Співробітники Інституту сходознавства РАН

 1. Бурлак Світлана Анатоліївна
 2. Відділ мов народів Азії і Африки
 3. Основні наукові публікації
 4. Популярні статті в ЗМІ
 5. наукове редагування

Бурлак
Світлана Анатоліївна

доктор філологічних наук, професор РАН (з 2015)

Відділ мов народів Азії і Африки

провідний науковий співробітник, член вченої ради ІВ РАН

1969 р.н.

Освіта:

У 1991 році закінчила філологічний факультет МГУ ім. М.В. Ломоносова (відділення структурної та прикладної лінгвістики), в 1994 р - аспірантуру Інституту сходознавства РАН і з тих пір працює у Відділі мов народів Азії і Африки. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Історична фонетика тохарських мов». У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Еволюційні механізми і етапи формування людської мови».

викладання:

З 1996 р С.А. Бурлак читає студентам Відділення теоретичної і прикладної лінгвістики філологічного факультету МГУ ім. М.В. Ломоносова курс лекцій «Вступ до порівняльно-історичне мовознавство», пізніше також курс «Походження людської мови», «Тохарських мови» і «Механізми мовних змін».

Наукові інтереси:

Тохарських мови, індоєвропейські мови, теорія і методологія порівняльно-історичного мовознавства, мовні контакти, походження людської мови

Починаючи з 1991 року брала участь в російських і міжнародних лінгвістичних конференціях і в експедиціях по вивченню мов народів Росії - нганасанов, даргинцев, вепсів, кетов, кримських татар. Неодноразово отримувала гранти Інституту «Відкрите суспільство» та РФФД.
С.А. Бурлак активно займається популяризацією лінгвістики. З 1991 року входить до складу Оргкомітету та Журі Традиційною лінгвістичної олімпіади; з 2000 р бере участь в складанні і редагуванні завдань конкурсу «Русский медвежонок». Лінгвістичні завдання, складені С.А. Бурлак, неодноразово публікувалися в журналі «Наука і життя» і в газеті «Російська мова». В останні роки науково-популярні статті та лекції С.А. Бурлак активно публікуються в Інтернеті та друкованих ЗМІ.
Має близько 100 наукових публікацій.

Основні наукові публікації

Монографії, брошури

 1. Бурлак С.А. Походження мови: Факти, дослідження, гіпотези. М .: Корпус, 2011. 464 с. ISBN 978-5-271-31205-2.
 2. Бурлак С.А. Походження мови: Нові матеріали і дослідження: Огляд / Сер. Теорія та історія мовознавства. РАН. ІНІСН. Центр гуманітарних. наук.-інформ. дослідні. Від. мовознавства. М., 2007. 80 с.
 3. Бурлак С.А., Старостін С.А. Порівняльно-історичне мовознавство. М .: Академія, 2005. 432 с.
 4. Бурлак С.А. Історична фонетика тохарських мов. М., 2000. 274 с.
 5. Бурлак С.А. Історична фонетика тохарських мов. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. М., 1995. 198 с. (Рукопис).

