Губернатор Алтайського краю затвердив програму соціальної адаптації випускників дитячих будинків та шкіл-інтернатів

30 червня 2011 р 7:47

Вона розроблена відповідно до ініціативами, озвученими в Посланні Президента Росії Федеральним Зборам 30 листопада 2010 року.

Губернатор Алтайського краю Олександр Карлін затвердив крайову програму «Соціальна адаптація випускників дитячих будинків і спеціальних (корекційних) шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» на 2011 - 2013 роки.

В даний час в регіоні працює 37 дитячих будинків та 32 спеціальних (корекційних) школи-інтернату. У них виховується близько двох тисяч дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Щорічно з цих інтернатних закладів випускається до 300 дітей даної категорії.

Основною метою програми є забезпечення успішної соціальної адаптації цієї категорії дітей, що випускаються з інтернатних установ.

Ставиться завданням підготувати вихованців дитбудинків та шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування до самостійного життя після випуску з інтернатного закладу. Для цього в установах для всіх дітей планується створити умови, наближені до сімейних. Передбачено вдосконалення виховної роботи, впровадження програми практичної підготовки дітлахів до самостійного життя. Також має бути забезпечено супровід вихованців, випускників в передвипускна і випускному періоді.

В рамках програми буде організовано соціально-педагогічний супровід випускників дитбудинків та спеціальних (корекційних) шкіл-інтернатів (дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків). Передбачено заходи, спрямовані на забезпечення супроводу випускників, формування їх активної життєвої позиції, навичок самостійного вирішення питань в постинтернатной період. Передбачено патронатного супровід випускників інтернатних установ до 23 років. Дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, будуть надаватися заходи соціальної підтримки. Так, на постинтернатной патронат в 2011-2013 рр. передбачено 22,8 млн. рублів з крайового бюджету.

У краї буде створено єдину регіональну систему моніторингу можливих проблем випускників в постинтернатной період. Будуть сформовані бази даних з обліку випускників дитбудинків та шкіл-інтернатів. У дитбудинках та школах-інтернатах планується організувати служби соціальної (постинтернатной) адаптації випускників. При управлінні краю за освітою і у справах молоді діятиме крайової громадський Рада з соціалізації випускників дитячих будинків та опікунських сімей. Це дозволить залучити громадськість до вирішення проблем соціалізації.

Ще одне завдання - посилення заходів, спрямованих на профорієнтацію вихованців, випускників дитбудинків та шкіл-інтернатів, які сприятимуть подальшому отриманню ними конкурентоспроможних на регіональному ринку праці професій та їх подальшого працевлаштування. З метою підвищення ефективності системи профосвіти випускників інтернатів буде йти розвиток матеріально-технічної бази установ профосвіти. Планується створити систему раннього виявлення і супроводу обдарованих випускників інтернатних установ.

Продовжиться профорієнтаційна робота, сприяння випускникам у пошуку підходящої роботи, укладання учнівських договорів роботодавців з випускниками, які отримують профосвіта. В установах профосвіти діятимуть служби психолого-педагогічного супроводу. Передбачено створення малих інноваційних підприємств, бізнес-інкубаторів навчального типу, що сприяють формуванню трудової мотивації випускників і зниження ризику безробіття.

В рамках програми буде йти вдосконалення регіональної системи захисту майнових прав вихованців дитбудинків, шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Випускникам буде надаватися тимчасове житло: соціальні готелі при інтернатних установах. Захист майнових прав сиріт та які залишилися без піклування батьків включає, в тому числі, своєчасну постановку вихованців на попередній реєстраційний облік в якості нужденних у наданні житла.

Кожна із завдань програми носить комплексний характер і відповідає пріоритетним напрямкам розвитку освітньої системи Алтайського краю, підкреслюють в регіональному управлінні за освітою і у справах молоді.

В сучасних умовах розвиток системи соціальної адаптації випускників дитячих будинків і спеціальних (корекційних) шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, в краї розглядається як один з факторів, що сприяють більш якісній підготовці таких підлітків до самостійного життя після випуску з інтернатів.

Програма має велике соціальне значення. Її реалізація дозволить вирішити проблеми постинтернатной адаптації та забезпечить більш успішну соціалізацію випускників дитячих інтернатних установ.

Постанова Адміністрації Алтайського краю від 24.06.2011 №350 "Про затвердження крайової програми" Соціальна адаптація випускників дитячих будинків і спеціальних (корекційних) шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків "на 2011 - 2013 роки"


30 червня 2011 р 7:47   Вона розроблена відповідно до ініціативами, озвученими в Посланні Президента Росії Федеральним Зборам 30 листопада 2010 року