Громадське здоров'я в Україні - вершник без голови?

В Україні поняття «громадське здоров'я» сприймається як «привид комунізму» - «бродить» всюди, але ніхто його не бачив. У розвинених країнах існують цілісні системи громадської охорони здоров'я, які «зв'язують» в єдиний ланцюг державні органи, наукові установи, громадські інституції. У нашій же країні турбота про здоров'я народу покладено на плечі того ж народу - ні комплексного підходу, ні державної стратегії, ні єдиного центру управління. Тому замість профілактики ми маємо нескінченну боротьбу з хворобами, замість підрахунку ризиків - подолання наслідків, замість міжсекторального підходу - пошук «крайніх». Чи можливо в корені змінити ситуацію, і хто повинен це зробити?

ВЗ Які компоненти передбачає система громадського здоров'я в світовому контексті?

- У різних країнах дають різні визначення поняття «громадське здоров'я» (ОЗ). Наприклад, в Австралії під цим терміном розуміють набір дисциплін, метою яких є поліпшення здоров'я населення. У Румунії він означає популяційне здоров'я і систему підготовки фахівців для спостереження і оцінки загроз здоров'ю, моніторингу та планування відповідних програм. У Туреччині ОЗ - це «наука і мистецтво профілактики захворювань, продовження життя і пропаганди здоров'я через організовані зусилля суспільства». Тобто, незважаючи на значну різноманітність трактувань терміна, він означає один напрямок і включає такі дефініції, як «здоров'я популяції», «спільними зусиллями суспільства», «профілактика і зміцнення здоров'я». Тому всі країни керуються визначенням ВООЗ: «Громадське здоров'я - це наука і практика попередження хвороб, продовження життя і зміцнення здоров'я шляхом об'єднаних зусиль суспільства». Тобто система громадського здоров'я - це більш широке, фундаментальне поняття, яке охоплює не тільки організацію власне медичної допомоги, а й оцінку, виявлення, профілактику ризиків захворювань та підтримання здоров'я. І це справа державна.

Здоров'я популяції турбувало все держави всіх часів. Згадайте спартанське виховання, яке включало сувору систему загартування. Так само значна частина законів Хаммурапі була спрямована на попередження хвороби. Римські акведуки, античні водопроводи - це також перші паростки турботи про суспільне здоров'я. Якщо ж говорити про ОЗ як про науку, то перша кафедра соціальної гігієни була організована в 1920 році в Берліні. Хоча, якщо відзначати національні пріоритети, ще в 1905 році в Києві в університеті Св. Володимира український вчений Корчак-Чепурковський читав курс з основ соціальної гігієни та громадської медицини. А в 1871 році в цьому ж університеті була організована кафедра гігієни, медичної поліції, статистики та медичної географії. Тому дуже шкода, що Україна, яка має такі традиції, в даний час відстає в розвитку системи громадського здоров'я в порівнянні з іншими країнами світу.

ВЗ Чи можна створити універсальну світову модель такої системи і чи варто це робити?
- Модель ОЗ повинна бути гнучкою і динамічною. Її покликання - відповідати на запити суспільства і на виклики часу. Тобто в залежності від ситуації, конкретних випадків і явищ (громадських, економічних, екологічних та навіть політичних) акценти і пріоритети громадської охорони здоров'я можуть змінюватися. Втім, існують певні функції ОЗ, які складають основу всіх національних систем. Два роки тому Європейський регіональний комітет ВООЗ прийняв «Європейський план дій по зміцненню потенціалу та послуг громадського здоров'я», де було визначено 10 основних функцій. По-перше, це епіднагляд і оцінка стану здоров'я і благополуччя населення (за різними параметрами). По-друге, моніторинг та реагування на небезпеки для здоров'я, в тому числі і при надзвичайних ситуаціях (стихійних лихах, гуманітарну кризу, збройних конфліктах і т.д.). По-третє, захист здоров'я через безпеки навколишнього середовища, праці, харчових продуктів і т. П. Цими питаннями займалася наша ГСЕС (комунальна гігієна, гігієна праці і харчування).

Наступна функція - зміцнення здоров'я, в тому числі і через вплив на його соціальні детермінанти. Це передбачає вивчення факторів ризику (паління, алкоголь, гіподинамія, нераціональне харчування і т.п.). У світі ніхто не розглядає епідеміологію як стосується виключно інфекційних захворювань, що має місце в Україні. Епідеміологія вивчає закономірності формування будь-яких захворювань, а зараз на перший план в світі і в Україні виходять неінфекційні недуги.