Статті, рецензії

 1. Бурлак С.А., Иткин І.Б. 'Nevermore' in Tocharian A: towards determining the funсtions of the word śkaṃ // Tocharian texts in context. Papers of the international conference on Tocharian manuscripts and Silk Road culture. Vienna, 2014. P. 1-8.
 2. Бурлак С.А. Корекція мовної продукції співрозмовника в розмовах дорослих // Шоста міжнародна конференція з когнітивної науці: Тези доповідей. Калінінград, 23-27 червня 2014 р Калінінград, 2014. С. 187-188.
 3. Бурлак С.А. Рец. на книгу: Фітч У.Т. Еволюція мови. Пер. з англ. Е.Н. Панова. М .: ЯСК, 2013. 768 с. // Известия РАН. Серія літератури і мови. 2014. Т. 73, № 5. С. 70-77.
 4. Burlak, SA Languages, DNA, Relationship and Contacts // Питання мовної спорідненості. 2013, № 9. С. 55-67.
 5. Бурлак С.А. Лженаука про мову: диференційний діагноз // Троїцький Варіант. 2013, №13 (132). С. 10.
 6. Бурлак С.А., Боринская С.А. (Інститут загальної генетики РАН) Про тонові мови ... і мутації в мтДНК // антропогенез.ру - 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/465/ .
 7. Бурлак С.А. Важливість досліджень глоттогенеза для порівняльно-історичного мовознавства // Питання мовної спорідненості. 2012, № 1. С. 1-8.
 8. Бурлак С.А. Граматичні гени? // Вісник Воронезького державного університету. Серія: Лінгвістика і міжкультурна комунікація. 2012. № 1. С. 5-9.
 9. Бурлак С.А. Етапи формування людської мови // Известия РАН. Серія літератури і мови. Т. 71. 2012, № 4. С. 3-11.
 10. Бурлак С.А. Час появи усної мови за даними антропології // Вісник Московського університету. Серія 23. Антропологія. 2012, № 3. С. 109-119.
 11. Бурлак С.А. Роль ефекту Болдуіна в походженні людської мови // П'ята Міжнародна конференція з когнітивної науці, 18 - 24 червня 2012 р Калінінград. Тези доповідей. Калінінград, 2012. С. 279-281.
 12. Бурлак С.А. Рец. на: A. Carstairs- McCarthy "The evolution of morphology" (совм. з І.Б. Иткин) // Питання мовознавства. 2011, № 5. С. 104-110
 13. Бурлак С.А. До питання про походження мови // Історична психологія і соціологія історії. 2011, том 4, № 2. С. 96-113.
 14. Бурлак С.А., Жівлов М.А., Иткин І.Б. Рец. на: JE Rasmussen, T. Olander (eds.). Internal reconstruction in Indo-European: methods, results, and problems. Section papers from the XVI International conference on historical linguistics, University of Copenhagen, 11th-15th August, 2003 (Copenhagen studies in Indo-European. V. 3). Copenhagen: Museum Tusculanum press, 2009. 268 p. // Питання мовознавства. 2010, № 5. С. 130-135.
 15. Бурлак С.А. Еволюція мови: чому до неї не застосовується біологічний підхід? (Коментарі компаративіста до статті Б. Бічакджана «Еволюція мови: демони, небезпеки і ретельна оцінка») // Альманах «Еволюція» (Під ред. Л.Є. Гринина, А.В. Маркова, А.В. Коротаєва). Вип. 3. М., 2010. С. 316-336.
 16. Бурлак С.А., Иткин І.Б. Yreki et autres addenda et corrigenda-2 // Дослідження з лінгвістики та семіотики: Збірник статей до ювілею Вяч.Вс. Іванова. / Відп. ред. Т.М. Миколаєва. М .: Мови слов'янської культури, 2010. С. 342-358.
