Апробація методики "10 КРОКІВ" Цвето-асоціативна діагностика зв'язку Кольори, Образа, Слова

РАТ (Ресурсна Арт- Терапія)

МИ ПРОВОДИМО ПОДАЛЬШИЙ ДОСЛІДЖЕННЯ нашої МЕТОДИКИ.

Запрошуємо аудиторію від 40 до 65 років

З подальшої Безкоштовної консультацією по підсумком тесту (особистої або по скайпу) .Тісто вислати Вам по електронній пошті (скайп або електронну пошту для зв'язку дивіться на особистій сторінці)

Буду рада творчому взаємодії.

Тестова Авторська методика "10 Кроків"

Кольорово-асоціативна діагностика зв'язку Кольори, Образа, Слова

У статті представлені результати авторської методики О.А. Бойкової «10 кроків», спрямованої на дослідження особистісних особливостей дорослих людей за допомогою кольорово-асоціативної діагностики зв'язку кольору, образу, слова.

Існує безліч факторів, що впливають на розвиток особистості. З точки зору багатьох психологів найбільш сильними інструментами віз-дії на всі рівні психіки людини є колір, образ і слово. Їх синтез впливає також на емоції і інтелект людини, запускаючи важливі процеси на фізіологічному, психоемоційному та когнітивному рівнях. Для свого дослідження ми вибрали вікову групу від 18 до 55 років як період найвищої трудової активності людини, саме в цей період відбувається остаточне становлення особистості. У цей період, виходячи з розуміння своїх внутрішніх цветовиборов, знаходячи свої особисті афірмації позитиву, людина здатна самореалізуватися і досягати поставлених цілей. Він краще справляється зі стресом, здатний дізнаватися свої сильні і слабкі сторони, готовий допомагати собі сам.

Наше дослідження присвячене розробці і вивченню перцептивного з'єднання кольорово-асоціативних (робота з кольором) і когнітивних (робота зі словом) процесів, а також створення афірмації позитиву з можливістю подальшої самопсіхокоррекціі особистості. Особливий акцент зроблений на розробці і апробації пілотного варіанту авторської кольорово-асоціативної, арт-терапевтичної методики «10 кроків».

У дослідженні взяло участь 86 осіб, з них 62 жінки і 24 чоловіки . Об'єктом дослідження виступила зв'язок кольору, образу, слова з особливостями особистості. Предметом дослідження - кольорово-асоціативна діагностика як засіб виявлення зв'язку з цим. Метою дослідження стало визначення зв'язку кольору, образу, слова з особливостями особистості в період найвищої трудової активності. В основу дослідження покладено наступна гіпотеза: кольорово-асоціативна діагностика (методика «10 кроків») дозволяє виявити зв'язок кольору, образу, слова з особливостями особистості в період трудової активності; психоемоційний і когнітивне со-стояння особистості визначають вибір кольору, асоціацій і образів.

На основі вивчення отриманої вибірки ми склали: особистісний (на підставі методики Кеттелла), кольорово-емоційний (на підставі методики Люшера), соціально-психологічний і кольорово-ассоціатіний (на підставі методики «10 кроків») портрети людей в період найвищої тру-довой активності.

