Кафедра "Біохімія та біотехнології"

Кафедра біологічної хімії була відкрита в жовтні 1959 р надалі вона була реорганізована в кафедру біологічної і органічної хімії БГФ. У 1994 році в зв'язку з відкриттям хімічного відділення БГФ в 1993 р від кафедри відбрунькувалися кафедра ВМС і органічної хімії і кафедра знову стала називатися «Кафедра біологічної хімії».

У 2008 в результаті реструктуризації факультету відбулося об'єднання кафедри біохімії з кафедрою ВМС і органічної хімії. Але в 2012 році кафедра знову була відновлена ​​в самостійному статусі як «Кафедра біохімії та біотехнології» (Наказ №568-ОД від 31.05.2012). Завідувачем кафедри знову став професор д.б.н. Кершенгольц Б.М.

У 2011 році була організована УНТЛ «МЕХАНОХІМІЧНО біотехнології», яка увійшла до складу кафедри біохімії та біотехнології. З 2011 р в складі кафедри також працює навчально-наукова лабораторія «Біохімія організмів криолитозони» (Наказ №731-ОД від 30.09.2011). В даний час ППС кафедри складають к.б.н. доцент Кузьміна С.С. (Зав.кафедрою), д.б.н. професор Кершенгольц Б.М., д.б.н. професор Сазонов М.М., д.б.н. професор Миронова Г.Є., к.б.н. доцент Соловйова М.І., к.фарм.н. доцент Чирикова Н.К., к.п.н. доцент Аньшакова В.В., к.б.н. доцент Хлібний Е.С., ст.преп. Находкін С.С. Навчально-допоміжний персонал: зав.лабораторією Аверенская А.Д., зав.лабораторією Михайлова М.М., лаборанти Платонова М.М., Ксенофонтова Т.І. Співробітники УНТЛ «МЕХАНОХІМІЧНО біотехнології»: зав., К.п.н., доцент Аньшакова В.В., гл.спеціаліст Степанова А.В., фахівці, аспіранти Наумова К.М. І Смагулова А.Ш., інженер Васильєв П.П., лаборант, здобувач Уваров Д.М. Співробітники УНЛ «Біохімія організмів криолитозони»: зав., Д.б.н., професор Миронова Г.Є., інженер Григор'єва О.О.

О

Цілі кафедри - це впровадження інноваційних методів навчання з використанням компетентнісного підходу в області природно-наукової освіти, розвиток науково-дослідницької діяльності кафедри, в тому числі в галузі біотехнологій, підвищення кваліфікації співробітників кафедри, розвиток співробітництва з суміжними навчальними та науковими підрозділами та інститутами.

Завданнями кафедри є вдосконалення навчального процесу, застосування БРС в навчанні студентів з урахуванням специфіки дисциплін і спеціальностей, збільшення числа кандидатів і докторів наук, забезпечення навчальних лабораторій кафедри необхідним обладнанням і витратним матеріалом, збереження ділової дружньої атмосфери між співробітниками кафедри, розвиток інноваційної діяльності в області біотехнології.

Стратегія розвитку кафедри будується з урахуванням сучасних позитивних тенденцій і вимог часу в поєднанні з принципом наступності, збереження раніше досягнутого в рамках сформованих традицій кафедри і факультету (інституту). Концепція розвитку кафедри має на увазі вдосконалення організаційної, навчально-виховної, методичної роботи, розширення науково-дослідної та інноваційної діяльності. Навчання студентів орієнтоване на формування у них компетенцій: природничо-наукової, аналітичної, інноваційної, освітньої. Забезпечення освітніх програм спеціальностей МІ і ХО ІЄН, напрямків БО ІЄН і ІФКіС реалізується кафедрою шляхом закріплення навчальних дисциплін: біохімія, біохімія людини, молекулярна біологія, гистохимія, основи біотехнології, синергетика, спецкурси для спеціальності «фундаментальна і прикладна хімія» та напряму «хімічна технологія ».

склад кафедри

Зав. Кафедрою - к.б.н. доцент Кузьміна Саргилана Семенівна

Професор, доктор біологічних наук Сазонов Микола Микитович

Професор, доктор біологічних наук Миронова Галина Єгорівна

Професор 0,5 ставки (зовнішній сумісник), д.б.н. Кершенгольц Борис Мойсейович

Доцент, к.б.н. Соловйова Маріанна Иннокентьевна

Доцент, к.фарм.н. Чирикова НадеждаКонстантіновна

Доцент на 0,5 ставки (внутрішній сумісник), к.п.н. Аньшакова Віра Володимирівна

Доцент на 0,25 ставки (зовнішній сумісник), к.б.н. Хлібний Юхим Сергійович

Старший викладач на 0,5 ставки (внутрішній сумісник) Находкін Сергій Сергійович

УВП

зав.лабораторией Аверенская Анна Дмитрівна

зав.лабораторией Михайлова Марія Миколаївна

лаборант Платонова Надія Микитівна

лаборант Ксенофонтова Туйаара Іванівна

Навчально-науково-технологічна лабораторія "МЕХАНОХІМІЧНО біотехнології":