 17. Бурлак С.А. Людська мова як комунікативна система-коментар // Теоретична і прикладна лінгвістика: шляхи розвитку (до 100-річчя від дня народження В.А. Звегинцева): Тези доповідей наукової конференції (29-30 жовтня 2010 р філологічний ф-т МГУ) . М .: МГУ, 2010. С. 16-18.
 18. Бурлак С.А. Reply to Jens Fleischhauer (A Phylogenetic Interpretation of the Comparative Method) // Питання мовної спорідненості: Міжнародний науковий журнал. 2009, № 2. С. 130-133.
 19. Бурлак С.А. Смарагд, народжений взимку. Етимологія на перехресті легенд // Порівняльно-історичне мовознавство. Алтаістіка. Тюркологія: Матеріали конференції. М .: Тезаурус, 2009. С. 23-27.
 20. Бурлак С.А. Реконструкція праязикових стану як модель розвитку мови // Когнітивні дослідження: Проблема розвитку. Збірник наукових праць: Вип. 3 / Под ред. Д.В. Ушакова. М .: Інститут психології РАН, 2009. С. 195-215.
 21. Бурлак С.А., Иткин І.Б. Рецензія на книгу: T. Nesset, Abstract Phonology in a Concrete Model: Stem Alternations in Russian Verbs and Cognitive Grammar // Питання мовознавства. 2009, № 6. С. 119-123.
 22. Burlak, S., Itkin, I. The Tocharian A forms naṣ = äṃ, naṣ = äm and n = äṃ, n = äm revisited // Tocharian and Indo-European studies. Vol. 11. Copenhagen, 2009. С. 43-47.
 23. Бурлак С.А. Креольські мови і глоттохронология // Orientalia et classica: Праці Інституту східних культур і античності. Вип. XIX. Аспекти компаративістики. 3. (під ред. І.С. Смирнова). М .: РДГУ, 2008. С. 499-508.
 24. Бурлак С.А. Перехід від до-мови до мови: що можна вважати критерієм? // Розумне поведінку і мову. Вип. 1. Комунікативні системи тварин і мова людини. Проблема походження мови / Уклад. А.Д. Кошелев, Т.В. Чернігівська. М .: Мови слов'янських культур, 2008. С. 89-100.
 25. Бурлак С.А., Фрідман В.С. Ті, що говорять мавпи і не тільки // Питання мовознавства. 2008, № 2. С. 97-106.
 26. Burlak, S. Meroitic and Tocharian - from the point of view of a Tocharianist. // Sudan & Nubia, The Sudan Archaeological Research Society, Bulletin. 2008, № 12. P. 99-103.
 27. Бурлак С.А. (Пер. На рус.) Б. Бічакджан. Еволюція мови: демони, небезпеки і ретельна оцінка // Розумне поведінку і мову. Вип. 1. Комунікативні системи тварин і мова людини. Проблема походження мови / Уклад. А.Д. Кошелев, Т.В. Чернігівська. М .: Мови слов'янських культур, 2008. С. 59-88.
 28. Бурлак С.А. (Пер. На рус.) С. Пінкер, Р. Джакендофф. Компоненти мови: що специфічно для мови і що специфічно для людини? // Розумне поведінку і мову. Вип. 1. Комунікативні системи тварин і мова людини. Проблема походження мови / Уклад. А.Д. Кошелев, Т.В. Чернігівська. М .: Мови слов'янських культур, 2008. С. 261-293.
 29. Бурлак С.А. Індоєвропейські мови // Велика російська енциклопедія. Т. 11. М., 2008. С. 307-309.
 30. Бурлак С.А. (Спільно з К.Г. Красухин і С.В. Кузьміних) Індоєвропейці // Велика російська енциклопедія. Т. 11. М., 2008. С. 309-310.
 31. Бурлак С.А. Рец. на: Wolfgang Wildgen. The evolution of human language: Scenarios, principles, and cultural dynamics. (Advances in consciousness research. Vol. 57) Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004. - xii, 227 p. + Index. // Питання мовознавства. 2007, № 1. С. 126-131.