Наші вчені проводять фрагментарні дослідження в цьому напрямку. Зокрема, серію робіт підготовлено в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України (дослідження факторів ризику перебігу вагітності), Інституті гігієни та медичної екології ім. А.Н. Марзєєва АМН України, Інституті медицини праці НАМН України. Цікаві напрацювання і профілактичні програми має Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеско НАМНУ - там вивчали фактори ризику формування серцево-судинної патології. Однак, щоб такі дослідження стали надбанням громадського здоров'я, вони повинні бути системними, а не розрізненими, та об'єднаними «під одним крилом» - тоді теорія втілиться в практику. Таким «крилом» в розвинених країнах служать інститути громадського здоров'я.

ВЗ Тобто потрібна тісна взаємодія вчених і організаторів охорони здоров'я?
- Звісно. Роль останніх є визначальною для виконання багатьох функцій системи громадського здоров'я. Зокрема, для забезпечення стратегічного керівництва в інтересах здоров'я і благополуччя населення. Поки що в Україні практично немає управлінців такого рівня, оскільки питання підготовки керівників галузі залишається проблемним. Останнім часом з'явилися певні позитивні зрушення - введені 18-місячні курси підготовки керівників закладів охорони здоров'я, але цього недостатньо.

Виникає ще одне питання: чому практичні лікарі - клініцисти, вчені або викладачі - проходять атестацію і повинні підтверджувати свою категорію, удосконалювати свої знання (так само для головних лікарів існує система атестації, курси тематичного удосконалення і т.д.), а ось місцеві управління охорони здоров'я та МОЗ в акредитації не потребують? Керівників галузі ніхто не перевіряє на профпридатність - їм не треба удосконалюватися? До речі, в минулому році в США почали акредитацію департаментів охорони здоров'я в різних штатах. Поки вона добровільна, але «сміливців» виявилося досить, серед них і Державний департамент охорони здоров'я Вашингтона. У атестаційні комісії входить і вище керівництво області, і представники реципієнтів медичної допомоги, і професійні асоціації, і недержавні організації. У нас же часто на посади головних лікарів призначають тих, хто не має відповідної категорії. Тому хто керує і приймає рішення - такі результати і маємо.

ВЗ Тоді як забезпечити кваліфікованими кадрами систему громадського здоров'я, яку, будемо сподіватися, все-таки створять в Україні?
- Чекати, поки створять, не можна. Потрібно готувати такі кадри вже сьогодні. Тому що вони і будуть займатися створенням цієї системи. Перш за все фахівцями в області ОЗ повинні стати випускники нинішніх медико-профілактичних факультетів. Навчальна дисципліна «Громадське здоров'я», як правило, є в програмі підготовки лікарів усіх спеціальностей (на додипломному рівні). Адже будь-який лікар повинен знати основи профілактики, оцінити фактори ризику для здоров'я та т. П. Однак грунтовна програма по ОЗ розроблена для медико-профілактичних факультетів.

Але це не той рівень, який існує в світі. По-перше, наші випускники медико-профілактичних факультетів - сироти у вітчизняній охороні здоров'я і бідні родичі своїх зарубіжних колег. Адже в країнах Європи існує триступінчату освіту за спеціальністю ОЗ - бакалаври, магістри і доктори філософії. Ми маємо відповідні кадри і кафедри для того, щоб організувати таку ж систему підготовки. Їх потрібно тільки оновити за назвою і змістом. Втім, і самі медико-профілактичні факультети потрібно трансформувати в факультети громадського здоров'я. А ще - внести зміни в номенклатуру медичних спеціальностей (в Україні спеціальності «Громадське здоров'я» немає). Тоді випускники згаданих факультетів дійсно знайдуть своє місце в системі.

ВЗ Чи зможе нова «армія» мобілізувати суспільство в потрібне русло?
- Для цього ВООЗ і визначила однією з основних функцій системи ОЗ інформаційну роботу, комунікацію і соціальну мобілізацію в інтересах здоров'я. Важливим є те, як ми «подаємо» реформи і як ми їх проводимо. Наприклад, пояснення скорочення лікарняних ліжок тим, що за кордоном їх менше, ніж у нас, населення не сприймає (ми це спостерігаємо в пілотних регіонах). Тому що обіцяна «хороша» лікарня буде так далеко, що люди згодні на не надто хорошу, але доступну, яка буде поруч. До того ж не треба лукавити: скорочення заради скорочення - це не реформа. Інша справа - зменшити потужності, щоб ефективніше використовувати ліжковий фонд, але при цьому мати добре організовану позастаціонарного допомогу.

