Новікова Валентина Іванівна

Коротке резюме: Новикова Валентина Іванівна - професор кафедри педіатрії ФПК і ПК УО «Вітебський медичний університет», автор понад 150 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, навчально-методичних посібників для студентів IV-VI курсів вищих медичних закладів освіти, лікарів-інтернів, педіатрів, неонатологів і лікарів загальної практики

Коротке резюме: Новикова Валентина Іванівна - професор кафедри педіатрії ФПК і ПК УО «Вітебський медичний університет», автор понад 150 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, навчально-методичних посібників для студентів IV-VI курсів вищих медичних закладів освіти, лікарів-інтернів, педіатрів, неонатологів і лікарів загальної практики. В основних монографіях у співавторстві викладені методи діагностики для характеристики імунного статусу у дітей і дорослих, схеми імунореабілітації в залежності від клінічної нозології. У підручнику «Дитячі хвороби» викладена глава, яка характеризує онтогенез системи імунітету в віковому аспекті. В.І. Новикова є редактором книги з матеріалами наукових статей співробітників кафедри «Інфекція і алергія в педіатрії». Спільно зі співробітниками кафедри педіатрії факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів і кафедри педіатрії видано курс лекцій для студентів і слухачів факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Для іноземних студентів видано навчальний посібник з педіатрії з аспектами патогенезу, діагностики та лікування на англійській мові, а також довідник за лабораторними показниками у віковому аспекті.

Тема кандидатської дисертації присвячена патогенезу хронічної пневмонії у дітей старшого віку, докторської - імунологічних основ гнійно-септичних захворювань у новонароджених та дітей першого року життя.

Основні напрямки наукової діяльності - патогенез хронізації захворювань органів дихання, критерії трансформації бронхітів в бронхіальну астму у дітей та імунодефіцитні хвороби.

На високому рівні читає лекції, проводить практичні заняття зі слухачами курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Приймає державні іспити з педіатрії. Середня академічна навантаження складає до 800 годин на рік. Постійно підвищує свою кваліфікацію. Проходить регулярно навчання на ФПК і ПК УО «ВГМУ», в БелМАПО. Закінчила факультет педагогіки і психології вищої медичної школи при ВГМУ, регулярно проходить курси підвищення кваліфікації на даному факультеті. Пройшла атестацію на вищу кваліфікаційну категорію по педіатрії. Бере активну участь в наукових сесіях університету, в обласних, республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах з актуальних питань педіатрії та неонатології. Бере участь в науково-методичній роботі з питань професійної освіти.

В.І. Новікова проводить кваліфіковану лікувально-консультативну роботу у відділеннях УЗ «Вітебський обласний дитячий клінічний центр», веде прийом в клініці «Вітебського державного медичного університету», консультативні прийоми в обласній поліклініці і міських дитячих поліклінічних установах.

Одним з головних напрямків в оптимізації лікування дітей з різною патологією вважає імуномодулюючу і іммунореабілітірующую терапію. Розроблено основні принципи лікування часто і тривало хворіють дітей:

  1. Використовувати перед імуномодулюючою лікуванням етап енергетичного забезпечення системи біологічної реактивності.
  2. Починати імуномодуляцію за фактом виявлення провідних порушень в системі імунітету.
  3. Послідовне патогенетичне лікування з урахуванням клінічної синдромологією.
  4. Етап підтримуючої стимуляції модуляторами загального впливу, вітамінними засобами і мікроелементарну препаратами.

Новікова В.І. має знак «Відмінник охорони здоров'я», «Винахідник СРСР».

матеріали в репозиторії ВГМУ:

Наукові праці та навчальні видання

2017

1. Мініна, Е. С. Бронхіальна астма у дітей: особливості лікування та реабілітації [Електронний ресурс]: монографія / Є. С. Мініна, В. І. Новикова; М-во освіти Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Ордена Дружби народів мед. Ун-т". - Вітебськ: [ВГМУ], 2017. - 274 с. : Ил. - Библиогр .: с. 195-224. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12583.

2015

2. Хвороби дітей старшого віку [Електронний ресурс]: посібник: в 2 т. Т. 1 / І. М. Лисенко [та ін.]; М-во освіти Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т; під ред. І. М. Лисенко. - Вітебськ: ВГМУ, 2015. - 219 с. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/199.

3. Хвороби дітей старшого віку [Електронний ресурс]: посібник: для студентів установ вищ. освіти, які навчаються за спеціальністю 1-790101 "Лікувальна справа": в 2 т. Т. 2 / І. М. Лисенко [та ін.]; М-во освіти Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Ордена Дружби народів мед. Ун-т", Каф. педіатрії; під ред. І. М. Лисенко. - Вітебськ: ВГМУ, 2015. - 199 с. : Ил. - Библиогр .: с. 194-199. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11057.

