Проект по роботі з батьками в дитячому саду: організація конкурсу

 1. Правові умови роботи з батьками в ДОУ
 2. Нові можливості для кар'єрного зростання
 3. Організація комплексу роботи з батьками в ДОУ
 4. Традиційні форми роботи з батьками в ДОУ
 5. Інноваційні форми роботи з батьками в дитячому садку
 6. План роботи з батьками в групі ДНЗ на рік
 7. Робота з батьками в дитячому саду з урахуванням рекомендацій ФГОС ДО
 8. Підготовка презентації «Робота з батьками в дитячому садку» для атестації
 9. Принципи роботи вихователя з батьками в дитячому садку

Зміст статті:

В умовах послідовної модернізації системи російського дошкільної освіти незмінно актуальними залишаються питання організації роботи з батьками в дитячому саду. Стрімка зміна тенденцій соціально-економічної сфери обумовлює неоднозначність сприйняття функцій ДОУ представниками сімей, і в той же час зберігається відсоток дорослих, які прагнуть самоусунутися від актуальних питань виховання. Зважаючи на це виникає потреба у перегляді та доопрацюванні стандартної практики взаємодії батьків і дитячого садка, яка повинна вестися відразу по декількох напрямках:

 • удосконалення методик роботи вихователів з представниками сімей в ході педагогічних рад, засідань МО;
 • підвищення педагогічної грамотності батьків;
 • забезпечення високого рівня залученості мам і тат в повсякденне життя дитячого саду.

Правові умови роботи з батьками в ДОУ

Правові умови роботи з батьками в ДОУ

Відповідальність за рівень вихованості дитини відповідно до постулатами вітчизняної педагогічної науки незмінно ділилася між батьками і вихователями. У багатьох мам і тат на момент початку контакту з професійними педагогами формується власне, часто помилкове (через невідповідність нормам вікового розвитку) бачення виховної практики. Тому педагогічному працівнику, який перебуває в постійному пошуку оптимальних форм роботи з батьками в дитячому саду, дуже важливо в повній мірі володіти актуальними правовими нормами, що регламентують права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу.

 1. Згідно ст. 44 ФЗ «Про освіту», переважне право в питаннях навчання неповнолітніх мають батьки, в обов'язок яких входить прищеплення основ фізичного, інтелектуального і морального розвитку дітей. Самовільне відсторонення мам і тат, законних представників дитини від виховання неповнолітнього, що виявляється, крім іншого, в яскраво вираженому небажанні налагодження контакту з педагогами ДОУ, в окремих випадках може бути розцінено як неналежне виконання батьківських обов'язків.
 2. Педпрацівники дитячого садка відповідно до «Концепції модернізації російської освіти» зобов'язані всебічно взаємодіяти з сім'ями вихованців зважаючи на необхідність організації педагогічної діяльності не тільки відповідно до пріоритетів національної освітньої політики, а й запитам прямих споживачів освітніх послуг. Таким чином, співпраця з батьківською громадськістю є не додатковим напрямком розвитку педагогічної майстерності, а прямим обов'язком вихователів.
 3. Додатково права і обов'язки педагогів ДНЗ та батьків закріплені в ряді статей ФЗ «Про освіту», які закликають вихователів і представників сімей стати «... рівноправними і равноответственнимі ...» учасниками процесу навчання і виховання наймолодших громадян нашої країни.

І все ж при організації роботи з батьками в дитячому саду сучасним педагогам важливо діяти першочергово в інтересах дитини, беручи до уваги особливості сімейних традицій, особисті переконання дорослих за окремим проектами рішень керівництва підприємства, рівень зайнятості, матеріальної забезпеченості та інші фактори, що обумовлюють характер взаємодії. Успішному вихователю важливо навчитися знаходити індивідуальні шляхи налагодження співпраці з представниками сімей вихованців, щоб забезпечити умови для комфортної професійної діяльності та гарантувати співзвучність виховних методик, реалізованих вдома і в ДОУ.

