Центр арабських і ісламських досліджень

 1. Участь в фундаментальних дослідженнях Президії РАН і ОІФН РАН:
 2. нагороди:
 3. Новини підрозділи
 4. нові статті
 5. «Нетиповий» тероризм в етноконфесійних конфлікті в Іраку (на прикладі ситуації навколо теракту в м...
 6. Перемога, рівносильна поразці: про що мовчать руїни Мосула
 7. Нурі аль-Малікі запропонував Росії посилити свій вплив в Іраку
 8. Аль-Азхар і Арабська весна

Система роботи ЦАІІ, його цілі, завдання, методологія роботи Центру, так само як і його внутрішня структура і форми презентації результатів роботи задаються двома принциповими обставинами.

Перше: необхідність поєднання прикладних досліджень з фундаментальними.

Друге: міждисциплінарність і комплексність дослідницьких програм при зростаючій диференціації наукового знання.

Перша обставина визначає основні параметри діяльності. Кожен напрямок дослідницької роботи може вестися на трьох основних рівнях:

 • моніторинг поточної ситуації і відповідно оперативна аналітика, що відповідає практичним потребам російського суспільства і держави;
 • середній рівень досліджень, на якому результати моніторингу систематизуються і концептуалізуються, вводяться в широкий історичний контекст, набувають теоретичну і методологічну значимість;
 • глибинний рівень досліджень передбачає виявлення фундаментальних основ розглянутих процесів і структур, їх аналіз в феноменологічної і тривалій історичній перспективі.

З огляду на обмеженість ресурсів, коло питань, що розглядаються задається саме першим рівнем, тобто прикладної необхідністю, в той час як досягнення глибинного рівня досліджень стає найважливішою метою всієї роботи.

Прагматизм і фундаментальність стають, таким чином, визначальними принципами роботи ЦАІІ.

Зміст роботи ЦАІІ

Міждисциплінарність і комплексність нарівні з існуючою дослідницької традицією визначають зміст роботи ЦАІІ, в якому виділяються п'ять основних напрямків: політичне, соціальне, економічне, гуманітарне та ісламознавчих, кожне з яких поєднує в собі історичне і феноменологічне вимірювання.

Ці п'ять, існуючих сьогодні в ЦАІІ, напрямків досліджень в перспективі можуть і повинні бути розширені, зокрема, в сферу культурології.

В рамках всіх цих напрямків реалізуються різні аспекти спільних дослідницьких тем.

На сьогоднішній день таких тем три.

Перша тема: Традиція, трансформація і революція в арабо-мусульманської цивілізації.

На верхньому рівні її дослідження передбачає постійний моніторинг політичної та гуманітарної життя, соціальних процесів, економічної динаміки розвитку арабського світу, а також актуальних проблем релігійного життя арабо-мусульманських спільнот.

На середньому рівні вона передбачає вивчення закономірностей і шляхів трансформації політичних систем арабських держав, основ політичної культури арабо-мусульманських громад, проблем соціально-економічної модернізації, суспільних відносин і суспільної думки в арабо-мусульманську культуру.

Нарешті, на глибинному рівні розглядаються такі проблеми як таклід і иджтихад в ісламі, проблема влади, держави, суспільства в арабо-мусульманську культуру, проблема тлумачення священних текстів ісламу та їх політичної інструменталізації і т.д.

Друга тема: Єдність і множинність арабо-мусульманської цивілізації.

На верхньому рівні розглядаються актуальні проблеми регіональних відносин в арабському світі, зовнішня політика окремих держав, регіональних об'єднань і організацій, загальнорегіональному і країнові аспекти господарського розвитку і т.д.

На середньому рівні: в історичній перспективі розглядаються проблеми регіонального розвитку і регіональної безпеки, міжрегіональні зв'язки Арабського світу, ведуться історико-компаративістські дослідження арабського світу, вивчення політичної і соціально-економічної історії окремих країн; економічна диференціація арабських країн; різні форми побутування ісламу.

На глибинному рівні проблема єдності і множинності в арабо-мусульманську культуру передбачає визначення її базових і суплементарних елементів.

Третя тема: Росія - Арабський світ - іслам.

Ця тема передбачає на верхньому рівні оперативний аналіз відносин РФ як з окремими арабськими країнами, регіональними організаціями та об'єднаннями.

На середньому рівні - дослідження історії двосторонніх відносин, визначення місця держав Арабського Сходу в зовнішній політиці Росії (і навпаки), аналіз проблем взаємовпливу арабо-мусульманської і російської культур.