Авторські розробки в цій галузі дозволяють створювати методику визначальну стан людини через аналіз обраних ним картин і їх сприйняття через колір, образ і слово. Кольорово-асоціації - колір, метод свідомого самонавіювання - слово, робота з нашою уявою - образ, тобто, триєдність взаємодії кольору, способу і слова створюють передумови до саморозвитку і самогармонізаціі особистості в період трудової активності. Теоретико-методологічну основу дослідження склали дослідження таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Д. Боулбі, Д. Віннікота, М. Кляйн, Г. Саллівана, А. Фрейда , Бихевиористов Дж. Уотсона і Б. Скін-нера (основоположника соціального спрямування), А. Бандури і Дж. Роттера. У своєму дослідженні ми спиралися на теорію А.Ф. Лазурского про екзо і ендопсіхіка, теорію відносин В.Н. Мясищева, теорію установки Д. Н. Узнадзе, діспозіціонную теорію особистості В.Я. Ядова, структуру особистості К.К. Платонова, теорію індивідуальності Б.Г. Ананьєва, праці П.К. Анохіна, А.Н. Леонтьєва, a також на праці Л.С Виготського, В.А Аве-рина, А.І. Іванчикова, Т.А. Непомнящої, Л.І. Божовіча (поняття особисто-сті), С.Л. Рубінштейна (сутність особистості), Дж. Келлі (когнітивна теорії особистості), К. Роджерса, А. Маслоу (самоатуалізація зростання і розвиток особистості). Кеттелла Р. ( «Теорія рис особистості»), роботи Лющера М. (дослідження психоемоційних станів особистості). Для складання авторського тесту «10 кроків», в його теоретичної частини, ми спиралися на дослідження П.В. Яньшина (емоції в кольорі), опитувальник Д. Кейрсі, (створений на основі робіт К.Г. Юнга, И.Д Майерса і Р. Бріггса), метод свідомого самонавіювання Е. Куе і Ш. Бодуена, а також праці Н.В Сєрова (внутрішні кольору інтелекту) і Г.Е. Бреслава (кольорово медитація; механізми і техніки корекції). Після вивчення теоретичного матеріалу була розроблена комп'ютерна методика «10 кроків», апробована на учасниках експерименту. Далі було проведено порівняння отриманих результатів з результатами валідних методик Люшера і Кетелла. Отримані результати представлені у другому розділі нашого дослідження. На третьому етапі систематизувалися і узагальнювалися результати проведеної експериментальної роботи, оцінювався ступінь ефективності, що розробляється кольорово-асоціатів-ної програми. На основі експериментального дослідження розпочато вивчення ефективності авторської кольорово-асоціативної тестової програми «10 кроків».

Методика «10 кроків» представляє синтез, завдяки якому можна описати, як особистісні характеристики, так і психоемоційний сприйняття особистості в період трудової активності.

Ми припускаємо, що відповідаючи на питання авторського кольорово-асоціативного тесту «10 кроків» і вивчаючи асоціативні (авторські) картини випробуваний:

1) Орієнтується на свої асоціативні і колірні переваги (робота з кольором) входить в резонанс зі своєю біологічною при-рідних країв та психоемоційної складової;

2) Застосовує метод свідомого самонавіювання (робота зі словом) позитиву, викликаючи до життя свої внутрішні ресурси людина, створює тверду опору, переводить несвідомі реакції в афірмації позитиву тим самим сприяючи гармонізації свого внутрішнього фізичного, емоційного і психічного здоров'я і це дає йому можливість активно проявлятися в зовнішньому світі;

3) Створює усередині себе образи, які допомагають зв'язати воєдино колір і слово, тобто працює з уявою.

Триєдність Колір, Образ, Слово - становить основу даного тесту:

1. Образ - вибір картин - це асоціативний вибір випробуваного

2. Колір - психоемоційний стан випробуваного (в нашому дослідженні ми розглядаємо три групи кольорів): група № 1 - усвідомлене ресурсно-психологічний стан (основні кольори по Люшеру); група № 2 - колірної психотип: екстраверт, інтроверт, амбіверт (нові кольори); група № 3 - підсвідоме асоціативно-ресурсний стан (асоціативні кольору);

3. Слово - метод свідомого самонавіювання випробуваного.

Тест дозволяє: 1. Простежити динаміку зміни колірних програм при зміні рівня кольорово-вибору (виходячи з чотирьох рівнів); 2. Навчитися визначати актуальні потреби (що хоче особистість?); 3. Визначити провідні мотиви (що може особистість?); 4. Відшукати наявні резерви (прихована сила особистості?); 5. Дослідити завдання і проблеми особистості (то з чим слід працювати), як приховані, так і проявлені в даний момент часу; 6. Створювати свої особисті афірмації позитиву, (що допомагає виходити з стресу і знаходити ресурсні стану). Авторська кольорово-асоціативна методик крім кольорово-вибору включає в себе ще вибір чотирьох картин. Вибір доповнюється складанням афірмації. Таким чином здійснюється триєдність кольору, способу і слова. Згідно з даними методики для кожного особистісного портрети були визначені бажане, то що особистість може собі дозволити, ресурси і проблеми.