 32. Бурлак С.А. Мовний зрушення і теорія компаративістики // Мовні зміни в умовах мовного зсуву. Збірник статей. Відп. ред. Н.Б. Вахтин. СПб., 2007. С. 86-98.
 33. Бурлак С.А., Иткин І.Б., Мінлос Ф.Р. Рец. на: «Studies on reduplication» / Ed. by B. Hurch with ed. assist. of V. Mattes (Empirical approaches to language typology; 28). Berlin, NY: Mouton de Gruyter, 2005. 640 p. // Питання мовознавства. 2007, № 6.
 34. Бурлак С.А. Глоттогенеза // Велика російська енциклопедія. Т. 7. М., 2007. С. 254-255.
 35. Бурлак С.А. Проблема походження мови. (Огляд) 2006.02.004 // Соціальні та гуманітарні науки. Вітчизняна і зарубіжна література. Сер. 6, Мовознавство: РЖ / РАН. ІНІСН. М., 2006, № 2. С. 19-37.
 36. Бурлак С.А. Алгоритм походження людської мови // Друга Міжнародна конференція з когнітивної науці, 9-13 червня 2006 року, Санкт-Петербург. Тези доповідей. Т.1. Санкт-Петербург, изд-во СПБГУ, 2006. С. 223-224.
 37. Бурлак С.А. Генеалогічна класифікація мов // Велика російська енциклопедія. Т. 6. М., 2006. С. 535-537.
 38. Бурлак С.А. Иткин І.Б. «Дискурсивна частка = äk в тохарском A мовою» // Четверта типологічна школа. Міжнародна школа з лінгвістичної типології і антропології. М .: РДГУ, 2005. С. 101-104.
 39. П.М. Аркадьєв, С.А. Бурлак. Рец. на: Andrew Carstairs-McCarthy. The Origins of Complex Language. An Inquiry into the Evolutionary Beginnings of Sentences, Syllables, and Truth. Oxford: Oxford University Press, 1999. // Питання мовознавства. 2004, № 6. С. 127-134.
 40. С.А. Бурлак, І.Б. Иткин. Тохарский текст A 446: Ще одна рукопис тохарском A версії "Maitreyasamiti-Naat.aka" // Питання мовознавства. 2004, № 3. С. 24-35.
 41. Бурлак С.А. Конструкції з подвійним числом в тохарском B мовою // Школа молодого сходознавця - 2004. Матеріали наукової конференції. СПб., 2004. С. 18-19.
 42. Бурлак С.А., Иткин І.Б. Ще раз про "абсолютіва на - r - ā" в тохарском A мовою // XXXVII International Congress of Asian and North African Studies : Abstracts. Vol. 1. Москва, 2004. С. 34-36; з пров. на англ. (Once more about "- r - ā -absolutive" in Tocharian A).
 43. Іванов Вяч.Вс., Бурлак С.А. , Иткин І.Б. Коментарі до статті Х. Бірнбаума «Слов'янський. Тохарский. Алтайський »// Питання мовознавства. 2003 № 5. С. 25-29.
 44. Burlak, S., Itkin, I. A sound change that never happened: The fate of Proto-Tocharian * o (B o) in Tocharian A // Tocharian and Indo-European studies. Vol. 10. Copenhagen, 2003. С. 17-35.
 45. Бурлак С.А. До питання про двоїстий числі в тохарском А // Порівняльно-історичне вивчення мов: сучасний стан і перспективи. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. М., 2003. С. 30-31.
 46. Бурлак С.А., Мельников А.С., Ціммерлінг А.В. Паралелі між слов'янськими і німецькими мовами: індоєвропейське спадщина і типологічну подібність // Слов'янська мовна та етномовні системи в контакті з неслов'янським оточенням. Відп. ред. Т.М. Миколаєва. М., 2002. С. 112-184 (С.А. Бурлак. С. 113-126).
