Кафедра управління інформаційною безпекою

Про кафедру | співробітники | студентам | аспірантам

Наша історія починається в 1999 році, коли була створена кафедра інформаційної безпеки Наша історія починається в 1999 році, коли була створена кафедра інформаційної безпеки. У 2016 році в результаті її об'єднання з кафедрою права з'явилася кафедра інформаційно-правового забезпечення безпеки. З 1 вересня 2017 року кафедра знову переформатується і отримує нову назву - кафедра управління інформаційною безпекою.

В даний час кафедра готує випускників (бакалаврів) за спеціальностями 10.03.01 «Інформаційна безпека» та 10.05.05. «Безпека інформаційних технологій в правоохоронній сфері».

Область професійної діяльності випускників спеціальності 10.03.01 «Інформаційна безпека» включає сфери науки, техніки і технології, що охоплюють сукупність проблем, пов'язаних із забезпеченням захищеності об'єктів інформатизації в умовах існування загроз в інформаційній сфері.

Область професійної діяльності випускників спеціальності 10.05.05. «Безпека інформаційних технологій в правоохоронній сфері» включає сфери науки, техніки і технології, що охоплюють сукупність проблем, пов'язаних з інформаційно-аналітичним забезпеченням правоохоронної діяльності, забезпеченням безпеки інформаційних технологій в правоохоронній сфері.

Навчання на кафедрі проходять студенти очної форми навчання. Загальна кількість учнів перевищує 250 студентів.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі

Спеціальність 10.03.01 «Інформаційна безпека»:

Інформатика, теорія ймовірностей і математична статистика, теорія інформації, дискретна математика, основи інформаційної безпеки, організаційне і правове забезпечення інформаційної безпеки, технічний захист інформації, основи управління інформаційною безпекою, документознавство, інформаційні технології, інформаційні процеси і системи, економіка захисту інформації, математична логіка і теорія алгоритмів, інформаційно-аналітична діяльність щодо забезпечення комплексної безпеки, правова про рана результатів інтелектуальної діяльності, документаційне забезпечення управління, засоби і системи технічного забезпечення, обробки, зберігання та передачі інформації, кадрова безпека на підприємстві, електронний документообіг;

Спеціальність 10.05.05 «Безпека інформаційних технологій в правоохоронній сфері»:

Прикладна математика, математичні основи обробки інформації, інформатика та інформаційні технології в правоохоронній діяльності, теорія інформаційної безпеки і методологія захисту інформації, інформаційне право, правовий захист інформації, документознавство, технології захищеного документообігу, психологія впливу, міжнародні і російські акти і стандарти з інформаційної безпеки, захист персональних даних, управління інформаційною безпекою, системи захисту інформації в провідних закордон их країнах, історія та сучасна система захисту інформації в Росії, інформаційна безпека автоматизованих систем, правова охорона результатів інтелектуальної діяльності, організація і управління службою захисту інформації, електронний документообіг, інформаційно-аналітична діяльність щодо забезпечення комплексної безпеки.

Основний науковий напрямок діяльності кафедри - вдосконалення управління інформаційною безпекою в сучасних умовах.

Колектив кафедри управління інформаційною безпекою прагне до безперервного розвитку своїх професійних якостей. У той же час викладачі кафедри ведуть роботу з розвитку студентської науки. З цією метою організовані наукові семінари та конференції для студентів і молодих вчених, на яких розглядаються актуальні питання управління інформаційною безпекою в сучасному світі.