На глибинному рівні проводяться компаративні дослідження історичних шляхів розвитку двох цивілізацій.

З огляду на прагматичний імператив роботи ЦАІІ ця тема, в значній мірі, визначає і дослідницькі підходи щодо двох інших.

В рамках кожної з тим дослідження обгрунтовує коментований переклад найважливіших пам'яток арабо-мусульманської культури.

Структура ЦАІІ, форми роботи та презентації результатів.

З огляду на потребу в поєднанні комплексності та багаторівневості досліджень зі зростаючою в арабістики диференціацією, основною формою роботи стають колективні проекти, що виконуються невеликими науковими групами, кожен з яких вписується в загальну дослідницьку тему.

Необхідність інтеграції ЦАІІ в міжнародну наукову спільноту диктує і активний розвиток міжнародних дослідницьких проектів, які виконуються в тісній співпраці з колегами з країн регіону.

Разом з тим, поглиблення змісту досліджень передбачає розширення польової роботи в країнах регіону.

Проміжні результати діяльності проектних груп доповідаються на періодичних семінарах.

Результати індивідуальної роботи авторів обговорюються в рамках постійно діючого методологічного семінару.

Крім того, постійний моніторинг розвитку арабського світу передбачає регулярні країнові огляди.

Запрошення на методологічні семінари та країнові огляди не тільки зацікавлених колег, але також аспірантів і студентів дозволить з часом консолідувати навколо ЦАІІ московське співтовариство арабістів.

Результати колективних досліджень по кожній темі презентуються в декількох форматах паралельно.

Аналіз верхнього рівня передбачає підготовку оперативних документів (аналітичних записок, довідок і т.д.) як для державних відомств, так і для громадських і приватних організацій.

Інша форма - це аналітичні доповіді, публікуються російською та англійською мовами, що становить важливий елемент інтеграції ЦАІІ в міжнародну наукову спільноту.

Як показує практика, ця форма має важливою культуртрегерской функцією, вона виявляється особливо затребуваною як світовим експертним співтовариством, так і зацікавленими представниками громадянського суспільства, влади і бізнесу.

Найбільш фундаментальною формою презентації колективних проектів є колективні монографії, що розробляються в тісній співпраці авторів, і відображають своїм змістом всі три рівні досліджень.

Центр веде важливу роботу по співпраці і координації наукових досліджень з московськими і поруч російських наукових центрів, а також з деякими країнами СНД.

Велика група провідних наукових співробітників Центру систематично співпрацює із засобами масової інформації Росії і зарубіжжя, оперативно відгукується на найважливіші події, які розгортаються в арабському світі, особливо під час Арабського пробудження з 2011 р

Участь в фундаментальних дослідженнях Президії РАН і ОІФН РАН:

Сейранян БГ., Ісаєв В.А. і Філонік А.О. працюють над реалізацією проекту ЦАІІ, включеного до Програми ОІФН РАН «Нації і держави в світовій історії», під назвою «Сучасні арабські монархії: становлення, еволюція і типологія державності», виконання якого розраховане на три роки (2012-2014 рр.).

Участь в міжнародних, федеральних цільових, регіональних програмах, програмах РФФД, а також зарубіжні гранти, державні контракти, контракти з російськими замовниками, міжнародні проекти та угоди із зарубіжними партнерами:

 1. Ібрагім Т. Грант по Федеральної програмі Президії РАН «Традиції та інновації в історії і культурі». 2012-2014.
 2. Ібрагім Т. Грант НАН України «Атомізм і світова культура» (кер. Д. Філос.н. Лисенко В.Г., Інститут філософії РАН).
 3. Кузнецов В.А. Грант НАН України. «Єдність і множинність, частина і ціле: стратегії організації смислового простору в арабо-мусульманську культуру». Номер державної реєстрації проекту: 01201371953. Керівник проекту - академік РАН Смирнов А.В.

Представники ЦАІІ беруть участь в комплексних наукових експедиціях, в тому числі в складі Російсько-єменської комплексної експедиції в Єменської Республіці, один із загонів якої очолює колишній керівник Центру, а з 2009 р - директор Інституту сходознавства В.В. Наумкин.

Співробітники Центру активно взаємодіють з держструктурами (Рада Безпеки РФ, МЗС, Федеральні збори РФ, міністерство юстиції, Громадська палата і т.д.).

Десять співробітників ЦАІІ займаються викладацькою роботою в провідних вузах країни (МДУ, ІСАА, МГИМО, МПДУ, ПСТГУ, РДГУ, ВШЕ, Інституті країн Сходу).

