Аспірантура і армія

  1. Армія в законі
  2. Підстава звільнення від призову
  3. Звільнення від служби в армії

Армія в законі   Може ця стаття викличе безліч питань і протиріч, але, на мій погляд, відстрочка від армії в Росії на сьогоднішній день займає розуми не тільки наших законодавців, які з кожним новим законопроектом посилюють вимоги до призовників, а й самих призовників, які не бачать себе ( та й не хочуть опинитися) в рядах солдатів і офіцерів

Армія в законі

Може ця стаття викличе безліч питань і протиріч, але, на мій погляд, відстрочка від армії в Росії на сьогоднішній день займає розуми не тільки наших законодавців, які з кожним новим законопроектом посилюють вимоги до призовників, а й самих призовників, які не бачать себе ( та й не хочуть опинитися) в рядах солдатів і офіцерів.
АЛЕ, спочатку визначимося в «поняттях»! Дуже важливі моменти в даній статті будуть окремо виділені.

Отже, Військовий обов'язок встановлена з метою реалізації громадянами Російської Федерації обов'язки щодо захисту Вітчизни, встановленої п.1 ст. 59 Конституції Російської Федерації.
Метою військовий обов'язок є забезпечення Збройних Сил, інших військ, військових формувань і органів особовим складом в мирний час, а також у період мобілізаційного розгортання, в період воєнного стану та у воєнний час.

Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території Російської Федерації.
Коментованим Законом вирішене питання про нерозповсюдження військового обов'язку (військовому обліку) на громадян Російської Федерації, які проживають за межами території Російської Федерації, які постійно проживають за межами Російської Федерації. Однак чинним законодавством не уточнено, хто зізнається "постійно проживають за межами Російської Федерації" (чи будуть визнаватися, наприклад, такими спільно проживають діти дипломатичних працівників, торгових представників та інших осіб, які за характером роботи змушені тривалий час перебувати за межами Російської Федерації, а також громадяни, які мають постійне місце проживання).

Первісна постановка на військовий облік громадян чоловічої статі здійснюється в період з 1 січня по 31 березня в рік досягнення ними віку 17 років комісією з постановки громадян на військовий облік, створюваної в районі, місті без районного поділу чи іншому рівному їм муніципальній (адміністративно-територіальному) освіті.

Призову на військову службу підлягають:

  1. Громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, котрі перебувають чи зобов'язані перебувати на військовому обліку і не перебувають в запасі (далі - громадяни, які не перебувають в запасі)
  2. Громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, які закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти і зараховані в запас з присвоєнням військового звання офіцера (далі - громадяни, зараховані в запас з присвоєнням військового звання офіцера).

Підстава звільнення від призову

На військову службу не призиваються громадяни, які відповідно до Федерального законодавством звільнені від виконання військового обов'язку, призову на військову службу, громадяни, яким надано відстрочку від призову на військову службу, а також громадяни, які не підлягають призову на військову службу.

На сьогоднішній день передбачає п'ять підстав звільнення громадян від призову на військову службу. Розглянемо ці підстави більш детально, а також представимо можливі проблеми і наслідки в наступній тбліце.

Підстава звільнення від призову

Можливість ухилення від призову

Можливі наслідки і проблеми *

1

Непридатність (обмежена придатність) за станом здоров'я

Отримання (купівля) довідки про стан здоров'я

Виявлення фальсифікації, адміністративна, цивільна і навіть кримінальна (ст.328 КК РФ) відповідальність

2

Проходження військової служби на момент призову або раніше (в тому числі і в іншій державі)

Виписка з облікового військового документа з завіреним в установленому порядку перекладом на російську мову або довідка з військової частини, в якій громадянин проходив військову службу, з таким же чином завіреним її перекладом

Неправильне оформлення виписки, відсутність нотаріального посвідчення, помилки в документації з боку інших держав

3

Проходження альтернативної цивільної служби
Умовою такої заміни є протиріччя несення військової служби переконанням чи віросповіданням даної особи, а також якщо громадянин відноситься до корінного малому народу, веде традиційний спосіб життя, здійснює традиційне господарювання і займається традиційними промислами.

Заява про заміну військової служби за призовом альтернативної громадянської службою, численні довідки, виписки і пр.документи

Ще практично не застосовується, дані відсутні

4

Наявність у громадянина наукового ступеня (кандидата або доктора наук)

Надходження (прикріплення до) аспірантурі, захист кандидатської дисертації або захист докторської дисертації

Відрахування з аспірантури, складності в здачі іспиту та захисту наукового дослідження, проблеми з оформленням документації, використання освітніх послуг МВАК (не плутати з ВАК !)

5

У зв'язку з сімейними обставинами (якщо загибель (смерть) батька, матері, рідного брата, рідної сестри громадянина пов'язана з виконанням ними обов'язків військової служби).