Нові можливості для кар'єрного зростання


Спробуй безкоштовно! Навчальна програма: Взаємодія з батьками вихованців в ДОО . За проходження - диплом про професійну перепідготовку. Навчальні матеріали представлені у форматі наочних конспектів з відеолекціями експертів, супроводжуються необхідними шаблонами і прикладами.

Організація комплексу роботи з батьками в ДОУ

Успішна взаємодія педагога дошкільної освіти з представниками сімей грунтується на впевненому володінні методиками організації роботи з батьками ДОУ, які повинні систематично обговорюватися на педагогічних радах, засіданнях методоб'єднань, доопрацьовуватися і удосконалитися в ході реалізації експериментальних проектів. У сучасному дитячий садок за сприяння та з ініціативи представників адміністративного складу слід розробити комплекс заходів, спрямований на формування послідовного і плідної співпраці педпрацівників та батьків малюків з метою забезпечення оптимальних умов виховання кожної дитини.

Зміст системи взаємодії з батьками вихованців, актуальною для всіх вихователів ДНЗ, має бути відображено в локальному документі з метою накопичення педагогічного досвіду. Комплекс організаційної діяльності зручніше планувати по змістовним блокам, наприклад:

 1. Інформаційна та аналітична діяльність, заснована на зборі даних і складання коротких характеристик сім'ї, що сприяє реалізації диференційованого підходу.
 2. Просвітницька робота, яка проводиться з метою підвищення педагогічної компетентності сімей, налагодження точкових контактів з представниками батьківської громадськості.
 3. Продуктивна активність, спрямована на забезпечення умов для предметного залучення мам і тат в комплекс освітніх ініціатив ДОУ, підвищення рівня мотивації і зацікавленості дорослих у питаннях взаємодії з вихователями.
 4. Формування способів взаємодії з батьківською громадськістю на постійній основі через створення клубів за інтересами, профільних комітетів.
 5. Організація продуктивної співпраці вихователів та батьків є циклічною. Щорічно визначаються основні напрямки діяльності педпрацівників по налагодженню зв'язків з мамами і татами, бабусями і дідусями вихованців, після чого здійснюється складання сітки заходів відповідної спрямованості для кожної групи і ДОУ, розробляються проекти індивідуальної роботи з сім'ями. Після реалізації комплексу поставлених завдань необхідне здійснення аналітичної функції - оцінки досягнутого, виявлення проблем і помилок, а також шляхів їх подолання, причому дані дії слід виконувати як в індивідуальному, так і груповому порядку.

Приклад реалізації комплексу роботи з батьками в ДОУ

Напрямки діяльності педагогів з організації співпраці з сім'ями вихованців Зміст реалізованих заходів Збір інформації

Після прийому дитини в дитячий сад вихователь групи проводить анкетування батьків , Спрямоване на виявлення загальних відомостей про склад сім'ї, зайнятості мам і тат, їх залучення в процес навчання малюка, психологічному кліматі, особливості сімейного виховання, а також сформованості замовлення на послуги дошкільної освіти.

Анкетування - найбільш просте організаційне рішення, яке допомагає скласти первинний план індивідуальної роботи, визначити оптимальні способи налагодження контакту з кожним з батьків.

аналітична діяльність

Аналіз даних є важливою частиною проведення інформаційної роботи, тому після первинного збору даних про сім'ї необхідно:

 • реалізувати систематичний контроль стану здоров'я дитини, протікання періоду адаптації;
 • відзначити індивідуальні особливості розвитку вихованців;
 • впровадити заходи, спрямовані на виявлення дитячої обдарованості.

На основі інформації, отриманої в ході аналітичної діяльності, коригується план взаємодії з сім'єю кожної дитини та батьківською громадськістю в цілому, при необхідності - ставляться на контроль окремі питання (профілактичні заходи, що організовуються для членів сімей «групи ризику», підвищення рівня педагогічної компетентності батьків) .

просвітницька робота

Пізнавальний розвиток має бути систематичним і двостороннім: представників сімей важливо просвіщати з питань актуальних педагогічних тенденцій, особливостей роботи ДНЗ та групи, вихователів - інформувати про методи реалізації і результати успішних педагогічних експериментів, спрямованих на організацію супроводу сімей протягом усього часу перебування дитини в ДНЗ.

