Факультет іноземних мов

інформація абітурієнтам   Освітня діяльність   Навчально-методичне забезпечення по ФГОС   Сторінки історії факультету   Художня самодіяльність   Виховна робота на факультеті   Факультетская газета Artifact   Студентське бюро перекладів білінгви (BILINGUA)   Наші партнери: Компанія перекладів - http://www

інформація абітурієнтам

Освітня діяльність

Навчально-методичне забезпечення по ФГОС

Сторінки історії факультету

Художня самодіяльність

Виховна робота на факультеті

Факультетская газета Artifact

Студентське бюро перекладів білінгви (BILINGUA)

Наші партнери: Компанія перекладів - http://www.perevodov.info/

Про факультет

Відділення іноземних мов факультету філології та міжкультурних комунікацій представлено двома кафедрами:

Кафедра англійської мови та методики її викладання та кафедра іноземних мов орієнтовані на дослідження в плані підвищення методичної культури майбутнього вчителя.
Кафедра англійської філології орієнтована на філологізацію навчального процесу.

За останні 5 років викладачами науково-методичної школи факультету опубліковано 5 монографій, 2 підручники, 25 навчальних посібників, 8 методичних посібників, понад 100 наукових статей. Видано 5 збірників наукових праць.
Науково-дослідницька діяльність студентів здійснювалася в формі підготовки і захисту курсових і випускних кваліфікаційних робіт, участі в науково-практичних конференціях, публікації результатів своїх наукових досліджень. Тільки за останні три роки опубліковано понад 120 студентських робіт.
Факультет впевнено займає перші позиції в інституті по успішності. Студенти Курбатова Світлана, Сидо Дарина, Старкова Ірина, Жукова Жанар, Гатауллина Лілія, Музафарова Світлана, Хусаинова Аліна, Брилякова Алла, Бакієв Андрій, Дьякова Дарина і мн. ін. є відмінниками навчання, активно займаються науково-дослідною роботою.

За останні 5 років (2006-2011 рр.) Факультет іноземних мов випустив 369 спеціалістів, з них 74 закінчили факультет з відзнакою. Більшість з них працюють за фахом в школах Башкортостану, в технікумах, коледжах і вищих навчальних закладах. Більш як 10 осіб працюють на кафедрах БірГСПА. Випускники останніх п'яти років працюють в вузах Уфи, Єкатеринбурга, Набережних Човнів, Сургута і інших міст РФ. Факультет отримує тільки позитивні відгуки про роботу своїх випускників.

Факультет іноземних мов БірГСПА - кузня висококваліфікованих кадрів з іноземних мов для системи освіти!

Наукова робота

З перших днів функціонування факультету іноземних мов кафедри англійської мови, французької та німецької мов оформляються як навчально-методичні центри, де навчально-методична робота пов'язується з науковою роботою. У 2000 р кафедра англійської мови була поділена на дві: кафедру англійської мови та методики її викладання і кафедру англійської філології. На факультеті почала функціонувати своя аспірантура. У 2010 році відбулося об'єднання кафедри французької та німецької мов з кафедрою іноземних мов.

Наукова школа факультету під керівництвом професора Ю.В. Горшунова розробляє тему "Функціональний аналіз мовних одиниць різних рівнів у аспектах семантики, прагматики, соціокультурної специфіки в лінгвістиці та практиці викладання іноземних мов". Основні напрямки наукової роботи колективу факультету - розробка теоретичних і практичних основ оволодіння іноземними мовами, вивчення і опис функціонування мовних одиниць різних рівнів у семантичному, прагматичному і соціокультурному аспектах з метою підвищення якості навчально-виховної роботи та науково-дослідної роботи в школі та вузі в умовах модернізації системи освіти. Результати науково-дослідної роботи викладачів факультету активно впроваджуються в освітній процес. Є певні результати і в студентській науково-дослідній роботі. Тільки за один 2010-11 навчальний рік, наприклад, студентами факультету опубліковано 70 робіт у наукових виданнях різних рівнів. Головна мета наукової роботи на факультеті - науково-методичне забезпечення навчального процесу та підвищення кваліфікації кадрів.

Головна мета наукової роботи на факультеті - науково-методичне забезпечення навчального процесу та підвищення кваліфікації кадрів

Матеріальна база

На факультеті є два навчальні кабінети, оснащені аудіо та відеоапаратурою, укомплектовані необхідною навчальною, методичною, науковою та довідковою літературою. На факультеті є сучасний комп'ютерний клас на 12 посадочних місць.