпечення навчального процесу з дисциплін геодезії і будівельної інформатики, а також розвиток наукових напрямків кафедри в області інформаційного забезпечення земельно-кадастрових робіт та

управління нерухомістю. Лабораторія оснащена сучасними навчальними та високоточними електронними геодезичними приладами, обладнанням, діє комп'ютерний клас, забезпечений різної програмною продукцією, призначеною для створення ГІС-додатків і візуалізації тривимірних моделей місцевості та об'єктів нерухомості. Як зазначає завідувач лабораторією геодезії Шестаков Василь Васильович «Використання сучасних геодезичних устаткувань в навчальному процесі, є запорукою якісного навчання, виробничих практик і навичок майбутніх землевпорядників».

Одним з основних і важливих питань кафедри є працевлаштування наших випускників. В даний час на кафедрі ведеться активна робота зі створення системи угод про співпрацю з найбільшими компаніями та організаціями, органами державної влади.

Більшість угод припускають можливість проходження практик і стажувань студентами, які навчаються за профілями який готує кафедра ЕУКН. Основними роботодавцями випускників і організаторами студентських практик нашої кафедри є: міністерство земельно-майнових відносин, міністерство архітектури та будівельного комплексу, міністерство житлово-комунального господарства РС (Я), ДУ «Росреестр» по РС (Я), ФБУ «Кадастрова палата», ВАТ «Сахагіпрозем», ГУП РЦТІ, а також з проектними та будівельними підприємствами, оціночними фірмами.

Кафедра встановила навчально-методичні та наукові зв'язки з провідними вузами РФ: Державний університет із землеустрою, Інститут градорегулірованія і управління нерухомістю МГСУ, Томський державний архітектурно-будівельний університет, Далекосхідний федеральний університет, Московський державний університет геодезії і картографії.

Новим важливим починанням кафедри стала спільна організація з Міністерством майнових і земельних відносин РС (Я) Республіканського семінару працівників землеустрою. У ній беруть участь представники влади, фахівці, що працюють в сфері землеустрою, різних улусів і міст, а також провідні фахівці в галузі землеустрою Росії.

Важливе місце в навчальному процесі на кафедрі ЕУКН відводиться також виховної роботи. Студенти і викладачі кафедри щорічно беруть активну участь у всіх заходах, що проводяться інститутом та університетом.

Відвідують гуртки та секції організованим університетом і не тільки.

У планах кафедри багато нової цікавої роботи. А значить і нові перемоги і досягнення!