На допомогу аспіранту

 1. Матеріали для підготовки до кандидатських іспитів
 2. IIASA (МІПС)

Матеріали для підготовки до кандидатських іспитів

09.06.01 - Інформатика та обчислювальна техніка

Управління в соціальних і економічних системах

Інформаційні системи і процеси

37.06.01 - Психологічні науки

Загальна психологія, психологія особистості, історія психології

Соціальна психологія

Юридична психологія

Психологія розвитку, акмеологія

Безпека в надзвичайних ситуаціях (психологія людини)

38.06.01 - Економіка

Економічна теорія

Економіка і управління народним господарством

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Світова економіка

39.06.01 - Соціологічні науки

Теорія, методологія та історія соціології

Економічна соціологія і демографія

Соціальна структура, соціальні інститути та процеси

Соціологія культури

Соціологія управління

40.06.01 - Юриспруденція

Теорія та історія держави і права; історія вчень про право і державу

Конституційне право; конституційний судовий процес; муніципальне право

Цивільне право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне право

Фінансове право; податкове право; бюджетне право

Корпоративне право; конкурентне право; енергетичне право

Судова діяльність, прокурорська діяльність, правозахисна та правоохоронна діяльність

інформаційне право

Адміністративне право; адміністративний процес

Цивільний процес; господарсько-процесуальне право

41.06.01 - Політичні науки та регіонознавство

Теорія і філософія політики, історія та методологія політичної науки

Політичні інститути, процеси і технології

Політична культура і ідеології

Політичні проблеми міжнародних відносин, глобального і регіонального розвитку

Політична регіоналістика. етнополітика

конфліктологія

42.06.01 - Засоби масової інформації та інформаційно-бібліотечна справа

46.06.01 - Історичні науки і археологія

вітчизняна історія

Загальна історія

Історіографія, джерелознавство та методи історичного дослідження

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики

47.06.01 - Філософія, етика і релігієзнавство

Соціальна філософія

Філософська антропологія, філософія культури

Філософія релігії і релігієзнавство

51.06.01 - Культурологія

Теорія та історія культури

Міжнародні організації, що надають гранти молодим дослідникам

International Council for Science (ICSU)

Міжнародний науковий рада-неурядова організація, в якій складаються 122 національних наукових установ і 31 міжнародний науковий союз. ICSU мобілізує знання і ресурси наукового товариства для досягнення цілей на благо світового суспільства.

Проекти, над якими працює ICSU спільно з іншими організаціями:

 • Земля Майбутнього. Являє собою концепцію наукового міждисциплінарного дослідження, спрямованого на розробку світової екологічної та соціально-економічної стійкості (Global Sustainability Science). Програма розширює масштаб і над нею працюють науковці з Північної і Південної Америки, Європи, Азії, Близького Сходу та Північної Африки. Робота над цим проектом проходить спільно з ООН.
 • Публікація видання Open Data in a Big World.
 • Дослідження щодо зменшення шкоди від стихійних лих. На тему управління ризиком від стихійних дій була також проведена наукова конференція, де були визначені напрямки роботи на майбутнє, а також призивалися вчені до міжнародної співпраці і переходу від ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій до запобігання значної шкоди.
 • Здоров'я міських жителів. Програма системного підходу до вивчення здоров'я і добробуту людини в мінливих міських умовах з метою захисту здоров'я і профілактики захворювань. В рамках програми проходять наукові семінари, симпозіуми, публікуються статті і суспільних дисциплін.
 • З 2013 року щорічно проводилися конференції для молодих вчених за підтримки німецького наукового товариства. У ній беруть участь молоді дослідники в сфері соціальних і природних наук, а також досвідчені вчені. Обговорюються проблеми екологічної і соціально-економічної стійкості. Відбувається обмін ідеями і дається початок новим науковим проектам.
 • ICSU брав участь в значній Конференції по Кліматичним змін, презентуючи інформацію про захід в ЗМІ, поширюючи ідеї конференції і інформуючи все наукове товариство. Конференція має важливе значення для всього світу, так як привернули велику увагу до кліматичних проблем, відповідальності всього людства за ці проблеми і їх наслідки.

Також у ICSU існує Програма грантів. З 2008 року 10 вчених отримали гранти, кожен в розмірі 30 000 євро. Гранти доступні молодим вченим, жінкам або вченим з країн, що розвиваються. Теми досліджень містяться в Стратегічному плані ICSU, найбільш цікаві міждисциплінарні дослідження.

IIASA (МІПС)

Літні дослідницькі стипендії для аспірантів

Щоліта 50 студентів-аспірантів з усього світу мають можливість проводити дослідження на тему своєї дисертації і за темами, заявлених в МІПС до досліджень. Мета програми - підготувати статтю, готову до публікації. Кожному учаснику призначається науковий керівник.

Напрямки програми:

 1. вода
 2. світове населення
 3. енергія
 4. Якість повітря і парникові гази
 5. Перехід до нових технологій
 6. Ризики і стійкість
 7. Еволюція і екологія
 8. Аналіз передових систем
 9. Екосистемні сервіси та управління ними

Пріоритетні проекти:

 • Виклики та можливості, пов'язані з економічною інтеграцією в Євразійському регіоні
 • Майбутнє тропічних лісів
 • майбутнє Арктики

постдокторські стипендії

Доступні для дослідників в сферах:

 • Природних і соціальних наук
 • Математичних наук і моделювання
 • Міждисциплінарних наук і наук соціально-економічної та екологічної стійкості
 • Інтегрованої оцінки результатів Менеджменту і політики

Програма сервісу і менеджменту екосистем (Ecosystem Services and Management Program - ESM)

Мета програми - підтримка управлінців в розвитку раціональних і науково обґрунтованих стратегій на регіональному, національному та світовому рівні для виробництва продуктів харчування і біоенергії, які підтримують екосистеми і гарантую продовольчу безпеку. За 2015 рік ESM опублікувала 162 наукові роботи.

Організаційна структура ESM:

 • Взаємодія науки і політики
 • управління ESM
 • Системи вивчення Землі
 • Методи прийняття економічних рішень в умовах невизначеності

В рамках проектів:

 1. Управління лісовими екосистемами
 2. сільськогосподарські системи
 3. Ресурси навколишнього середовища і їх розвиток

Програма еволюції (розвитку) і екології - вплив навколишнього середовища на рибальство, біорізноманіття і т.д. (Evolution and ecology program)

Приклади проектів програми:

 • Управління популяцією атлантичної тріски (створення екологічних і економічних моделей, щоб не допустити винищення риби)
 • Контроль вилову мойви
 • Нові підходи до оцінки біорізноманіття флори і фауни -
 • Соціальні дилеми і суспільні блага: створення оптимальних комбінацій позитивних і негативних факторів для вирішення проблем соціальної нерівності

Ризик і стійкість (Risk and Resilience)

Мета програми: змінити діючі механізми управління ризиками в економічних, екологічних і соціальних системах в умовах збільшення світових проблем.

3 головні теми, на які націлена програма:

 • Аналіз ризику і моделювання (наприклад, в разі повеней, моделі - симуляції катастроф)
 • Управління ризиком і кліматична адаптація (зниження ризику до настання форс-мажору за допомогою страхування та інших фінансових інструментів)
 • Управління в перехідний період (відкриття проектів по генерації відновлюваної енергії в країнах Близького Сходу і Північної Африки)

Програма світового населення (World population program)

Значні проведені дослідження:

 • Прогнозування можливої ​​чисельності населення
 • Чисельність населення в залежності від рівня освіти

Дослідження населення були опубліковані в звітах ООН, а також була підготовлена ​​власна робота на цю тему.

Теми досліджень, що проводяться в даний момент:

 • Переоцінка старіння з перспективи чисельності населення
 • Старіння з точки зору здоров'я-довгострокові можливості
 • Динаміка чисельності населення і світової людський капітал
 • Людський капітал і економічні показники
 • Здатність адаптації до кліматичних змін

Майбутнє води і рішення проблем (Water futures and solutions) - наукова ініціатива, в якій беруть участь кілька організацій, щоб визначити виклики і знайти їх рішення, розробити схеми управління водними ресурсами. Включає в себе міждисциплінарний підхід з урахуванням економічних факторів, створення баз даних.

Майбутнє Арктики (Arctic Futures Initiative) - дослідницька програма для визначення вектора розвитку Арктики в партнерстві з бізнесом, політикою, наукою і суспільством.

Мета програми - врівноважити економічний розвиток, захист навколишнього середовища і суспільний добробут в Арктиці. рамках програми проводяться роботи по: -

 • комплексної інтегрованої оцінки стану регіону
 • оцінці ризиків
 • розробці стратегій взаємодії з Арктиці
 • прийняття рішень щодо майбутнього Арктики
 • аналізу соціоекономічних систем, включаючи інтегроване моделювання

комплексної інтегрованої оцінки стану регіону  оцінці ризиків  розробці стратегій взаємодії з Арктиці  прийняття рішень щодо майбутнього Арктики  аналізу соціоекономічних систем, включаючи інтегроване моделювання

В даний час внесок окремих вчених, організацій і навіть цілих країн в розвиток науки оцінюється, в тому числі, і за кількістю і цитованості наукових публікацій. За даними Thomson Reuters, у 2003 р російські вчені опублікували 25 573 наукових робіт в міжнародних наукових журналах. У 2012 році цей показник виріс на 4% і склав 26 503 статті. При цьому загальна кількість наукових робіт в світі за цей період збільшилася на 50%. В результаті частка російських наукових робіт в базі Web of Science за дев'ять років впала з 3% до 2,1% від загального числа. За цей час частка робіт вчених Китаю збільшилася з 5,6% до 14%.

Російські наукові роботи, які все-таки виявилися в базі даних Web of Science, практично не помічаються зарубіжними вченими - в 2012 р цитованість російських робіт була на 19% нижче за середньосвітові показники. «Загальна кількість високоцітіруемих наукових робіт в Росії здається надзвичайно низьким для країни з таким науковим потенціалом», - зазначають автори доповіді.

Часто так відбувається тому, що російські автори просто не знають, як правильно і логічно, відповідно до традицій міжнародного наукового співтовариства, писати наукові статті. Проблема посилюється і необхідністю написання статей на англійській мові, що має свої досить суттєві особливості. Проте навчання навичкам публічного представлення результатів дослідницької роботи в усній або письмовій формі залишається за рамками навчальних планів російських університетів.

На допомогу викладачам, докторантам, аспірантам і магістрантам, які займаються науково-дослідницькою діяльністю, і розроблено даний методичний посібник. У ньому на основі узагальнення досвіду відомих фахівців з США і Великобританії, що спеціалізуються на відборі матеріалів для міжнародних наукових журналів, містяться рекомендації по вибору журналу і написання наукової статті, включаючи аналіз типової структури подачі матеріалу, правила оформлення готової статті і основні причини відмови в публікації.

Мета даного посібника - розповісти про те, як написати і підготувати рукопис наукової статті, щоб вона відповідала стандартам, прийнятим в міжнародній системі наукових публікацій. Зрозуміло, кожна галузь наукового знання накладає свої специфічні вимоги на зміст публікації. Однак є загальні положення, знання яких дозволить починаючому автору уникнути багатьох типових помилок, а досвідченому автору допоможе вдосконалити навички написання наукових статей.

Посібник підготовлено координатором Управління аспірантури та докторантури РАНХиГС Катериною Мельникової при консалтингової підтримки викладача Університету Больцано і Трентський університету, доктора Лінн Мастеллотто, автора монографії «Англійська мова для наукових публікацій».

Як опублікувати статтю в іноземному журналі. Методичний посібник