Щоб пацієнта раніше виписати зі стаціонару, потрібно мати гарантії того, що він отримає необхідну допомогу на амбулаторному етапі або будинку. Наприклад, в США і країнах Європи існують агентства з надання позастаціонарного допомоги, їх представники разом з лікуючим лікарем пацієнта вирішують, що потрібно пацієнтові після виписки (перев'язки, спостереження, візити до фахівців, обстеження і т.д.). А чи знають наші лікарі, куди вони виписують своїх хворих? Чи є у них автомобіль, щоб приїхати в клініку на контроль, сприятливі чи для одужання побутові умови вдома, або людина самотня, в кінці кінців, чи є лікар за місцем проживання пацієнта, не кажучи вже про домашнє стаціонарі?

Яка потреба в соціальних ліжках? Скільки створити відділень медсестринського догляду? Чітких відповідей поки немає, а прагнення щось скорочувати - є. Нам потрібно відходити від стереотипу, що турбота про здоров'я людини закінчується його випискою зі стаціонару або з закриттям листка непрацездатності.

ВЗ Але для цього зусиль області медицини мало!
- Так. Громадське здоров'я - результат міжсекторальної підходу. Практично у всіх державних (а не тільки в медичних) програмах повинні бути присутніми питання охорони здоров'я. Для цього потрібна політична воля найвищого керівництва держави та його контроль. Наприклад, генерального хірурга США (так традиційно називається посада провідного спеціаліста системи громадського здоров'я в цій країні) призначає Президент за поданням і згодою Сенату (на 4 роки). У його підпорядкуванні - 6,5 тис. Осіб, які працюють «за викликом» 24 години на добу.

Всі розвинені країни світу мають інститути громадського здоров'я - це «мозок» системи. Міністерство охорони здоров'я - виконавець. Класична схема управління галуззю: суб'єкт управління (міністерство), об'єкт (населення), між ними - блок наукового регулювання (інститут громадського здоров'я). Він займається напрацюванням даних, аналізує їх, на підставі чого і приймаються управлінські рішення.
Хоча в різних країнах функції інститутів громадського здоров'я можуть дещо відрізнятися (відповідно, і їх структура). У США таких інститутів кілька - під егідою Національного інституту громадського здоров'я. Місія такого інституту в Японії полягає в підготовці фахівців галузі ОЗ, гігієни навколишнього середовища та соцзабезпечення, а також дослідження в цих областях. У Нідерландах інститут працює в напрямках пошуку фундаментальних знань про природу і поведінці живих систем і застосування цих знань для зміцнення здоров'я, збільшення тривалості життя, зниження захворюваності та інвалідності. У Норвегії основні цілі інституту - спостереження за станом здоров'я населення, дослідження впливу різних чинників на нього і профілактика. Діяльність Австралійського інституту спрямована на поліпшення здоров'я бідних громад, а також на проведення наукових досліджень. Інститут Данії проводить дослідження в області охорони ОЗ на міжнародному рівні, надає наукові дані для прийняття відповідних рішень органами державної влади, здійснює післядипломне навчання фахівців, вивчає нові тенденції і виявляє нові проблеми.

За нинішніх умов в Україні складно створити подібну інституцію, хоча вона дуже потрібна. Президент НАМН України академік А.М. Сердюк ініціював створення наукового центру громадського здоров'я на базі Інституту гігієни та медичної екології ім. А.Н. Марзєєва. Тим більше що ВООЗ визначила як окреме завдання - розвиток досліджень і наукове обгрунтування політики і практики ОЗ. В Україні для цього є необхідні потужності - інститути, кафедри університетів, вони можуть виробити доказову базу для прийняття важливих рішень. Але необхідно організувати цей процес і об'єднати зусилля.

ВЗ Деякі стверджують, що система Семашко ідеально виконувала функцію охорони здоров'я громадян, і досить згадати забуте замість створювати нове ...
- Така система працює тільки за умови потужного і сталого фінансування. Зараз таке фінансування збереглося хіба що в ОАЕ. Там лікарня в кінці року замовляє бюджет, їй надають кошти і контролюють використання. Ми живемо в ринкових умовах. Та й систему Семашко також потрібно оцінювати критично. Декларувався щорічний загальний профілактичний огляд. Хтось аналізував, чи відповідала його ефективність витрачених коштів? До того ж «загального» огляду так і не вдалося досягти ... Та й чи потрібен він?