 47. Бурлак С.А. Складні слова в тохарском A мовою: проблеми освіти і функціонування // Мови світу. Типологія. Уралістіка: Пам'яті Т. Жданової. Статті та спогади. , 2002.
 48. Бурлак С.А. Групова флексія і «групова суффиксация» в тохарском А мові // Третя зимова типологічна школа: Міжнародна школа з лінгвістичної типології і антропології. Матеріали лекцій і семінарів. М., 2002. С. 117-118.
 49. Бурлак С.А. «Чужі знаки» тохарского листи // Studia linguarum 2. Москва, 2001. С. 291-303.
 50. Burlak, S., Itkin, I. Umanca-kaum et autres addenda et corrigenda // Tocharian and Indo-European studies. Copenhagen, 2000. Vol. 9. С. 33-36.
 51. Бурлак С.А. Падіння скорочених і правила сполучуваності приголосних (досвід типології) // Друга зимова типологічна школа. Матеріали міжнародної школи-семінару молодих вчених з лінгвістичної типології і антропології. М., 2000. С. 101-102.
 52. Бурлак С.А. Історія тохарських мов в світлі даних глоттохронологіі // Проблеми вивчення далекого спорідненості мов на межі третього тисячоліття. Доповіді та тези міжнародної конференції. Москва, 2000. С. 6-12.
 53. Бурлак С.А., Иткин І.Б. Подвоєння кінцевих приголосних в тохарском A мовою // Типологія і теорія мови: Від опису до пояснення. До 60-річчя А.Є. Кибрика. М., 1999. С. 73-87.
 54. Burlak, S. A peculiar feature of the Tocharian script. I. (Towards an explanation of the usage of "additional u" in Tocharian A.) // Tocharian and Indo-European studies. Vol. 8. Copenhagen, 1999. С. 87-94.
 55. Бурлак С.А. Пратохарскій скороченої * ǝ і його відображення в тохарських мовах // Мови Азії і Африки: традиції, сучасний стан і перспективи досліджень. Матеріали наукової конференції. М., 1998. С. 19-23.
 56. Бурлак С.А. Про один спосіб перевірки гіпотез в компаративістики. // Міжнародна конференція «Проблеми порівняльно-історичного мовознавства в сполученні з лінгвістичним спадщиною Ф.Ф. Фортунатова ». Тези доповідей. Москва, МДУ ім. М.В. Ломоносова, 27-29 січня 1998 р М .: МГУ, 1998. С. 14-16.
 57. Бурлак С.А. Про один можливе джерело гласного e в тохарском A // Перша всеукраїнська конференція з проблем порівняльно-історичній индоевропеистики. Тези доповідей. М., 1997. С. 4-6.
 58. Бурлак С.А. Універсально чи поділ діалектів на якісні і обставинні? (На матеріалі корвальского діалекту вепської мови) // Перспективні напрямки розвитку в сучасному фінно-угроведеніє. Тези міжнародної наукової конференції. М., 1997. С. 18-19.
 59. Burlak, S. "Foreign signs" of the Tocharian script // Oriental Studies in the 20th Century: Achievements and Prospects. Abstract of the papers of the CIS scholars for the 35th ICANAS (Budapest, Jul. 7-12, 1997). Vol. 1. M., 1997. P. 71-72.
 60. Бурлак С.А. Історія тохарських носових // Деп. в ІНІСН. N 50745 від 19.09.1995. 20 с.
 61. Бурлак С.А. Хроніка (конференція в Інституті мовознавства) // Известия Російської академії наук, серія Літератури і мови. 1994 Т. 53, № 3. С. 92-93.
 62. Бурлак С.А. Закон відкритих складів в пратохарском? // Питання мовознавства. 1992, № 1. С. 64-70.