Додатково просвітницька робота ведеться в групах з дітьми через складання родоводів, обговорення сімейних традицій.

За підтримки керівника дитячого садка проводиться систематичне висвітлення заходів, що реалізуються в рамках взаємодії з сім'ями, на локальному сайті установи, в періодичних міських виданнях.

Організаційно-методична діяльність Продуктивна активність - основа цільової взаємодії, в якій повинні бути задіяні всі учасники навчально-виховного процесу:

 • педагоги ДНЗ, які виступають ініціаторами проведення заходів з сім'ями, відповідальні за підготовку та хід різних видів активності;
 • батьки, що підвищують рівень педагогічної компетентності та розуміння потреб дитини в ході надання посильної допомоги вихователю в організації дозвіллєвих форм активності малюків, які беруть активну участь в групових і общесадовскіх зборах, конференціях, урочистостях;
 • діти, залученість яких в спільну з батьками діяльність здійснюється в ході проведення культурно-масових заходів, конкурсів, виставок.

Налагодження співпраці на постійній основі Поліпшення умов навчання і виховання дітей залишається базовим завданням співпраці батьківської громадськості та ДНЗ, яка реалізується через:

 • проведення щоквартальних зборів з представниками сімей по групах;
 • роботу батьківського комітету;
 • налагодження механізму надання мамами і татами посильної допомоги вихователю в удосконаленні груповий середовища;
 • підвищення рівня залученості батьків в рішення господарських питань групи.

В ході організації цілісного комплексу заходів, зміст яких логічно змінювати відповідно до особливостей специфіки функціонування дитячого садка, характеру співпраці педагогічного колективу з батьківською громадськістю, можна очікувати досягнення таких результатів:

 1. Створення єдиної стратегії виховання дитини, принципів якої дотримуються вихователі ДНЗ та члени сім'ї дитини.
 2. Зміна характеру спілкування вихователів з батьками - перехід від вирішення побутових повсякденних завдань до обговорення питань безпосереднього навчання дитини і точкової реалізації педагогічних тенденцій.
 3. Збільшення рівня залученості представників сімей в життя ДНЗ, зростання відвідуваності батьківських зборів .
 4. Налагодження тісної взаємодії споживачів освітніх послуг через відвертий вияв рівня задоволеності роботою вихователів груп і педагогічного колективу дитячого садка в цілому.
 5. Прояв з боку мам і тат усвідомленого ставлення до виховання дитини - розуміння вікових та індивідуальних освітніх потреб, справедливий аналіз дитячих успіхів і невдач, готовність звернення до вихователів дитячого садка, профільних фахівців (логопеда, психолога) за допомогою для досягнення позитивної динаміки розвитку.

Традиційні форми роботи з батьками в ДОУ

Грамотне проектування співпраці з представниками сімей не може бути здійснено без використання різних форм педагогічного впливу. Кожен вихователь має право самостійно вибирати систему організації взаємодії, орієнтуючись на особистий професійний досвід, який існує коло проблем, підготовленість батьківського контингенту до активного сприйняття інформації і інші фактори.

Педагогічні форми роботи з батьками в ДОУ - види діяльності, зміст яких зумовлено цілями і особливостями поставлених завдань - в сучасній педагогічній науці прийнято розділяти на традиційні і новаторські - перспективні. Для досягнення позитивної динаміки взаємодії сучасному педагогу важливо вести систематичну пошукову роботу, націлену на виявлення найбільш ефективних методів співпраці з мамами і татами вихованців.