Ще один мінус - відсутність мотивації бути здоровим. Стара система стимулювала соціальне утриманство. «Бонуси» отримували ті, хто хворіє (податкові пільги, першочергове забезпечення путівками). Система ОЗ повинна вчити людину зберігати і зміцнювати здоров'я, далі - займатися профілактикою і тільки потім - боротися з хворобами. А не навпаки. Але «вимагати» від людини бути здоровим без створення для цього необхідних умов держава не має права. Зараз же не кожен може дозволити собі купити абонемент в спортивний клуб, басейн, забезпечити повноцінний раціон харчування і т. П. Врешті-решт, ВООЗ наполягає на забезпеченні стійких організаційних структур і фінансування системи громадського здоров'я. Адже на одному ентузіазмі жодна ідея не працюватиме.

Розмовляла Світлана ТЕРНОВА, «ВЗ»

ТОЧКИ ЗОРУ

Образно кажучи, «пацієнтом» громадського здоров'я є суспільство, тому його мета - профілактика захворюваності та інвалідності, а основні завдання - розробка, моніторинг і корекція концепції, стратегії і тактики в установ охорони політиці нашої держави. Для цього ОЗ використовує такі науки, як епідеміологія, біостатистика, біомедичні науки, екологія людини, політика і управління охороною здоров'я, біоекономіка, медична соціологія, медична кліодінаміка, психологія. Цей перелік можна продовжити, однак і без того зрозуміло, що діючі програми медичних вузів дуже далекі від того, щоб надати ґрунтовні знання з громадського здоров'я. Навіть з назвами (!) Деяких дисциплін більшість наших випускників і навіть вчених не знайомі.

В Україні виникла необхідність в підготовці нових кадрів менеджерів охорони здоров'я та інших фахівців з Public Health. Її не можуть задовольнити ні двомісячні курси з організації та управління охороною здоров'я (правда, тепер є ще й 18-місячні, але через обмежену пропускну спроможність вони поки погоди не роблять), ні єдина в своєму роді Києво-Могилянська школа охорони здоров'я. Тому така підготовка часто залишається на рівні самоосвіти ентузіастів. Щоб будувати сучасну систему охорони здоров'я, необхідно готувати відповідно навчені кадри, які не повинні бути «більш економістами, ніж медиками» або «керівниками чогось, куди пошлють». Охорона здоров'я - специфічна і одночасно стратегічна галузь, тому вимагає спеціальних менеджерів. Основи біомедичних знань в їх освіті вкрай необхідні.

Побудова сучасного громадського здоров'я в Україні набуває Нових відтінків в Світлі імплементації Угода про асоціацію з ЄС. Першочерговіх ЗАХОДІВ в області ОЗ присвячено 22 глава угідь, а ст. 427 предполагает создание національного центру громадського здоров'я. В даний час існує чимало установ, в тій чи іншій мірі стосуються його функцій (Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України, спеціалізовані центри Міністерства, регіональні центри медичної статистики та центри здоров'я, органи і установи полуліквідірованной санепідслужби та т.д.). Однак зрозуміло, що центр буде принципово нової для України структурою, і його створення на основі якоїсь з уже існуючих служб може призвести до «підміни понять» замість реальних змін. Національний центр повинен стати структурою міжпрофесійної а, можливо, і міжвідомчої. Визначено і терміни його створення - 2014-2017 роки, тобто за цей період потрібно підготувати фахівців, які зможуть ефективно працювати в цій структурі. Значно менше часу залишилося для вироблення національної стратегії охорони здоров'я, в якій повинні бути закладені основні принципи суспільного здоров'я.

Если ви нашли помилки, віділіть фрагмент тексту та натісніть Ctrl + Enter.

Чи можливо в корені змінити ситуацію, і хто повинен це зробити?
Керівників галузі ніхто не перевіряє на профпридатність - їм не треба удосконалюватися?
А чи знають наші лікарі, куди вони виписують своїх хворих?
Яка потреба в соціальних ліжках?
Скільки створити відділень медсестринського догляду?
Хтось аналізував, чи відповідала його ефективність витрачених коштів?
Та й чи потрібен він?