В юридичному інституті обговорюють проблеми протидії тероризму і екстремізму

4 Грудня 2015

4 грудня 2015 р Юридичному інституті БФУ ім. І. Канта відбувся круглий стіл «Проблеми протидії тероризму і екстремізму», який був організований кафедрою кримінального процесу, криміналістики та правової інформатики в рамках щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми правового регулювання і правозастосовчої практики в умовах соціально-економічних змін: рік-2015» .

Модератором круглого столу виступила доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та правової інформатики БФУ ім. І. Канта, Заслужений працівник вищої школи РФ Тетяна Волчецкая:

«У зв'язку зі змінами політичної ситуації в країні у практичних працівників правоохоронних органів Калінінградській області з'явилися нові потреби, запити на наукові дослідження в сфері протидії злочинності».

З цікавою і змістовною доповіддю на злобу дня виступив заступник начальника Центру протидії екстремізму УМВС Росії по Калінінградській області Олексій Загоскіна. На прикладі ряду кримінальних справ екстремістської спрямованості він показав сучасні проблеми, що існують в оперативно-розшукової, експертної, технічної областях, методичному забезпеченні розслідування даної категорії кримінальних справ.

Активну участь в обговоренні доповіді взяли викладачі кафедри кримінального процесу, криміналістики та правової інформатики Юридичного інституту БФУ ім. І. Канта. Професор Олена Холопова позначила методологічні проблеми дослідження екстремістських матеріалів. Доцент Володимир Крамаренко наголосив на необхідності посилення контролю з боку компетентних органів за терористичними і екстремістськими сайтами в мережі Інтернет. Про проблеми протидії поширенню екстремістських матеріалів в соціальних мережах розповів доцент Анатолій Григор'єв. Доцент Анатолій Журавльов акцентував увагу на взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з тероризмом і екстремізмом. Доцент Інга Панькіна звернула увагу на проблеми доведення прямого умислу у справах екстремістської спрямованості. Аспірант Євген Попов розповів про закордонний досвід попередження терористичних актів і екстремістських злочинів. Доцент Олеся Макарова описала ознаки, за якими можна визначити особу, втягнуте в екстремістську діяльність. Асистент Михайло Авакьян торкнувся питання забезпечення безпеки в ході проведення ЧС-2016 з футболу в м Калінінграді. Доцент Катерина Осипова запропонувала розробити методичні рекомендації з протидії екстремістськи налаштованої футбольному фанатського руху. Аспірант Михайло Грищенко підняв питання про неефективність адміністративної відповідальності в сфері екстремістської діяльності. Доцент Наталія Ренер пояснила, що важлива профілактика молодіжного екстремізму в освітніх установах регіону.

Дискусія продовжилася на засіданнях науково-дослідних секцій молодих вчених і практиків. У роботі першої секції «Методичні та тактичні аспекти протидії тероризму і екстремізму» взяли участь практичні працівники: Денис Єрьомін, співробітник УМВС по Калінінградській області з доповіддю про ситуаційному моделюванні допитів у справах про політичний екстремізм; Дмитро САНЖЕРЕВСЬКИЙ, співробітник Управління державного пожежного нагляду МНС Росії по Калінінградській області з виступом про реконструкцію кримінальних ситуацій в розслідуванні терактів, скоєних шляхом підпалу; Олексій Бедрізов, співробітник 306 військової прокуратури Калінінградського гарнізону з дослідженням особистості свідка у справах, пов'язаних з екстремізмом. Повідомлення викликали у аспірантів непідробний інтерес, було задано чимало запитань. Слід також відзначити дослідження аспіранта Євгенія Попова, присвячене терористичним актам на транспорті (науч. Керівник - професор Т.С.Волчецкая), і аспірантки Емми Бодиліной про мережу Інтернет як засіб, що використовується при здійсненні злочинів екстремістської спрямованості (науч. Керівник - доцент А. Н. Григор'єв). На засіданні секції також виступили аспіранти Павло Шамшиев, Любов пальне, Антон Манукян. Керувала роботою секції - доктор юридичних наук, професор Тетяна Волчецкая.

Друга секція розглядала «Кримінально-процесуальні та криміналістичні заходи протидії екстремізму». Найбільший інтерес викликали доповіді: «Криміналістична профілактика злочинів, скоєних мігрантами» - аспірантка Наталя Рябенька (науч. Керівник - професор Т.С. Волчецкая); «Проблеми здійснення оперативно-розшукової діяльності у справах, пов'язаних з політичним екстремізмом і тероризмом» - студентка магістратури Катерина Буйнікова (науч. Керівник - В.П. Крамаренко); «Вивчення особистості екстреміста з використанням соціальних мереж» - студентка магістратури Інга Прейбіс (науч. Керівник - професор О.М. Холопова); «Особливості процесу доказування у справах, пов'язаних з екстремізмом» - студент магістратури Микола Панькин (науч. Керівник - професор Т.С. Волчецкая). Слід зазначити, що виступи початківців вчених супроводжувалися досить наочними і інформативними презентаціями. На засіданні секції виступили також аспіранти Михайло Авакьян, Михайло Грищенко, студенти магістратури Христина Коник, Юрій Котляров, Христина Перевезенцева. Керувала роботою другої секції - доцент, кандидат юридичних наук Інга Панькіна.

При підведенні підсумків учасники круглого столу наголосили на необхідності подальшого дослідження проблем протидії екстремізму і тероризму в Калінінградській області, вивчення досвіду сусідніх країн, можливості розробки методичних рекомендацій з розслідування даної категорії кримінальних справ.