Тип взаємодії з батьками Форми роботи Індивідуальні Педагогічні бесіди, консультації.
Організація консиліуму з фахівцями ДОУ - логопедом, педагогом-психологом, медичним працівником.
Візити додому. Сімейні Підготовка до виставок, творчих показам, костюмованим свят.
Робота в дитячо-батьківських групах.
Групові зборів батьків для подолання проблемної педагогічної ситуації. групові Тематичні батьківські збори .
Організація круглих столів, конференцій.
Проведення відкритих занять.
Вечори запитань і відповідей з представниками адміністрації ДНЗ, профільними фахівцями.
Проведення спільних заходів навчально-розважальної спрямованості - свят, творчих вечорів, конкурсів талантів, виставок дитячих робіт.
Екскурсії по знакових місцях міста.
Робота батьківського університету.
Установка закритих ящиків, призначених для збору пропозицій і побажань представників сімей. Наочно-інформаційні Виставки дитячих робіт.
Збори папок-передвіжек.
Підготовка тематичних стендів, стінгазет, інформаційних бюлетенів.
Підготовка та демонстрація презентацій, відеозаписів, присвячених організації режимних моментів, безпосередній освітньої діяльності, ігрової активності і творчості вихованців.

Інноваційні форми роботи з батьками в дитячому садку

Для встановлення партнерських відносин з представниками сімей доцільно практикувати нетрадиційну роботу з батьками в дитячому саду - застосовувати креативні форми взаємодії, що сприяють консолідації зусиль в питаннях розвитку і виховання дітей, створення умов для продуктивного спілкування на актуальні педагогічні теми.

Серед інноваційних форм взаємодії представників сімей та вихователів важливо виділити наступні:

 1. Інформаційно-аналітичні, що дозволяють виявити додаткову інформацію про сім'ї, необхідну для грамотної побудови навчально-виховного процесу. Це соціологічні зрізи, опитування, психологічні тренінги та ігри, які можуть проводитися вихователем самостійно в групах або за сприяння педагога-психолога.
 2. Пізнавальні, реалізовані з метою підвищення педагогічної компетентності батьків вихованців, формування знань про вікові потреби дошкільнят.

До таких форм роботи слід віднести:

 • тематичні семінари, форуми, на яких можуть виступати запрошені фахівці - відмінники дошкільної освіти, методисти, дитячі психологи, логопеди;
 • усні журнали - зустрічі, присвячені розгляду найбільш значущою в даний проміжок часу педагогічної темі;
 • студії і практикуми - зборів, де проблемна ситуація розглядається в декількох розрізах - теоретичному та практичному;
 • брифінги - зустрічі, що проводяться з метою розробки стратегії з питань поліпшення навчально-виховного процесу;
 • годинник творчості - відкриті заняття, що дозволяють оцінити представникам сімей педагогічні ініціативи вихователя.

3. Інформаційні - просвітницькі види активності, що сприяють створенню умов для максимального включення батьків особливо виховної тактики. Це створення просвітницьких проспектів, анонсів заходів, міні-музеїв, методичних бібліотек.

Структура і зміст інноваційних форм співпраці з сім'єю повинна розширюватися новими педагогічними рішеннями, при реалізації яких важливо дотримуватися простих рекомендацій. Багато мам і тат сприймають вихователів виключно в формальному ключі, і цей стереотип можна подолати виключно при спілкуванні в неформальній, дружній обстановці, заснованої на ідеї спільного пошуку. При спілкуванні на рівних батьки із задоволенням розповідають про традиції сімейного виховання, діляться проблемами педагогічного характеру і прислухаються до рекомендацій кваліфікованих фахівців.

У багатьох дитячих садах Росії з метою налагодження продуктивного співробітніцтва з ПРЕДСТАВНИК сімей Вже функціонують батьківські клуби, на базі якіх реалізуються чісленні Інноваційні форми взаємодії. Як показує практика, засідання батьківського клубу охоче відвідують багато дорослих - не тільки активісти, але і раніше виявляли пасивну позицію в питаннях співробітництва ДОУ, - але позитивної динаміки за даним напрямком діяльності можна досягти тільки за умови обговорення актуальних педагогічних питань, пошуку практичних методів подолання проблемних ситуацій.

План роботи з батьками в групі ДНЗ на рік

Для ефективного налагодження співпраці з сім'ями вихователю важливо організувати систематичну продуктивну діяльність, яка може здійснюватися систематично тільки за умови складання плану роботи з батьками в дитячому саду - базового звітного документа. Такий план може бути формальністю, але за умови попереднього проектування співпраці з представниками сімей, здійснюваного з урахуванням реалій, вихователь має можливість отримати структурний документ, своєрідну шпаргалку, орієнтація на яку буде сприяти досягненню поставлених цілей.