нагороди:

Співробітники ЦАІІ неодноразово нагороджувалися за свою наукову і громадську діяльність. Серед отриманих в останні роки нагород слід зазначити орден «За користь Батьківщині - Золотий хрест» (громадська нагорода), ювілейну медаль «В пам'ять 1000-річчя Казані», премія ім. С.Ф. Ольденбурга за 2009 р Президії РАН, Почесну грамоту Державної Думи РФ за істотний внесок в розвиток співпраці Російської Федерації з державами СНД, грамоту Ради безпеки РФ за активну участь в роботі Наукової ради.

Новини підрозділи

6 грудня 2019 року  Зустріч з керівництвом Університету Малайя  5 грудня 2019 року в м Куала-Лумпур (Малайзія) відбулася зустріч заступника директора ІВ РАН з розвитку, голови Ділової ради зі співробітництва з Малайзією В 6 грудня 2019 року
Зустріч з керівництвом Університету Малайя
5 грудня 2019 року в м Куала-Лумпур (Малайзія) відбулася зустріч заступника директора ІВ РАН з розвитку, голови Ділової ради зі співробітництва з Малайзією В.Н. Саутова і представника Інституту сходознавства РАН, в.н.с. ЦАІІ А.В. Сарабьева з керівництвом Університету Малайя (University of Malaya).

15 червня 2019 року  «Науковий супровід туризму в Палестину»  14 червня 2019 р провідний науковий співробітник ЦАІІ ІВ РАН, к 15 червня 2019 року
«Науковий супровід туризму в Палестину»
14 червня 2019 р провідний науковий співробітник ЦАІІ ІВ РАН, к.і.н. А.В. Сараб виступив з доповіддю «Наукове супроводження туризму в Палестину» на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання співробітництва Росії і Палестини: розвиток релігійного туризму і паломництва на сучасному етапі» (Москва, Імператорська православне палестинське суспільство).

24 квітня 2019 року  Мудрість хадисів біля стін Кремля  Звіт про прочитаних лекціях 24 квітня 2019 року
Мудрість хадисів біля стін Кремля
Звіт про прочитаних лекціях

27 лютого 2019 року  Офіційний візит до Інституту сходознавства РАН делегації лівійської НВО STACO  27 лютого 2019 р організований Центром арабських і ісламських досліджень (ЦАІІ) у співпраці з Руською гуманітарною місією (РГМ), відбувся офіційний візит до Інституту сходознавства РАН делегації лівійської неурядової благодійної організації Шейха Тахіра Аззауі (STACO) 27 лютого 2019 року
Офіційний візит до Інституту сходознавства РАН делегації лівійської НВО STACO
27 лютого 2019 р організований Центром арабських і ісламських досліджень (ЦАІІ) у співпраці з Руською гуманітарною місією (РГМ), відбувся офіційний візит до Інституту сходознавства РАН делегації лівійської неурядової благодійної організації Шейха Тахіра Аззауі (STACO).

14 квітня 2018 року  Розвиток ісламського освіти обговорили ректор КФУ і керівництво Інституту сходознавства РАН  Зустріч відбулася 15 квітня в форматі ділового сніданку 14 квітня 2018 року
Розвиток ісламського освіти обговорили ректор КФУ і керівництво Інституту сходознавства РАН
Зустріч відбулася 15 квітня в форматі ділового сніданку.

27 серпня 2016 року  Міжнародний дискусійний клуб Валдай опублікував наукову доповідь, підготовлений співробітниками Центру арабських і ісламських досліджень ІВ РАН  Близький Схід в епоху випробувань: травми минулого і виклики майбутнього 27 серпня 2016 року
Міжнародний дискусійний клуб Валдай опублікував наукову доповідь, підготовлений співробітниками Центру арабських і ісламських досліджень ІВ РАН
"Близький Схід в епоху випробувань: травми минулого і виклики майбутнього"

1 березня 2016 року  Співробітники Центру арабських і ісламських досліджень ІВ РАН взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції «IR на Близькому Сході: бізнес-стратегії від Ірану до Марокко»  10 лютого 2016 року співробітники Центру арабських і ісламських досліджень Інституту сходознавства РАН і представники Міжнародного клубу близькосхідних досліджень (IMEClub) взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції «IR на Близькому Сході: бізнес-стратегії від Ірану до Марокко», організованої на майданчику Московської біржі 1 березня 2016 року
Співробітники Центру арабських і ісламських досліджень ІВ РАН взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції «IR на Близькому Сході: бізнес-стратегії від Ірану до Марокко»
10 лютого 2016 року співробітники Центру арабських і ісламських досліджень Інституту сходознавства РАН і представники Міжнародного клубу близькосхідних досліджень (IMEClub) взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції «IR на Близькому Сході: бізнес-стратегії від Ірану до Марокко», організованої на майданчику Московської біржі . Така зустріч експертів з представниками російського бізнес-спільноти була обумовлена ​​потребою останніх в пошуку нових партнерів та інвестиційних механізмів в країнах Близького Сходу.