Таким чином ми об'єднали психологічний стан при виборі кольору і в той же час підсвідомі імпульси зв'язали з когнітивної оцінкою. Вибір з чотирьох картин випробуваними визначається по чотирьох рівнях.

Рівні відображають:

I рівень - (1 місце) актуальні потреби «Я хочу» (зовнішні прояви). Створювати свої особисті афірмації позитиву,

(Що допомагає виходити з стресу і знаходити ресурсні стану);

II рівень - (2 місце) провідні мотиви «Реальні можливості», «Емоції», «Я можу» (внутрішні прояви «Мова тіла»);

III рівень - (3 місце) «Резерв» - (прихована сила);

IV рівень - (4 місце) «Існуюча проблема» (завдання з чим варто працювати).

За рівнями створюються особисті афірмації позитиву, (що допомагає виходити з стресу і знаходити ресурсні стану);

Колірної набір тесту складається з трѐх груп квітів.

Перша група: орієнтуємося на вісім кольорів по Люшеру: чотири основних (синій, зелений, червоний, жовтий) і чотири додаткових (сірий, чорний, коричневий) кольору.

Друга група: вводимо нові кольори співвідносячи їх з такими поняттями, як: екстровертность і інтровертність і амбівертность. Амбівертность (білий), екстровертность (золотий), інтровертність (срібний) кольору.

Третя група: асоціативні кольору (по відчуттю самого тестованого), даний вибір може збігатися, а може не збігатися з квітами груп № 1 і № 2. У процесі нашого дослідження ми прийшли до висновку про те, що особливості особистості в період трудової активності пов'язані з формуванням певної структури, яка відбивається на загальному особистісному профілі людини.

За даними дослідження був складений загальний особистісний профіль, а також чоловічий і жіночий портрет особистості. Виявлено, що особистісні особливості чоловіки і жінки відрізняються за такими показниками, як: емоційність, розвиток уяви , Терпимість до соціальних труднощів. Схожість полягають в рівні інтелекту і переживання агресивності. За нашими даними в період в період найвищої трудової активності особа в усіх відношеннях є розвиненою та зрілою.

Вибір кольору здійснювався згідно «закону чотирьох психологічних рівнів»: бажане, тілесне стан як можливості, резерви і проблеми. Емоційний стан є відображенням навколишньої дійсності. Активно взаємодіючи з середовищем через трудову діяльність людина перебуває або в стані успіху, або в ситуації невдачі або незадоволення актуальних потреб. Емоції, які пов'язані з почуттям задоволення, сил і успіху, так звані позитивні емоції, будуть відноситься до першої групи. Ті, які пов'язані з почуттям пригніченості, невдачі і слабкості - негативні почуття - будуть ставитися до другого випадку. Для того, щоб задовольнити власні потреби людині необхідно розвивати аналітичне мислення , При-набувати наукове знання навколишнього світу. Крім того, перебуваючи в трудовому процесі більшу частину часу особистість виявляється включену в систему відносин, при цьому вирішує радий завдань. По-перше - включеність передбачає взаємодію з оточуючими, підстроювання під наявні в системі закони і правила, а з іншого боку - так чи інакше суб'єкт віз-діє на середу, перетворюючи її з урахуванням власних потреб. Взаємодія з середовищем здійснюється завдяки процесу комунікації. Наявність внутрішніх ресурсів має для особистості важливе значення для процесу розвитку, просування та кар'єрного зростання, навчання і вдосконалення наявних трудових навичок і знань. Таким чином, ступінь задоволеності, включеності в соціальну систему, мотиваційна спрямованість в процесі трудової діяльності, успішність або труднощі в комунікації, емоційний стан так чи інакше повинні були знайти своє відображення в результатах психодіагностичного дослідження.