При складанні плану взаємодії з сім'ями слід враховувати:

 1. Актуальний рівень педагогічної компетентності представників сімей, їх готовності йти на контакт (за результатами попереднього року).
 2. Кількість новеньких в групі - фактор, який зумовлює особливості адаптаційного періоду на початку року.
 3. Сезонні фактори, святкові дати.
 4. Коло тем і питань, що хвилюють дбайливих батьків - поліпшення груповий інфраструктури, предметно-розвиваючого середовища, зміст освітнього комплексу, реалізованого і в рамках гурткової роботи.

Базовий документ планування складається помісячно, в загальноприйнятій табличній формі із зазначенням назви і спрямованості заходів (приклади доступи для скачування в кінці статті). Для зручності рекомендується вказувати і цілі видів активності - це дозволить точково контролювати потребу проведення заходу з урахуванням поточної ситуації, при необхідності - розробляти альтернативні форми взаємодії натомість втратили актуальність.

Робота з батьками в дитячому саду з урахуванням рекомендацій ФГОС ДО

З переходом на принципи стандарту дошкільної освіти, заснованого на затвердження індивідуального підходу до навчання і виховання малюків через гру, вихователі прагнуть будувати роботу з батьками в групах ДНЗ по ФГОС. Виключно перегляду існуючих форм співпраці в даному випадку недостатньо - педагогам дошкільної освіти важливо переформатувати принципи взаємодії з батьківською громадськістю, що стане основою для удосконалення навчально-виховного процесу і поліпшення умов праці педпрацівників.

В ході особистих бесід, консультацій, зборів важливо донести до батьків, що відповідно до нової державної освітньої політики відбувається поступова відмова від жорсткої навчально-дисциплінарної моделі навчання дошкільнят. З метою забезпечення максимально комфортних умов для розвитку майбутнього покоління і виконання умов ФГОС ДО важливо реалізувати:

 1. Передачу ініціативи в ігровій, пошукової, пізнавальної, продуктивної діяльності від вихователя, батьків до дитини. Пріоритет ставиться на партнерські відносини дорослих і дошкільнят, що має бути враховано при проектуванні стратегії виховання не тільки в дитячому саду, але і сім'ях.
 2. Розуміння батьками вікових критеріїв розвитку (і відповідно - функцій ДОУ в особі педагогів), досягнення яких реалізується в ході освоєння програмного мінімуму в рекомендаційному, а не обов'язковому порядку. Спільна педагогічна робота вихователів і батьків повинна бути націлена на формування у дитини відкритості, емоційності, віри в свої сили, готовності до фантазування і експериментування, активному спілкуванню з однолітками і педагогами, розуміння правил поведінки і соціальних норм, здатності контролювати свої дії і нести за них відповідальність.

З метою реалізації стратегічних принципів ФГОС ДО нове значення набуває індивідуальна робота з батьками в дитячому саду - форма взаємодії, яку можна реалізовувати не тільки в ході традиційних бесід і консультацій, але і виконання комплексу дій, спрямованого на підвищення рівня педагогічної компетенцій мам і тат, подолання існуючих проблем. У разі відсутності продуктивного контакту, частого виникнення проблемних ситуацій педагогу дошкільної освіти в рамках реалізації принципів нової освітньої стратегії доцільно вести психолого-педагогічне спостереження, зібрати відомості про характер стосунків у сім'ї, видіннях дорослими завдань виховання в ході спостережень і анкетування. Після попереднього аналізу можна приступати до налагодження точок взаємодії через спільне виконання продуктивних завдань , Пошук спільних цілей, підтримку освітніх ініціатив родини.

Підготовка презентації «Робота з батьками в дитячому садку» для атестації

В рамках підготовки педагогів дошкільної освіти до планового атестаційному оцінювання обов'язково здійснюється підготовка частини презентації, присвяченій обліку роботи з батьками в дитячому саду. Щоб не зазнавати труднощів з цією частиною презентаційного матеріалу, вихователям рекомендується послідовно фіксувати результати, яких вдалося досягти в ході плідної співпраці, збирати методичні напрацювання, створювати групові фотоальбоми.

