Зельдін Едуард Якович

Підрозділ: кафедра факультетської хірургії ВГМУ   Посада: доцент кафедри   Вчений ступінь: до андідат медичних наук   Вчене звання: доцент   коротке резюме   Зельдін Едуард Якович, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської хірургії ВГМУ, хірург вищої категорії Підрозділ: кафедра факультетської хірургії ВГМУ

Посада: доцент кафедри

Вчений ступінь: до андідат медичних наук

Вчене звання: доцент

коротке резюме

Зельдін Едуард Якович, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської хірургії ВГМУ, хірург вищої категорії.

Народився 9 червня 1941 року в м.Вітебськ. У 1965 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Вітебського державного медичного інституту. У 1965 - 1967 р.р. працював ординатором хірургічного відділення Дубровенского ЦРЛ Вітебської області.

У 1967 - 70 рр аспірант кафедри факультетської хірургії. У 1970 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. З 1970 року працював асистентом кафедри госпітальної, а з 1983 - асистентом, потім доцентом кафедри факультетської хірургії.

Автор понад 200 наукових статей, підручників і навчальних посібників, три з них мають гриф Міністерства освіти Республіки Білорусь. Має 2 винаходи, 2 рацпропозиції.

Нагороджений значком «Відмінник охорони здоров'я СРСР» (1984), ювілейним знаком «Федерація прафсаюзаў Білорусі: 100 гадоў прафсаюзнаму руху» (2009), пам'ятною медаллю «За заслуги в розвитку ВГМУ» (2011). Почесними грамотами Вітебського обласного і міського Рад депутатів і виконавчого комітету.

матеріали в репозиторії ВГМУ:

Наукові праці та навчальні видання

2014

1. Хірургічні хвороби [Електронний ресурс]: навч. посібник. Ч. 1 / В. Н. Шіленок [и др.]; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т; під ред. В. Н. Шиленко. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Вітебськ: [ВГМУ], 2014. - 467 с. : Ил. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/9891

2011

2. Загальна і приватна хірургія [Електронний ресурс]: навч. посібник для студентів стоматолог. фак. / В. Н. Шіленок [и др.]; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Мед. Ун-т"; під ред. В. Н. Шиленко. - Вітебськ: [ВГМУ], 2011. - 654 с. : Ил. - Библиогр .: с. 647-651. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/9893

2007

3. Методичний посібник з хірургічних хвороб [Електронний ресурс]: для студентів лікув. і стоматолог. фак. / В. Н. Шіленок [и др.]. - Вітебськ: [ВГМУ], 2007. - 356 с. - Бібліогр. в кінці кожної теми. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/9892

2005

4. Хірургічні хвороби. Вибрані розділи [Електронний ресурс]: навч. посібник для студентів за спеціальністю "Лікувальна справа" мед. вузів / В. Н. Шіленок [и др.]; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т; під ред. В. Н. Шиленко. - Вітебськ: [ВГМУ], 2005. - 565 с. : Ил. - Библиогр .: с. 558-564. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/9890

2001

5. Факультетская хірургія [Електронний ресурс]: курс лекцій для студентів 4 курсу лечеб.-профіл. фак. мед. вузів / В. Н. Шіленок [и др.]; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т. - 2-е вид. - Вітебськ: ВГМУ, 2001. - 167 с. - Библиогр .: с. 165-166. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/10618

Публікації в збірниках і періодичній пресі

2018

6. Гецадзе, Г. Н. Спосіб моделювання спайкового процесу черевної порожнини [Електронний ресурс] / Г. Н. Гецадзе, В. Н. Шіленок, Е. Я. Зельдін // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 73-й науч. сес. ВГМУ, 29-30 січ. 2018 г.: в 2 ч. - Вітебськ: ВГМУ, 2018. - Ч. 1. - С. 6-9. - Библиогр .: с. 9 (6 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/15134