2014

4. Хвороби дітей раннього віку [Електронний ресурс]: посібник / І. М. Лисенко [та ін.]; М-во освіти Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т; під ред. І. М. Лисенко. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - 323 с. : Ил. - Библиогр .: с. 317-323. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11056.

5. Лисенко, І. М. Лікувальне харчування дітей [Електронний ресурс]: посібник / І. М. Лисенко, Г. К. Баркун, Л. Н. Журавльова; М-во освіти Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - 56 с. - Библиогр .: с. 54-56. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/184.

2013

6. Novikova, VI Laboratory indices in age aspect in pediatrics (in tables) [Electronic resource]: a handbook for 4-6-year students of medical universities, doctors-probationers, pediatricians / VI Novikova, IM Lysenko; Ministry of Еducation of the Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University. - Vitebsk: VSMU, 2013. - 50 p. - Bibliogr .: p. 50. - Mode of access: http://elib.vsmu.by/handle/123/9811.

7. Новикова, В. І. Лікування атопічного дерматиту у дітей [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник / В. І. Новикова, О. Н. Мацук; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Ордена Дружби мед. Ун-т", Каф. педіатрії ФПК і ПК. - Вітебськ: [ВГМУ], 2013. - 29 с. - Библиогр .: с. 28-29. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/232.

2012

8. Курс лекцій з педіатрії [Електронний ресурс]: посібник для студентів установ вищ. освіти, які навчаються за спеціальністю 1-79 01 01 "Лікувальна справа" / В. І. Новикова [и др.]; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Мед. Ун-т". - 3-е изд. - Вітебськ: [ВГМУ], 2012. - 358 с. - Библиогр .: с. 358. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11164.

9. Лабораторні показники у віковому аспекті в педіатрії (в таблицях) [Електронний ресурс]: навч. посібник для студентів 4-6 курсів вищих. мед. закладів освіти, лікарів-стажистів, педіатрів / В. І. Новикова [и др.]; М-во освіти Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Ордена Дружби народів мед. Ун-т"; під ред. В. І. Новікової, І. М. Лисенко. - Вітебськ: ВГМУ, 2012. - 50 с. - Библиогр .: с. 50. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11035.

10. Новіков, Д. К. Алергічні реакції на ліки і медикаменти [Електронний ресурс]: [посібник] / Д. К. Новиков, В. І. Новикова, П. Д. Новіков; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т. - Вітебськ: [ВГМУ], 2012. - 47 с. - Библиогр .: с. 47. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11036.

2009

11. Novikova, VI The Physical Examination of infants and children [Electronic resource]: the educational supply for the students for institutions of medical education / VI Novikova, IM Lysenko, ND Titova; Ministry of Education of Republic of Belarus, EI "Vitebsk State Medical University", Dep. of Pediatrics. - Vitebsk: VSMU, 2009. - 103 р. : Ill. - Bibliogr .: p. 103. - Mode of access: http://elib.vsmu.by/handle/123/9810.

2007

12. Pathogenesis, diagnostics and treatment of diseases in the newborn [Electronic resource]: the educational supply for the students for institutions of med. education / V. Novikova [и др.]; Ministry of education of Republic of Belarus, EI "Vitebsk State Medical University", Dep. of Pediatrics. - Vitebsk: VSMU, 2007. - 554 p. : Ill. - Mode of access: http://elib.vsmu.by/handle/123/9812.

13. Новикова, В. І. Пропедевтика дитячих хвороб [Електронний ресурс]: навч. посібник для студентів 4-5 курсів вищих. мед. установ освіти за спеціальністю 1-79.01.01 "Лікувальна справа" / В. І. Новикова, І. М. Лисенко, Г. К. Баркун; М-во освіти Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т. - Вітебськ: ВГМУ, 2007. - 195 с. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11032.

2006

14. Новіков, Д. К. Первинні імунодефіцитні хвороби [Електронний ресурс]: [посібник] / Д. К. Новиков, В. І. Новикова, В. В. Янченко. - Вітебськ: ВГМУ, [2006]. - 57 с. : Ил. - Библиогр .: с. 57. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11037.

2005

15. Новикова, В. І. Схема історії хвороби [Електронний ресурс]: навч. посібник для студентів 4 курсу вищ. мед. закладів освіти / В. І. Новикова, І. М. Лисенко; М-во освіти Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Ордена Дружби народів мед. Ун-т", Каф. педіатрії. - Вітебськ: ВГМУ, 2005. - 9 с. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11033.