Без коментарів

Без коментарів

* Випадки з повсякденної практики ухилення від служби

В силу того, що, як правило, 2-й, 3-й і 5-й варіанти ухилень використовуються призовниками дуже рідко, тому, на мою думку, доцільно розглянути 1-й і 3-й варіанти.
Отже, перший варіант орієнтований на отримання довідки про стан здоров'я, яке не відповідає нормам служби. Як відомо, в умовах російської дійсності (корупція, хабарництво, супроводжуване неухильної боротьбою правоохоронних органів з даної "напастю") даний варіант ухилення виступає найпоширенішим і "широко визнаним". Але даний варіант має і безліч недоліків, в тому числі і відсутність будь-яких гарантій, і якщо пощастить - виписка так званого "вовчого квитка".

Звільнення від служби в армії

Але, є й інший шлях, заснований на прагненні до навчання і підвищення своєї освіти. Так, згідно зі статтею 23 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" громадяни, які мають вчений ступінь кандидата наук або доктора наук, мають право на звільнення від призову на військову службу.
Держава, надаючи громадянину Росії, який має наукову ступінь кандидата наук або доктора наук, право на звільнення від призову на військову службу, переслідує дві взаємозалежні між собою основні цілі. Перша з них - вдосконалення освіти в Російській Федерації.

Відповідно до ч.5 ст.43 Конституції РФ Російська Федерація встановлює федеральні державні освітні стандарти, підтримує різні форми освіти і самоосвіти. Крім того, Російська Федерація проголошує галузь освіти пріоритетною (ст.1 Закону РФ "Про освіту"). Зміст освіти має забезпечувати відтворення і розвиток кадрового потенціалу суспільства (п.2 ст.14 Закону РФ "Про освіту"). Одним із принципів державної політики в галузі вищої та післявузівської професійної освіти є державна підтримка підготовки фахівців, пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі вищої та післявузівської професійної освіти (подп.5 п.1 ст.2 Федерального закону "Про вищу і післявузівську професійну освіту "). У зв'язку з цим слід зазначити, що вимоги до дисертації визначаються державних освітніх стандартів вищої і післявузівської професійної освіти (п.10 ст.11 Федерального закону "Про вищу і післявузівську професійну освіту"). Відповідно до п.8 ст.19 Федерального закону "Про вищу і післявузівську професійну освіту" громадянам, які отримують фундаментальну наукову, професійну освіту в мають державну акредитацію державних вищих навчальних закладах та наукових установах, що мають ліцензії на ведення освітньої діяльності за освітніми програмами післявузівської професійної освіти, надаються відстрочки від призову на військову службу на період навчання і захисту кваліфікаційних робіт. Однією з головних завдань вищого навчального закладу є організація і проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень та інших науково-технічних, дослідно-конструкторських робіт, в тому числі з проблем освіти (п.6 Типового положення про освітній установі вищої професійної освіти (вищому навчальному закладі) Російської Федерації).

Друга мета звільнення громадянина Російської Федерації, що має вчений ступінь кандидата наук або доктора наук, від призову на військову службу - вдосконалення науково-дослідної та науково-технічної діяльності (наукова (науково-дослідна) діяльність - діяльність, спрямована на отримання нових знань, в тому числі:

  • фундаментальні наукові дослідження - експериментальна чи теоретична діяльність, спрямована на отримання нових знань про основні закономірності будови, функціонування і розвитку людини, суспільства, навколишнього природного середовища;
  • прикладні наукові дослідження - дослідження, спрямовані переважно на застосування нових знань для досягнення практичних цілей і вирішення конкретних завдань.

Важливою умовою для набуття права на звільнення від призову на військову службу на підставі отримання наукового ступеня кандидата наук або доктора наук є та обставина, відповідно до якого вищеназвана ступінь повинна бути передбачена державною системою атестації. Необхідно відзначити, що вчений ступінь доктора наук присуджується Вищою атестаційною комісією (ВАК Росії) на підставі клопотання вченої ради, прийнятого після публічного захисту дисертації здобувачем, які мають вищу або фундаментальну наукову, професійну освіту, і з урахуванням висновку відповідного експертної ради ВАКу Росії. У той же час, вчений ступінь кандидата наук присуджується дисертаційним радою на підставі прилюдного захисту дисертації здобувачем, які мають вищу або фундаментальну наукову, професійну освіту. ВАК Росії має повноваження щодо вибіркової перевірки атестаційних справ та дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата наук і скасування прийнятих дисертаційними радами рішень у випадках грубого порушення встановленого порядку захисту дисертацій. Докторам наук і кандидатам наук видаються дипломи встановленого зразка.

Основною ланкою системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є дисертаційні ради, що діють на громадських засадах. Вони створюються ВАКом Росії в широко відомих своїми досягненнями у відповідній галузі знань вищих навчальних закладах, наукових, науково-дослідних і науково-виробничих організаціях на підставі клопотань зазначених організацій (в бюджетних установах і організаціях- за погодженням із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади або за їх клопотанням). Вищеназвані дисертаційні ради несуть відповідальність за якість і об'єктивність експертизи дисертацій, а також за обґрунтованість прийнятих рішень, покликані забезпечувати високий рівень вимог при атестації. Слід зазначити, що ВАК Росії контролює і переглядає мережу спеціалізованих учених рад по кожній науковій спеціальності з урахуванням змін, внесених в номенклатуру спеціальностей наукових працівників. При цьому в разі грубих порушень встановленого порядку захисту дисертацій ВАК Росії вправі тимчасово припиняти діяльність спеціалізованих учених рад або повністю її припиняти.