7. Зельдін, Е. Я. Назрілі питання етики і деонтології в медицині [Електронний ресурс] / Е. Я. Зельдін, В. Н. Шіленок, Г. Н. Гецадзе // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 73- й науч. сес. ВГМУ, 29-30 січ. 2018 г.: в 2 ч. - Вітебськ: ВГМУ, 2018. - Ч. 2. - С. 643-647. - Библиогр .: с. 647 (12 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/15177

8. Лікування пацієнтів з ускладненнями онкологічних захворювань органів черевної порожнини [Електронний ресурс] / А. В. Фомін [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 73-й науч. сес. ВГМУ, 29-30 січ. 2018 г.: в 2 ч. - Вітебськ: ВГМУ, 2018. - Ч. 1. - С. 63-65. - Библиогр .: с. 65 (5 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/15146. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, С. Г. Подолинський, В. В. Володькін, Л. А. Ковальова.

2017

9. Богданович, А. В. Діагностика та лікування пацієнтів виразкою шлунка і 12-палої кишки, ускладненою перфорацією і стенозом [Електронний ресурс] / А. В. Богданович, В. Н. Шіленок, Е. Я. Зельдін // Досягнення фундаментальної , клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 27-29. - Библиогр .: с. 28-29 (8 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11811

10. Фомін, А. В. Хірургічне лікування поширеного перитоніту [Електронний ресурс] / А. В. Фомін, Е. Я. Зельдін, Л. А. Ковальова // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 66-67. - Библиогр .: с. 67 (4 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11815

2016

11. Богданович, А. В. Структура і тактика лікування кровотеч з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту [Електронний ресурс] / А. В. Богданович, В. Н. Шіленок, Е. Я. Зельдін // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2016. - Т. 15, № 3. - С. 40-46. - Библиогр .: с. 44-46 (11 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/10306

12. Зельдін, Е. Я. Колото-різані поранення шиї [Електронний ресурс] / Е. Я. Зельдін, В. Н. Шіленок // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 71-ї наук. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2016 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2016. - С. 4-6. - Библиогр .: с. 6 (9 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2503

2015

13. Варіанти лікування післяопераційних і рецидивних вентральних гриж [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2015. - Т. 14, № 6. - С. 64-69. - Библиогр .: с. 69 (6 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/6934. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, Г. Н. Гецадзе, С. Г. Подолинський, В. Ю. Земко.

14. Особливості викладання предмета "Хірургічні хвороби" на стоматологічному факультеті [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 70-ї наук. сес. співр. ун-ту, 28-29 січ. 2015 р - Вітебськ: ВГМУ, 2015. - С. 278. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2715. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, А. В. Фомін, Г. Н. Гецадзе, Л. А. Ковальова.

15. Тактика при кровотечах з верхнього відділу шлунково-кишкового тракту [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 70-ї наук. сес. співр. ун-ту, 28-29 січ. 2015 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2015. - С. 21-22. - Библиогр .: с. 22 (4 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2656. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, С. Г. Подолинський, В. Н. Соболь, С. А. Авсиевич.

2014

16. 28-річний досвід застосування тестового контролю знань в клініці факультетської хірургії / В. Н. Шиленко [и др.] // Освіта XXI століття: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 264-266. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/20628. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, Г. Н. Гецадзе, Г. А. Стичневскій, Г. М. Шапп, А. В. Богданович.

17. Проблеми при впровадженні компетентнісного підходу на кафедрі факультетської хірургії / Г. Н. Гецадзе [и др.] // Освіта XXI століття: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 56-58. - Библиогр .: с. 58 (4 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/20421. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, В. Н. Шіленок, С. А. Жулев.

18. Тактика ведення пацієнтів при синдромі Меллорі-Вейсса [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 69-ї наук. сес. співр. ун-ту, 29-30 січ. 2014 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 26-27. - Библиогр .: с. 27 (5 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3995. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, Г. А. Стичневскій, В. Н. Соболь, Ю. О. Семащенко, М. С. Тютюнов.

2013

19. Тактика лікування холедохолітіазу, ускладненого гнійним холангітом [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 68-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 31 Січня. - 1 берез. 2013 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2013. - С. 40-42. - Библиогр .: с. 41-42. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3584. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, С. А. Жулев, Г. А. Стичневскій, В. Н. Соболь.

