Барге. Кафедра маркетингу та менеджменту

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Детальна інформація на офіційному сайті кафедри: mrk.barsu.by

Кафедра маркетингу та менеджменту є випускаючою кафедрою за спеціальностями 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-28 01 02 «Електронний маркетинг» і забезпечує викладання спеціальних дисциплін, дисциплін спеціалізації, проведення курсового та дипломного проектування для студентів денної та заочної форм здобуття освіти, а також проведення навчальної ознайомлювальної, виробничої (аналітичної), виробничої (організаційно-економічної) і виробничої переддипломної практики.

Професорсько-викладацький склад кафедри включає 17 осіб, з них 5 - кандидати наук, 7 - магістри. Навчально-допоміжний склад кафедри включає 1 людину.

За кафедрою маркетингу та менеджменту в 2018/2019 навчальному році закріплено 40 дисциплін.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться професорсько-викладацьким складом в рамках загальнокафедральною теми «Розвиток маркетингових систем управління організаціями».

Основними завданнями наукової діяльності кафедри є:

  • підвищення якості підготовки фахівців, здатних працювати в ринковій економіці, шляхом ефективного використання результатів наукових досліджень в навчальному процесі, широкого залучення студентів до її виконання;
  • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
  • організація впровадження в діяльність підприємств реального сектора економіки і сфери обслуговування результатів наукових досліджень.

Кафедра активно співпрацює з підприємствами реального сектора економіки і сфери послуг. Основними партнерами кафедри є ВАТ «Барановічхлебопродукт», ВАТ «Барановицьке бавовняну об'єднання».

У 2009 році відкрито філію кафедри на базі ВАТ «Барановічхлебопродукт».

Адреса:

каб. 319/1, каб. 320/1, вул. Паркова, 62, 225 401, г.Барановічі, Брестська обл.

В.о. зав. кафедрою:

Костюкевич Олена Анатоліївна

Телефон:

(0163) 66 94 79