16 грудня 2015 року  Лекція Бориса Долгова про свою відрядженні в Сирійську Арабську Республіку  16 грудня 2015 р Інституті сходознавства РАН, під час обговорення сучасної ситуації в Сирії, з об'ємною лекцією виступив старший науковий співробітник Центру арабських і ісламських досліджень, к 16 грудня 2015 року
Лекція Бориса Долгова про свою відрядженні в Сирійську Арабську Республіку
16 грудня 2015 р Інституті сходознавства РАН, під час обговорення сучасної ситуації в Сирії, з об'ємною лекцією виступив старший науковий співробітник Центру арабських і ісламських досліджень, к.і.н. Долгов Борис Васильович.

13 грудня 2015 року  IX Конференція російських арабістів «Перспективні напрямки арабських досліджень»  16-18 листопада 2015 року в ІВ РАН відбулася IX Конференція російських арабістів «Перспективні напрямки арабських досліджень», організована Центром арабських і ісламських досліджень ІВ РАН 13 грудня 2015 року
IX Конференція російських арабістів «Перспективні напрямки арабських досліджень»
16-18 листопада 2015 року в ІВ РАН відбулася IX Конференція російських арабістів «Перспективні напрямки арабських досліджень», організована Центром арабських і ісламських досліджень ІВ РАН.

26 листопада 2015 року  Круглий стіл «Вплив сирійського конфлікту на Росію: внутрішньополітичний і міжнародний аспекти»  26 листопада 2015 р конференц-залі готелю «Будапешт» пройшов круглий стіл «Вплив сирійського конфлікту на Росію: внутрішньополітичний і міжнародний аспекти» організований Інститутом сходознавства РАН, за сприяння «Фондаподдержкі ісламської культури, науки і освіти» та Міжнародного координаційного центру «Islamica »ІМОІіВ КФУ 26 листопада 2015 року
Круглий стіл «Вплив сирійського конфлікту на Росію: внутрішньополітичний і міжнародний аспекти»
26 листопада 2015 р конференц-залі готелю «Будапешт» пройшов круглий стіл «Вплив сирійського конфлікту на Росію: внутрішньополітичний і міжнародний аспекти» організований Інститутом сходознавства РАН, за сприяння «Фондаподдержкі ісламської культури, науки і освіти» та Міжнародного координаційного центру «Islamica »ІМОІіВ КФУ

19 вересня 2015 року  ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА 19 вересня 2015 року
ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!
20 вересня виповнюється 90 років видатному вченому, блискучому історику-арабіст, доктору історичних наук Ірині Михайлівні Смілянської .

нові статті

До читачів, або історичність актуальних проблем і актуальність історичної ретроспекції
«Нетиповий» тероризм в етноконфесійних конфлікті в Іраку (на прикладі ситуації навколо теракту в м Хан Лазні Саад)

Стаття присвячена дослідженню проблеми терористичного насильства, що здійснюється за релігійною ознакою в рамках етноконфесійних конфлікту в Іраку. У центрі ис-слідчого уваги такий феномен, як тероризм «неошіітскіх» екстремістських угруповань. Аналіз проблеми проводиться на прикладі конкретної ситуації - теракту в Ірак-ському місті Хан Лазні Саад. З різних причин феномен «неошіітского» тероризму, як правило, залишається за рамками інтересу російських експертів. Тому головна мета даної ра-боти полягає в тому, щоб спробувати внести посильний вклад у формування та розробку проблемного поля даного наукового дискурсу.

Перемога, рівносильна поразці: про що мовчать руїни Мосула

Говорячи про причини і наслідки мосульского кризи, дуже важко втриматися від проведення аналогії з онкологічною патологією. Можливо, це порівняння не зовсім коректно, але, тим не менше, для нього є певні підстави.

Нурі аль-Малікі запропонував Росії посилити свій вплив в Іраку

Новий поворот у російсько-іракських відносинах

Аль-Азхар і Арабська весна
Іран осідає в Сирії
Марокко: просування програми реформ сприяє економічному зростанню