В рамках підготовки до атестації за сприяння адміністрації дитячого садка батьків просять дати оцінку професійної діяльності вихователя групи в ході анонімного заповнення анкет. Кількість і зміст питань розробляється з урахуванням особливостей ведення виховно-освітньої роботи в дитячому саду, кваліфікації і досвіду педпрацівника, сформованого характеру спілкування. В ході анкетування слід обов'язково виявити:

 1. Задоволеність батьків характером спілкування вихователя з дитиною.
 2. Механізм отримання батьками анонсів заходів, що проводяться в групі і в дитячому садку.
 3. Оцінку представниками сімей можливості бути присутнім на групових заходах, впливати на хід виховної діяльності, брати участь в житті дошкільного закладу.
 4. Приклади анкет для батьків, що дозволяють визначити рівень задоволеності співпрацею і порядком надання освітніх послуг, представлений у вкладенні.

При розробці тих чи папки для атестації, присвячених проекту роботи з батьками в дитячому саду, від вихователя очікується реалізація не тільки блоку практичної і прикладної діяльності, яка реалізується через систематичне проведення консультацій індивідуального і групового характеру, надання тематичних рекомендацій мамам і татам з актуальних питань виховання, але і аналітична діяльність. Сучасному педагогу ДНЗ важливо розуміти причини різного підходу батьків до питань навчання дитини і розробляти ефективні шляхи подолання виникаючих проблем, що дозволить виконати цінний педагогічний пошук, необхідний для успішного проходження атестації.

Принципи роботи вихователя з батьками в дитячому садку

Незалежно від поставлених цілей і завдань, сформованого характеру співробітництва, актуального для конкретного часового проміжку, роботу вихователя з батьками в дитячому садку слід підпорядковувати важливим психолого-педагогічним принципам , Які дозволять досягти позитивної динаміки і посилять авторитет сучасного педагога, готового до відкритого діалогу.

 1. Доброзичливий стиль спілкування - основа продуктивного контакту. Авторитарність, вимоги, прояви невдоволення з боку педпрацівника можуть нівелювати будь-які методичні розробки і стати причиною тривалого конфлікту. При виникненні нерозуміння, прояви агресії з боку сімей вихователю важливо знайти компромісний варіант, при необхідності - звернутися за допомогою до представників адміністративного складу ДОУ.
 2. Індивідуальний підхід, що будується на розумінні психології співрозмовника, повинен проявлятися не тільки в проведенні особистих бесід, а й виявленні актуальних для конкретної сім'ї педагогічних проблем, надання посильної допомоги щодо їх подолання.
 3. Орієнтація на співпрацю, а не наставництво: з огляду на те, що сучасні мами і тата виявляють підвищений інтерес до питань педагогіки, намагаються сформувати власні принципи виховання і послідовно реалізовувати їх, нав'язування з боку педпрацівників певних моделей навчання може бути сприйнято з нерозумінням, на відміну від прояву щирої зацікавленості успіхами дитини.
 4. Ставка на якість, а не кількість. До кожного заходу, організовуваний в рамках співпраці з батьками, слід ретельно готуватися, щоб зберегти високий рівень зацікавленості та довіри. Відвідування численних зустрічей в ДОУ, що не несуть серйозної інформаційної навантаження, батьки можуть порахувати марною тратою часу.
 5. Динамічність в умовах активно мінливого соціальної дійсності є головним критерієм сучасного дитячого садка, вихователям слід пам'ятати про це. Не чекати ідеального часу для реалізації всього задуманого, а оперативно реагувати на запити споживачів освітніх послуг, вести живий діалог з сім'ями - це буде сприяти професійному росту і дозволить виховувати і навчати дітей в атмосфері тісної співпраці з батьками.

Більше інформації по темі організації співпраці з батьками вихованців у дитячому садку представлено в цих матеріалах: