Кафедра управління регіональним розвитком

 1. Загальна інформація про кафедру управління регіональним розвитком (УРР) Кафедра управління регіональним...
 2. Штатний склад кафедри управління регіональним розвитком (УРР)
 3. Орієнтовна тематика дипломних робіт для спеціальностей:
 4. Науково-дослідна робота кафедри управління регіональним розвитком (УРР)
 5. Публікації професорсько-викладацького складу кафедри управління регіональним розвитком (УРР)
 6. Контактна інформація
Загальна інформація про кафедру управління регіональним розвитком (УРР)

Кафедра управління регіональним розвитком створена в грудні 2012 року на базі кафедри державного управління економічними системами та кафедри управління регіональними системами АПК.

Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Луцевич Олександр Джонович .

Основні напрямки роботи кафедри

Кафедра управління регіональним розвитком забезпечує навчальний процес в Інституті державної служби та Інституті управлінських кадрів. Кафедра здійснює підготовку, перепідготовку керівників та фахівців органів державного і господарського управління та є випускаючою за такими спеціальностями перепідготовки в Інституті державної служби:

 • «Антикризове управління підприємством»;
 • «Ділове адміністрування»;
 • «Управління агропромисловим комплексом»;
 • «Економіка і управління на підприємстві промисловості» (перший потік).

Крім того, кафедра здійснює підготовку фахівців в галузі управління на ІІ ступені вищої освіти (магістратура) за спеціальностями: 1-25 80 04 Економіка і управління народним господарством (ступінь - магістр економічних наук) та 1-26 81 18 Управління регіональним розвитком (ступінь - магістр управління). На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 08.00.05 Економіка та управління народним господарством.

Навчальна і наукова робота кафедри спрямована на вдосконалення технологій навчання, підготовку підручників і навчальних посібників, які відповідають вимогам часу, проведення актуальних наукових досліджень.

Штатний склад кафедри управління регіональним розвитком (УРР)

У складі кафедри - досвідчені викладачі, що мають великий стаж педагогічної діяльності та практичного управління.
Професорсько-викладацький склад кафедри, включаючи зовнішніх сумісників, налічує 21 викладача, в тому числі 5 докторів наук, 14 кандидатів наук, 2 старших викладача.

На кафедрі працюють:

 • Луцевич Олександр Джонович, завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент;
 • Мицко Наталія Петрівна, професор кафедри, доктор економічних наук, доцент;
 • Сенько Ганна Миколаївна, професор кафедри, доктор економічних наук, професор;
 • Храмцова Флюрі Ибрагимовна, професор кафедри, доктор політичних наук, професор;
 • Арсенов Василь Васильович, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;
 • Єрмоленко Віктор Володимирович, доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент;
 • Загорец Ірина Вікторівна, доцент кафедри, кандидат географічних наук;
 • Калюк Вадим Олександрович, доцент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 • Леутіна Людмила Йосипівна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;
 • Матох Сергій Олександрович, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент;
 • Фурс Іван Миколайович, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;
 • Уставіцкій Сергій Олексійович, старший викладач;
 • Соколінськая Тетяна Володимирівна, старший викладач, магістр.

Лаборанти кафедри:

 • Ходаркевіч Юлія Єгорівна;
 • Шухоцкая Олена Михайлівна.
Навчальна робота кафедри державного управління регіональним розвитком (УРР)

У 2017/2018 навчальному році кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

в Інституті державної служби:

 1. Аналіз господарської та фінансової діяльності кризового підприємства
 2. Антикризове управління в агропромисловому комплексі
 3. Ділові комунікації в організації
 4. Інвестиційна діяльність в агропромисловому комплексі
 5. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу
 6. Інноваційні технології управління мікроекономічними і регіональними системами
 7. Маркетинг в агропромисловому комплексі
 8. Маркетинг ринку праці
 9. менеджмент
 10. Механізми антикризового управління організацією
 11. Прикладні аспекти реструктуризації бізнесу
 12. Оцінка бізнесу та нерухомості
 13. Стратегічне управління
 14. Стратегії сталого розвитку суспільства
 15. Управління агропромисловим комплексом
 16. Управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислового комплексу
 17. управління інвестиціями
 18. управління інноваціями
 19. управління організацією
 20. Управління продовольчої і екологічною безпекою в агропромисловому комплексі
 21. Управління регіональним розвитком
 22. Управління соціально-економічним розвитком регіону
 23. Управління екологічною безпекою
 24. Управління економічними ризиками
 25. Фінансова система Республіки Білорусь
 26. Фінансова система Республіки Білорусь і фінансові ринки
 27. Фінанси і фінансовий ринок
 28. Економіка агропромислового комплексу
Орієнтовна тематика дипломних робіт для спеціальностей:
Матеріали для самостійної роботи
 1. Самостійна робота з дисципліни « менеджмент » для слухачів спеціальності «Міжнародний маркетинг»
 2. Самостійна робота з дисципліни « управління інвестиціями » для слухачів спеціальності «Економіка і управління на підприємстві промисловості»
 3. Самостійна робота з дисципліни « управління організацією » для слухачів спеціальності «Управління державними інформаційними ресурсами»
 4. Самостійна робота з дисципліни « управління організацією » для слухачів спеціальності «Економіка і управління на підприємстві промисловості»
 5. Самостійна робота з дисципліни « управління організацією » для слухачів спеціальності «Ділове адміністрування»
 6. Самостійна робота з дисципліни « управління організацією » для слухачів спеціальності «Управління персоналом»
 7. Самостійна робота з дисципліни « Механізми антикризового управління організацією » для слухачів спеціальності «Антикризове управління підприємством»
 8. Самостійна робота з дисципліни « Економіка агропромислового комплексу » для слухачів спеціальності «Управління агропромисловим комплексом»

в Інституті управлінських кадрів:

 1. Інвестиційне проектування ( питання до іспиту )
 2. Основи менеджменту ( питання до заліку )
 3. Ризик-менеджмент ( питання до заліку )
 4. Стратегічний менеджмент ( питання до іспиту )
 5. Управління організацією ( питання до заліку, іспиту, тематика курсових робіт )

в магістратурі:

 1. Інституційні основи управління регіональним розвитком ( питання до іспиту )
 2. Маркетинг регіону ( питання до іспиту )
 3. Управління інвестиціями ( питання до заліку )
 4. Управління сучасною організацією ( питання до іспиту )
 5. Управління розвитком урбанізованих територій ( питання до іспиту )
 6. Управління розвитком сільських територій ( питання до іспиту )
 7. Управління сталим розвитком регіону ( питання до іспиту )
 8. Економіка регіону ( питання до заліку )

Зразкові наукові напрямки для вибору тем магістерських дисертацій за спеціальностями ІІ ступеня вищої освіти

Науково-дослідна робота кафедри управління регіональним розвитком (УРР)

Відповідно до плану наукової роботи та інноваційної діяльності Академії управління визначені наступні напрямки науково-дослідних розробок:

 • «Удосконалення державного управління регіональним розвитком Республіки Білорусь на сучасному етапі»,
 • «Розробка теоретико-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо сталого розвитку регіонів Республіки Білорусь в умовах ЄАЕС».

Науковими завданнями професорсько-викладацького складу кафедри є: дослідження проблем соціально-економічного розвитку регіонів, управління ефективним функціонуванням і розвитком суб'єктів господарювання Республіки Білорусь як суб'єктів регіональної економіки, розвитку економіки АПК, розробка теорії становлення інституту антикризового управління, інституційних перетворень для цілей ефективного антикризового управління та регулювання.

Публікації професорсько-викладацького складу кафедри управління регіональним розвитком (УРР)

Наукова та навчально-педагогічна детальність ППС кафедри широко пропагується в наукових і навчально-методичних роботах. ППС кафедри бере активну участь в підготовці і виданні своєї праці через редакційно-видавничий центр Академії управління, інші видавництва, а також в наукових журналах Республіки Білорусь і за кордоном.

Контактна інформація

Адреса: 220050, Мінськ, вул. К.Маркса, д. 22, каб. 409, 410, 325, 327, 406

e-mail: [email protected]
Телефони: (+375 17) 229-53-70, 229-53-72, 229-53-85, 229-53-86
Контактні особи: Луцевич Олександр Джонович, Шухоцкая Олена Михайлівна