2003

16. Новіков, Д. К. Алергія на ліки і медикаменти [Електронний ресурс]: навч. посібник для студентів-субординаторов мед. ун-тов і лікарів фак. підвищення кваліфікації фахівців / Д. К. Новиков, В. І. Новикова, П. Д. Новіков; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т. - Вітебськ: [ВГМУ], 2003. - 79 с. - Библиогр .: с. 79. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/7403.

17. Пропедевтика дитячих хвороб [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник для студентів 4-5 курсів лікувально-профіл. фак. / В. І. Новикова [и др.]; М-во освіти Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т. - Вітебськ: ВГМУ, 2003. - 91 с. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11031.

2000

18. Перелік практичних навичок і опис їх виконання для студентів лікувально-профілактичного факультету з педіатрії з курсом дитячих інфекцій, дитячої хірургії, травматології та ортопедії [Електронний ресурс] / В. І. Новикова [и др.]; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т, Каф. педіатрії з курсом дет. інфекцій. - Вітебськ: [ВГМУ], 2000. - 41 с. - Библиогр .: с. 41. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11034.

1998

19. Новіков, П. Д. Бронхіти у дітей [Електронний ресурс] / П. Д. Новиков, В. І. Новикова. - Вітебськ, 1998. - 153 с. - Бібліогр .: с.149-152. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11062.

Публікації в збірниках і періодичній пресі

2017

20. Журавльова, Л. Н. Роль антенатальних і інтранатальних чинників у формуванні неонатальної пневмонії [Електронний ресурс] / Л. Н. Журавльова, В. І. Новикова // Охорона материнства і дитинства. - 2017. - № 1 (29). - С. 36-39. - Библиогр .: с. 38-39 (12 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12789.

21. Мініна, Е. С. Аналіз ефективності лікування дітей з атопічною бронхіальною астмою шляхом анкетування [Електронний ресурс] / Є. С. Мініна, В. І. Новикова, А. І. Голубєва // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 270-272. - Библиогр .: с. 272 (5 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12315.

2016

22. Мініна, Е. С. Оцінка клінічної ефективності аутосеротерапіі при атопічної бронхіальній астмі у дітей [Електронний ресурс] / Є. С. Мініна, В. І. Новикова // Охорона материнства і дитинства. - 2016. - № 1 (27). - С. 20-25. - Библиогр .: с. 24-25 (15 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11188.

2014

23. Новикова, В. І. Гетерогенность алергії при бронхіальній астмі у дітей [Електронний ресурс] / В. І. Новикова, П. Д. Новиков, Н. Д. Титова // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2014. - Т. 13, № 4. - С. 110-116. - Библиогр .: с. 116 (20 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/6747.

24. Новикова, В. І. Патогенетична терапія дітей з синдромом бронхіальної обструкції [Електронний ресурс] / В. І. Новикова, Ю. М. Деркач // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 69-ї наук. сес. співр. ун-ту, 29-30 січ. 2014 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 163-164. - Библиогр .: с. 164 (4 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/4021.

2013

25. Новикова, В. І. Клініко-імунологічна характеристика дітей з обструктивним бронхітом [Електронний ресурс] / В. І. Новикова, Є. С. Мініна // Охорона материнства і дитинства. - 2013. - № 1 (21). - С. 6-9. - Библиогр .: с. 9 (7 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/5172.

2011

26. Удосконалення системи підготовки медичних кадрів [Електронний ресурс] / І. М. Лисенко [та ін.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 66-ї наук. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2011 року - Вітебськ: ВГМУ, 2011. - С. 315-316. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/10063. - Авт. також: В. І. Новикова, Г. К. Баркун, О. В. Лисенко.

2010

27. Характеристика гормонального статусу дітей грудного віку з гострими пневмоніями і бронхітами [Електронний ресурс] / Т. М. Рябова [и др.] // Охорона материнства і дитинства. - 2010. - № 2 (16). - С. 28-31. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/7688. - Авт. також: І. М. Лисенко, В. І. Новикова, Л. І. Жукова.

2009

28. Гострі бронхіти і пневмонії у дітей грудного віку: особливості иммуноглобулинового статусу [Електронний ресурс] / Т. М. Рябова [и др.] // Охорона материнства і дитинства. - 2009. - № 2 (14). - С. 48-51. - Библиогр .: с. 51 (8 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8009. - Авт. також: І. М. Лисенко, В. І. Новикова, Л. І. Жукова.