Опитувальник Кеттелла є вербальним способом дослідження і має на увазі активність самого суб'єкта і інтелектуальну оцінку власного стану, потреб і спрямованості. У той час як методика Люшера є невербальної і дозволяє розглянути емоційний стан досліджуваних виключає при цьому їх суб'єктивну оцінку переживань.

Через методику «10 кроків» ми постаралися об'єднати логічне свідоме від реагування досліджуваних за допомогою слова, і в той же час несвідомий вибір кольору і зображення.

Виявлено спрямованість особистості на відносини з соціумом. Завдяки досить високому рівню аналітичного мислення і розвиненою вольовий сфері, в період працездатного віку людина здатна знайти баланс між проявом власного «Я», відстояти свої інтереси і думка, зберегти незалежність. І в той же час, має досить високу чутливість, емпатією, самокритичністю, що дозволяє в ситуаціях зіткнення мотивів і інтересів знаходити конструктивне рішення, запобігати конфліктним процеси і співвідносити власні потреби з вимогою найближчого соціуму. У стресовій ситуації особистість завжди звернена до внутрішніх ресурсів. Такими у даній категорії людей є самокритичність, високої вимогливості до себе і до оточення, високий контроль. Виходячи з наявності підвищеної емоційної чутливості і нестійкою самооцінки можна зробити висновок, що в момент наростання стресовій ситуації по тривалості і силі впливу, ресурси поступово виснажуються, що призводить до наростання втоми, стомлюваності і зниження контролю за власним внутрішнім станом. Прихована проблема проявляється у вигляді деякої ригідність мислення, труднощі в рішенні абстрактних завдань, підвищується напруга і рівень збудливості. У поведінці імовірно, згідно з даними дослідження і результатами кореляції прихована проблематика проявить себе в зовнішньому плані через прагнення порушити соціальні установки, нечутливість до деталей і небезпеки.

У даній роботі ми змогли виділити основні особистісні характеристики в період трудової активності. А також, завдяки дослідженню за авторською методикою «10 кроків» з'явилася можливість визначити резерви особистості, ті якості, які допомагають вистояти в ситуації стресу, і, отже, спрогнозувати можливе поведінку в разі їх виснаження, визначити якості, через які прихована проблема знаходити свій вихід при несприятливих умовах взаємодії з соціумом. Таким чином, ми можемо констатувати, що в ході роботи гіпотеза була підтверджена. А саме - авторська методика «10 кроків» дозволяє виявити зв'язок кольору, образу, слова з особливостями особистості в період тру-довой активності. Підтвердження знаходить свою основу завдяки нали-Чию кореляції з результатами дослідження за методиками Кеттелла і Люшера.

Список літератури:

1. Базима Б.А. Психологія кольору: Теорія і практика. - М .: Річ, 2005.

2. Бреслава Г.Є. Цветопсихологии і цветолеченіе. - СПб., 2000. - 214 с.

3. Деребіре М. Колір в діяльності людини / М. Дерібере. - М., 2006. - С. 76-77.

4. Непомняща Н.І. Цілісність або дисоціація особистості і рефлек-пасивного рівні самосвідомості / Н.І. Непомняща // Світ психології. - 2003. - № 2. - С. 145-155.

5. Сєров Н.В «Самоцветовая терапія». Сенс і значення кольору. - СПб., 2001..

6. Собчик Л.Н. МЦВ - метод колірних виборів. Модифікований восьмицветовой тест Люшера. Практичний посібник. - СПб .: Изд-во «Річ», 2001. - 112 с.

7. Яньшин П.В. Емоційний колір. Емоційний компонент у психологічній структурі кольору. - Самара: СамГПУ, 1996. - 218

автори Мисин О.І (Доцент кафедри психології розвитку особистості, кандидат психологічних наук, доцент. Московський державний обласної університет, м Москва); Бойкова О.А. (Психолог, художник, арт-терапевт, м.Москва).

О хоче особистість?
О може особистість?
Прихована сила особистості?