20. Фомін, А. В. Ентеральна недостатність у пацієнтів з гострою кишковою непрохідністю пухлинного генезу [Електронний ресурс] / А. В. Фомін, Е. Я. Зельдін, Л. А. Ковальова // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 68-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 31 Січня. - 1 берез. 2013 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2013. - С. 37-38. - Библиогр .: с. 38 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3582

2012

21. Гецадзе, Г. Н. Віддалений період після тиреоїдектомії [Електронний ресурс] / Г. Н. Гецадзе, В. Н. Шіленок, Е. Я. Зельдін // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 67-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 4-5. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3303

22. До питання етіології гострого апендициту [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 67-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 17-18. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3204. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, Ю. А. Левакін, А. А. Новик.

23. Ендоскопічна папиллотомия в лікуванні ускладнених форм холелитиаза [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 67-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 18-20. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3215. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, Г. А. Стичневскій, С. Ю. Шаталов, Г. Н. Гецадзе, С. А. Жулев.

2011

24. Альтернативна патологія при підозрі на гострий апендицит [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 66-ї наук. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2011 року - Вітебськ: ВГМУ, 2011. - С. 23-24. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/9988. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, В. Д. Мельник, Ю. А. Левакін.

25. Результати застосування аутотрансплантації селезінкової тканини при травмах селезінки [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 66-ї наук. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2011 року - Вітебськ: ВГМУ, 2011. - С. 24-25. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/9999. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, С. А. Жулев, С. В. Капустін, Н. А. Бородавко.

2010

26. Проблеми хірургічного лікування вузлових утворень щитовидної залози [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Новини хірургії. - 2010. - Т. 18, № 1. - С. 13-20. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/9104. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, Н. Ю. Коневалова, Л. М. Педченец, Г. Б. Антоничева.

27. Синдром Міріззі - діагностика і лікування [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 65-ї наук. сес. співр. ун-ту, 24-25 березня 2010 року - Вітебськ: ВГМУ, 2010. - С. 72-75. - Библиогр .: с. 74-75 (5 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/18898. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, Г. А. Стичневскій, С. А. Жулев.

2009

28. Проблеми післядипломної підготовки з хірургії [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Медична освіта XXI століття: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., посвящ. 75-річчя ВГМУ і 50-річчю фармацевт. фак. - Вітебськ: ВГМУ, 2009. - С. 440-442. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/18631. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, А. В. Фомін, С. Г. Подолинський.

29. Шіленок, В. М. Методичні аспекти навчального процесу на кафедрі факультетської хірургії [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок, Е. Я. Зельдін // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 64-ї ювілейної. науч. сес. ун-ту, посвящ. 75-річчя його утворення, 26-27 березня 2009 року - Вітебськ: ВГМУ, 2009. - С. 764-766. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/14434

30. Шіленок, В. Н. Микола Михайлович Янчур - лікар, вчений, захисник вітчизни [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок, Е. Я. Зельдін // Новини хірургії. - 2009. - № 3. - С. 3-6. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/9434

2008

31. Клініка і діагностика дивертикулярной хвороби ободової кишки [Електронний ресурс] / В. Н. Шіленок [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 63-й науч. сес. ун-ту, 26-27 березня 2008 р - Вітебськ: ВГМУ, 2008. - С. 54-56. - Библиогр .: с. 56 (5 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/14068. - Авт. також: Е. Я. Зельдін, Л. А. Ковальова, А. М. Леонович.

2000

32. Шляхи підвищення ефективності практичної підготовки студентів на кафедрі факультетської хірургії [Електронний ресурс] / В. Б. Богданович [и др.] // Медична освіта XXI століття: зб. науч. тр. : (Матеріали міжнар. Конф.). - Вітебськ, 2000. - С. 275-278. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/16168. - Авт. також: В. Н. Шіленок, В. Н. Соболь, Е. Я. Зельдін, С. А. Жулев.

Список друкованих праць за 2010 - 2016 рр Список друкованих праць за 2010 - 2016 рр.