Необхідно відзначити, що рішення про присудження наукового ступеня кандидата наук набирає чинності з дати рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення ВАКом Росії про видачу диплома кандидата наук. Рішення про присудження наукового ступеня доктора наук набуває чинності з дати прийняття рішення ВАКом Росії.

Громадяни Російської Федерації, які отримали вчений ступінь кандидата наук або доктора наук, яка не передбачена державною системою атестації, немають права на звільнення від призову на військову службу. Як приклад тут можна навести діяльність Вищої міжакадемічного атестаційної комісії (ВМАК), створеної Вищим експертно-кваліфікаційними комітетом (ВЕКК) і наділеною їм повноваженнями "про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, а також присвоєння вчених звань професора і доцента з видачею дипломів і атестатів встановленого зразка "Наукові ступені кандидата наук і доктора наук, які присуджені ВМАК або іншою організацією (крім ВАКу Росії), не дають громадянину Російської Федерації право на звільнення від призову на військову службу, так як вищеназвані наукові ступені не передбачені державною системою атестації.
При розгляді питання про звільнення громадянина, який має вчений ступінь кандидата або доктора наук, від призову на військову службу, призовної комісії видається документ, що підтверджує наявність у нього наукового ступеня.

Отже, як з'ясувалося, звільнення від військової служби не завжди має на меті нелегальної купівлі довідок, дачі хабарів і інших аморальних вчинків. Росії потрібні нові ідеї, наукові дослідження, розвиток зовнішньоекономічних відносин та рішення загальних інтеграційних питань. А дані аспекти, як відомо, поняття несумісні з військовою службою.
У зв'язку з виявленими компетенціями можна виділити два найбільш оптимальних варіанти вирішення проблеми з призовом до армії. Спробуємо сформулювати їх у контексті можливої ​​співпраці з нашою компанією. Також варто відзначити, що використання даних методів в сукупності забезпечить 100% гарантію звільнення від служби і, крім того, дозволить отримати значні вигоди з усього цього процесу.

Варіанти вирішення проблеми з призовом до армії

Варіант 1. Отримання ступеня кандидата або доктора наук

Варіант 2. Отримання постійного місця проживання за кордоном

Вирішення питання:
1. Пошук аспірантури (докторантури)
2. Надходження в (прикріплення до) аспірантуру (е) (докторантуру (е))
3. Написання дисертації, статей і автореферату
4. Захист
5. Присудження ступеня

Рішення [питання] вирішення проблеми із закликом:
1. Відкриття компанії за кордоном, вкл. підготовку і підписання установчих документів
надання юридичної адреси фірми, надання виконавчого директора,
реєстрацію фірми, легалізацію необхідних документів
2. Оформлення документів на отримання ВНЖ, ПМЖ
3. Продовження ВНЖ, можливість отримання громадянства.

можливості:
1-й і 3-й пункти наша компанія готова виконати без вашої участі
Для здійснення 2-го пункту ми пропонуємо програму підготовки до вступу до аспірантури або докторантури
Для здійснення 4-го пункту ми пропонуємо програму індивідуальної підготовки до захисту
5-й пункт здійснюється ВАКом і не залежить від нашого з вами участі
УВАГА! Даний варіант вирішення проблеми підходить всім бажаючим, які мають вищу професійну освіту, отриманої в Росії.

можливості:
Виконання всіх пунктів "під ключ"
Ми співпрацюємо з кращими адвокатами з потрібних нас областям права в Європі, хорошими бухгалтерами та аудиторами, будівельними компаніями, консалтинговими фірмами

УВАГА! Даний варіант вирішення проблеми не дає 100% гарантії особам, які мають судимість, а також заборона на відвідування країн Європейського союзу!
Також даний варіант не підходить патріотам нашої Батьківщини.

результат:
1. Отримання ступеня
2. Звільнення від військової служби
3. Можливість просування в кар'єрі, яку забезпечує здобуття ступеня
4. Подальшого отримання ступеня доктора наук

результат:
1. Отримання ПМЖ (за бажанням подача на громадянство)
2. Звільнення від військової служби
3. Можливість розвитку зарубіжної компанії, іпотечного та іншого кредитування, вільного переміщення по країнах ЄС, можливість медичного забезпечення та безкоштовного забезпечення в Європі, право лізингових правовідносин і покупки нерухомості і т.д.

Вартість вирішення проблеми з призовом до армії залежить від того комплексу послуг, що надаються, який розробляється в кожному індивідуальному випадку. За додатковою інформацією слід звертатися до менеджерів нашої компанії за координатами, вказаними на нашому сайті.