Всеукраїнська громадська організація "АСОЦІАЦІЯ фармакології УКРАЇНИ"

Асоціація фармакологів України створена в жовтні 2001 року рішенням установчих зборів представників науково-освітньої фармакологічної громадськості на II Національному з'їзді фармакологів України в Дніпропетровську з ініціативи академіка АМН України О

Асоціація фармакологів України створена в жовтні 2001 року рішенням установчих зборів представників науково-освітньої фармакологічної громадськості на II Національному з'їзді фармакологів України в Дніпропетровську з ініціативи академіка АМН України О.В. Стефанова. Останній раз її керівні органи були переобрані на IV Національному з'їзді фармакологів (м.Київ, 10-12 жовтня 2011 року)

Президент Асоціації

Бухтіарова Тетяна Анатоліївна, д. Мед н., Чл.-кор НАМНУ

Віце-президенти Асоціації

Григор'єва Ганна Савівна, д.х.н.

Кресюн Валентин Йосипович, д.м.н, проф., Чл.-кор НАМНУ

Секретар Ради Асоціації

Шаяхметова Анна Михайлівна, к.б.н.

скарбник Асоціації

Бойцова Людмила Василівна, к.б.н.

члени Ради

Беленічев Ігор Федорович, д.мед.н.. н, проф.
Головенко Микола Якович, д.біол.н., проф., Акад. НАМ НУ
Зупанець Ігор Альбертович, д.м.н., проф.
Лук'янчук Віктор Дмитрович, д. Мед., Н., Проф.
Мамчур Віталій Йосипович, д. Мед., Н., Проф.
Маслова Наталія Федорівна, д. Біол., Н., Проф.
Полевик Ігор Венедиктович, к.м.н ..
Посохова Катерина Андріївна, д. Мед., Н., Проф.
Ципкун Анатолій Григорович, д. Мед., Н., Проф.
Чекман Іван Сергійович, д. Мед., Н., Проф., Чл.-кор НАМНУ

Ревізійна комісія в складі:

Бобирєв Віктор Миколайович
Годован Владлена Володимирівна, д. Мед., Н., Проф.
Звягінцева Тетяна Володимирівна, д. Мед., Н., Проф.
Степанюк Георгій Іванович, д. Мед., Н., Проф.
Шеремета Лідія Миколаївна, д. Мед., Н., Проф.

Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію як Всеукраїнську громадську організацію і затвердило її Статут (свідоцтво № +1791 від 27.05.2002 р).

На момент утворення, Асоціація налічувала 236 членів, на сьогодні її кількісний склад зріс майже вдвічі.

Основою Асоціації є 14 регіональних відділень, діяльність яких спрямована на максимальну реалізацію творчого потенціалу її членів у вирішенні актуальних фундаментальних і прикладних проблем фармакології.

До складу Асоціації також входять два колективних члена - ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України" і ДП "Державний експертний центр МОЗ України".

Основними завданнями Асоціації є координація наукових досліджень і навчального процесу з фундаментальної та клінічної фармакології в науково-дослідних установах і вищих медичних навчальних закладах, підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації, розширення і поглиблення спеціальних знань; пропаганда і розвиток кращих традицій української фармакологічної школи, сприяння впровадженню в медичну практику нових вітчизняних лікарських засобів, формування незалежного мислення, розвитку творчості та новаторства фахівців у галузі фармакології.

Асоціація приділяє багато уваги впровадженню сучасних методів викладання фармакології та клінічної фармакології. Значною мірою цьому сприяє те, що 15 завідуючих кафедрами фармакології провідних медичних університетів України є активними членами Асоціації.

Асоціація постійно займається питаннями професійної підготовки молодих вчених-фармакологів. Значна підтримка надається організації Національних шкіл молодих вчених-фармакологів України, традиції яких були закладені ще в 90-х роках минулого століття директором Інституту фармакології і токсикології АМН України академіком А.В. Стефанова. Їх наукові програми, що складаються з доповідей відомих вчених з різних країн, присвячені актуальним проблемам фармакології та суміжних дисциплін. Учасниками 9-ти проведених шкіл були близько 900 вчених. Атмосфера невимушеного спілкування слухачів з лекторами сприяє обміну досвідом та інформацією, сприйняття нових ідей і наступності поколінь.

Першочергова увага Асоціація постійно приділяє професійній підготовці молодих вчених. Проводяться конкурси молодих вчених на кращу наукову публікацію і Національні школи молодих-вчених фармакологів України. У них беруть участь молоді науковці, аспіранти та студенти, для багатьох з них співпраця з Асоціацією - це відправний момент щодо початку наукової біографії.

Визнаючи своєчасність і безальтернативність гармонізації доклінічних і клінічних досліджень лікарських засобів в Україні з міжнародними стандартами, Асоціація бере участь в підготовці персоналу щодо впровадження принципів Належної лабораторної практики (GLP), належної клінічної практики (GCP) і системи фармакологічного нагляду. Починаючи з 2002 року в цих заходах взяли участь понад 500 фахівців з усіх регіонів України.

Розглядаючи клінічну фармакологію як фундаментальну основу доказової медицини та раціонального застосування лікарських засобів, в 2008 році в структурі Асоціації створено секцію клінічної фармакології. Це сприяє, особливо актуального для України, прогресу розвитку методики викладання клінічної фармакології, фармакокінетики досліджень на атестованих клінічних базах і т.п.

Асоціація підтримує участь своїх членів в провідних наукових форумах з проблем фармакології, лікарської токсикології та систему експертизи ліків, як в Україні, так і за кордоном.

Асоціація є співвласником і співвидавцем періодичного наукового журналу «Фармакологія і лікарська токсикологія" (до 2007 року - "Ліки"), який публікує оригінальні результати досліджень в області медичних і біологічних наук. Досвід і знання фармакологів України відкриті і широко використовуються фармацевтичними підприємствами при створенні нових лікарських засобів. Члени Асоціації висвітлюють питання якості, безпеки та ефективності медичних препаратів в засобах масової інформації.

Асоціація провела 16 конференцій та семінарів з метою підвищення кваліфікації фахівців і координації наукових досліджень. Тільки в рамках наукової програми III Національного з'їзду фармакологів України (2006 р) заслухано понад 120 доповідей делегатів від Асоціації з актуальних проблем фундаментальної та клінічної фармакології і лікарської токсикології.

У 2009 році ВГО "Асоціація фармакологів України" отримала статус повноправного члена IUPHAR. У світлі цієї події перед Асоціацією відкриваються перспективи співпраці зі світовим фармакологічним співтовариством і можливість реалізації довгострокових планів.

IUPHAR http://www.iuphar.org