Все про практику

  Студент сам заповнює і подає до Центру Кар'єри для реєстрації практики:
 • Заява в одному екземплярі;
 • Договір в трьох примірниках.
  Три примірники Договору необхідні, тому що його підписують три персони - ISMA, представник місця практики і студент, і у кожної персони повинен бути оригінальний екземпляр. Першими Договір підписують студент і ISMA (Центр Кар'єри), потім представник місця практики. Примірник ISMA, додається до звіту з практики.
  • Для оформлення Заяви та Договору студент повинен знати:
  • назва місця практики;
  • адреса місця практики (вулиця, будинок і номер офісу, місто);
  • номер контактного телефону місця практики;
  • бажано: ім'я / прізвище персони, яка підпише договір з боку підприємства.
  • Якщо студент сумнівається в правильному заповненні Заяви та Договору, необхідно з даними бланками прийти в Центр Кар'єри, де їх допоможуть оформити!

  • характеристика;
  • Анкета для студентів про проходження практики;
  • Відгук про Звіт по практиці;
  • Бланк для завдань з переддипломної практики - використовують тільки студенти випускних груп: 4 курс, магістранти та 2 курс програм першого рівня.

  Характеристику студенту заповнює і підписує керівник по практиці на підприємстві по закінченню практики. Студенту необхідно переконатися, що керівник практики оцінив практику по 10-бальній системі (6 пункт Характеристики).
  Якщо місце практики за кордоном, то студент може використовувати бланк характеристики на EN або RU мовами.

  Анкету опитування студента студент заповнює самостійно. В Анкеті студент висловлює свої думки і пропозиції про організацію практики та про вдосконалення документації по практиці.

  Відгук про Звіт по практиці - студент заповнює тільки інформацію про себе (курс, група, ім'я / прізвище). Бланк заповнює керівник практики ISMA, оцінюючи зміст Звіту з практики.
  Прочитавши Відгук, студент може дізнатися, за якими позиціями проходить оцінювання змісту звіту / реферату.

  Бланк для завдань з переддипломної практики - науковий керівник / керівник кваліфікаційної роботи формулює завдання по практиці до початку проходження практики. Якщо завдання відповідають стандартним завданням ( з домашньої сторінки ISMA ), Про це робиться відповідний запис. Заповнений бланк підписує керівник.

  Студент під час практики не тільки виконує робочі обов'язки, а й збирає інформацію відповідно до Завданнями по практиці, щоб підготувати Звіт / реферат.

  До початку практики студенту треба вивчити Завдання по практиці, щоб знати, яка інформація необхідна. Завдання по практиці знаходяться на домашній сторінці ISMA в розділі Практика.

  Структура Звіту з практики:
  1. Титульний лист - бланк (на домашній сторінці ISMA);
  2. Звіт / реферат;
  3. Обов'язкові додатки.

  Звіт студент готує як реферат, відповідно до даних пунктами:
  1. Зміст - розділи реферату із зазначенням сторінок;
  2. Введення;
  3. Аналіз завдань з практики;
  & Nbsp & nbsp & nbsp & nbsp3.1. ...
  & Nbsp & nbsp & nbsp & nbsp3.2. ...
  & Nbsp & nbsp & nbsp & nbsp .... ...
  & Nbsp & nbsp & nbsp & nbsp3.n. відповідно до кількості Завдань по практиці;
  4. Самооцінка практики (виконують студенти 1 курсу і 2 курсу, крім магістрантів);
  5. Висновки;
  6. Список літератури.

  У другому пункті - Введення, студент призводить загальний опис проходження практики за наступними пунктами:

  • короткий опис мети і завдань практики;
  • місце практики: інформація про підприємство і його діяльності;
  • керівництво практикою на підприємстві: посаду, ім'я / прізвище;
  • робочі обов'язки студента під час практики.

  У третьому пункті - Аналіз завдань з практики, студент аналізує та узагальнює кожне завдання по практиці, використовуючи зібрану під час практики інформацію і матеріали про місце практики.
  Щоб відокремити один аналіз завдання від іншого, використовується нумерація з підпунктами - 3.1., 3.2. і т.д. - до останнього завдання.

  У четвертому пункті - Самооцінка практики студент оцінює свою роботу під час практики за наступними критеріями:

  • підготовленість (теоретичні знання і практичні навички) - вистачило студентові знань і навичок зібрати і проаналізувати інформацію;
  • відношення до роботи (інтерес, дисципліна, акуратність, ініціатива, самостійність, відповідальність і т.д.);
  • комунікативні особливості (візуальний образ, адаптивність, інтеграція в команді, комунікативні навички та т.д.).