Популярні статті в ЗМІ

 1. Бурлак С.А. Механізми мовних змін // Полит.ру - 2013 [Електронний ресурс]. URL: http://polit.ru/article/2013/06/30/burlak/
 2. Бурлак С.А. Чому «борода» повинна бути жіночого роду, а «ніс» - чоловічого? (Коментар) // антропогенез.ру - 2013 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/591/
 3. Бурлак С.А. Про автоматичної реконструкції прамови (коментар) // антропогенез.ру - 2013 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/article/678/
 4. Мова як неминучість (інтерв'ю) // Російський репортер. 2012, № 6. С. 50-54.
 5. Пряма мова: Світлана Бурлак // Постнаука. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://postnauka.ru/talks/396
 6. Боринская С.А. (Інститут загальної генетики РАН), Бурлак С.А., Марков А.В. (??), Меднікова М.Б. (??) Про мови, віруси і людському дитинстві // антропогенез.ру - 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/384/.
 7. Бурлак С.А. Человеческійязик як комунікативна система-коментар // Вісник РДГУ, сер. «Філологічні науки. Мовознавство ». 2012, № 8 (88) [= Московський лінгвістичний журнал, том 14]. С. 132-145.
 8. Бурлак С.А., Макаров О.Л. Заговорить історія мови? (Інтерв'ю) // Популярна механіка. - 2012. - № 12. С. 48-52.
 9. Burlak, SA Languages ​​and evolution // Molecular phylogenetics: Contributions to the 3rd Moscow International Conference "Molecular Phylogenetics" (Moscow, Russia, July 31 - August 4, 2012) [Compiled bu A. Troitsky, L. Rusin, and V. Aleoshin ]. Moscow: TORUS PRESS, 2012. С. 12.
 10. Безперервна функція мови (інтерв'ю) // Експерт. 2012, № 13. С. 69-72.
 11. Мова з руками і кістками: Як і навіщо людина навчилася говорити (інтерв'ю) // Деталі світу. 2012, № 14 (16). С. 22-30.
 12. Заговорить історія мови? (Інтерв'ю спільно з Макаровим О.Л.) // Популярна механіка. 2012, № 12. С. 48-52.
 13. Сам ти прихований! (Ще раз про аматорську лінгвістиці) // Нове про йогу. 2012, № 7-8. С. 80-83.
 14. Міркував первісна людина про абстрактних ідеях (коментар) // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/quote/305/
 15. «Прибирання швидше банани банани». Чи говорять «Ті, що говорять мавпи»? // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/341/
 16. Про лівшів і еволюції // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/347/
 17. Діти по всьому світу лебедять приблизно однаково // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/358/
 18. Як отримати нове, успадкувавши старе? // Елементи великої науки / Бібліотека. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://elementy.ru/lib/431515
 19. Походження та еволюція мови: наука і лженаука говорять про це по-різному // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/article/530/
 20. Про тонові мови ... і мутації в мтДНК // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/465/ (спільно з Боринская С.А.).
 21. Про мови, віруси і людському дитинстві // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/384/ (спільно з Боринская С.А., Марковим А.В., Меднікової М.Б.)
 22. Спробуйте-но перейти від вдиху до видиху в одному слові! // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/398/
 23. Про FOXP2, Клікс бушменів і теорію Поршнева // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/399/
 24. Про одну спробу реконструкції історії прамови // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/443/
 25. Слово "залізо" в давнину могло означати "бронзу" ... // антропогенез.ру. 2012 [Електронний ресурс]. URL: http://antropogenez.ru/interview/492/

наукове редагування

 1. І.С. Якубович. Нове в Согдійської етимології. / ФГБУН ІВ РАН. Відп. ред. С.А. Бурлак. М .: Мови слов'янської культури, 2013. 240 с. (Studia philologica). ISBN 978-5-9551-0635-9.
 2. Бурлак С.А. і ін. (ред.). Зварений шаман, брехлива рабиня і інші: 75 завдань з фольклористики, антропології, соціолінгвістики / Ред. А.С. Архипов, С.А. Бурлак, І.Б. Иткин, С.Ю. Неклюдов, О.Б. Христофорова. М .: РДГУ, 2010 року.

Біобібліографічна довідка

 1. Бурлак С.А. // Мілібанд С.Д. Сходознавці Росії: ХХ - початок ХХІ ст. Біобібліографічний словник: в 2 кн. Інститут сходознавства РАН. М .: Східна література, 2008. Кн. I: А-М. С. 203

Статей в РИНЦ: 108

Цитувань в РИНЦ: 461

Індекс Хірша: 8

Граматичні гени?
Еволюція мови: чому до неї не застосовується біологічний підхід?
Перехід від до-мови до мови: що можна вважати критерієм?
Компоненти мови: що специфічно для мови і що специфічно для людини?
Універсально чи поділ діалектів на якісні і обставинні?
Закон відкритих складів в пратохарском?
Чому «борода» повинна бути жіночого роду, а «ніс» - чоловічого?
Заговорить історія мови?
Чи говорять «Ті, що говорять мавпи»?