  У п'ятому пункті - студент робить Висновки про діяльність підприємства і висловлює пропозиції щодо вдосконалення роботи підприємства (відповідно до завдань з практики).

  У шостому пункті - список використаних джерел інформації: книги, журнали, електронні інформативні джерела і т.д.

  Звіт можна доповнити інформацією про підприємство, від якої потерпають в буклетах, інформативних листах, фотографіях, газетних статтях і т.д. В цьому випадку необхідно створити в Змісті сьомий пункт - Додаток.

  Зміст Звіту студент може змінювати, лише узгодивши письмово з керівником по практиці ISMA.

  За змістом студент консультується c керівником по практиці ISMA.

  Щодо заповнення документів студент консультується з Центром Кар'єри.

  Текст Звіту по практики оформлюється в електронному та друкованому вигляді на одній стороні стандартного білого аркуша (формат A4 - 210 x 297 mm). Поля: з лівого боку - 30 мм, з правого боку, зверху і знизу - 20 мм. Розмір символів шрифту основного тексту (букви, цифри) - 12 (Font Size), назви розділів - 16 (Bold), назви підрозділів - 14 (Bold). Інтервал між рядками - 1,5 (Line Spacing), шрифт - Times New Roman, розміщення тексту - Justify. Нумерація сторінок - внизу листа посередині. Перший (титульний) і другий (зміст) аркуші не нумерують.

  Звіт по практиці разом з Додатками поміщають в папку з прозорою лицьовою стороною. Першим в папку поміщають Звіт по практиці, потім поміщають чотири (або п'ять) Додатки.

   Обов'язкові Додатки до Звіту з практики:
  • Договір (Примірник ISMA);
  • характеристика;
  • Анкета для студентів про практику;
  • Завдання з переддипломної практики (тільки для переддипломної або кваліфікаційної практики);
  • Відгук про звіт по практиці.

  Звіт по практиці разом з Додатками (далі - ПАПКА) необхідно здати в Центр Кар'єри в зазначений час, відповідно до Графіка заліків з практики. Центр Кар'єри перевіряє заповнену документацію відповідно до вимог. Якщо констатовані помилки, студент отримує ПАПКУ назад, для виправлень.

  Якщо помилок немає, то зміст Звіту з практики перевіряє керівник практики ISMA і про результат перевірки готує Відгук.

  Студент захищає практику відповідно до Графіка заліків з практики. Форму заліку (як проходить залік) визначає керівник практики.

  Графіки заліків з практики опубліковані тут .

  Студент, дистанційного навчання, виконує всі згадані вимоги, але документацію і звіт / реферат може здати, надіславши електронною поштою або надіслати поштою.

  1. Електронною поштою:
  Якщо на документі повинна бути підпис або печатку, тоді треба надсилати скановані копії (заяву, договір, титульний лист, характеристика, завдання з переддипломної практики).
  1 [email protected]

  2. Поштою:
  Папку Звіту з практики (звіт / реферат з усіма документами) можна відправити поштою.
  Нашу адресу:
  ISMA, Центр кар'єри
  Ломоносова 1, 7 корп., Кабінет 102
  Рига, LV-1019

  Якщо у студента є професійний досвід, який відповідає програмі навчання, то він може претендувати на те, що його професійний досвід буде визнаний і присвоєно відповідну кількість кредитних пунктів по практиці в рамках даної програми. Кількість визначені кредитні пунктів залежить від підсумованих показників професійного досвіду, наприклад, спосіб отримання професійного досвіду, місце, період, досягнення і т.д.

  Персона, яка бажає, щоб досягнуті результати професійного досвіду були визнані, подає до Центру Кар'єри Заява (студенти з Латвії використовують бланк державною мовою Iesniegums ). До заяви обов'язково додають документи або їх завірені копії, які повинні підтвердити досягнуті результати в професійному досвіді, наприклад, довідка з місця роботи, копія трудової угоди, опис посадових обов'язків і т.д.

  Питання про визнання результатів професійного досвіду розглядає і приймає рішення Комісія з визнанням навчальних результатів ISMA (ISMA Studiju rezultātu atzīšanas komisija).

  Процедура визнання - платна послуга, вартість якої зазначена в наказі ректора «Про платні послуги».

  Студентам, до подачі документів, потрібно обов'язково проконсультуватися з керівником Центру Кар'єри:
  Студентам, до подачі документів, потрібно обов'язково проконсультуватися з керівником Центру Кар'єри:  Ломоносова 1, 7 корп Ломоносова 1, 7 корп., Кабінет 102
  +371 67100549
  [email protected]

  next

  prev